راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - تقصیر را به‌طور مختصر تعریف کنید.

2 - آیا نظریه افسران کاردان فنی در زمینه رسیدگی به تصادفات، برای دادگاه الزام‌آور است؟ به‌طور مختصر در این باره توضیح دهید.

3 - اگر شخصی با در دست داشتن گواهینامه رانندگی که مدت اعتبار آن منقضی شده است مبادرت به رانندگی نماید و منجر به مصادف شود. آیا راننده چنین گواهینامه‌ای بدون پروانه محسوب می‌شود یا خیر؟ به‌طور مختصر توضیح دهید.

۴ - درصورتی‌که متقاضی گواهینامه رانندگی در حین انجام آزمایش تصادف، کند مسئولیت کیفری و مدتی ناشی از تصادفات به عهده چه کسی است؟ در این خصوصی به‌طور مختصر توضیح دهید

5 - دارنده گواهینامه رانندگی با اتومبیل‌های مخصوص به‌طور دارای تجهیزات ویژه (مانند اتومبیل دنده اتوماتیک یا با آینه مخصوص و غیره) با اتومبیل معمولی رانندگی نموده و منجر به‌تصادف شده است .آیا این راننده در حکم راننده بدون پروانه است یا خیر؟ پاسخ را به‌طور مختصر با ذکر مستندات قانونی آن مرقوم دارید.

۶ - ترتیب روشن شدن چراغ راهنمایی را مرقوم دارید و اعلام فرمائید راننده بادید چراغ زرد در وضعیت‌های مختلف چه وظیفه‌ای دارد؟

۷ - مستثنایات ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 13۴۹ را که در قالب یک تبصره آمده مرقوم دارید.

8 - در یک خیابان شرقی غربی، دوطرفه، خط‌کشی شده، مستقیم و خشک، آسفالته فاقد موانع دید که دارای 12 متر عرض سواره‌رو می‌باشد، عابری مسیر شمال به جنوب این خیابان را به‌منظور عبور از عرض آن طی می‌نماید به نزدیکی محور وسط که می‌رسد ناگهان راننده اتومبیل الف (دارای گواهینامه مجاز) و در مسیر شرق به غرب درحرکت بوده با وی برخورد می‌نماید و درصحنه تصادف 18 متر خط ترمز از مسیر راننده اتومبیل الف به جای مِهم‌اند ۰ در اثر این برخورد عابر به مسیر مخالف (نیمه جنوبی راه) پرتاب می‌شود و در این وضعیت زیر اتومبیل ب که در مسیر مخالف (از مقابل غرب به شرق) و در جهت و مسیر قانونی خود طی طریق می‌نموده رفته و در جا فوت می‌نماید ۰ در مسیر راننده ب هشت متر خط ترمز به جای مِهم‌اند ۰ راننده اتومبیل با فاقد پروانه رانندگی است ۰ چنانچه ضریب اصطکاک اسفالت خیابان 85 / باشد

پاسخ سؤالات زیر را مرقوم فر مائید:

1 - شرح کامل تصادف و ذکر علل سه‌گانه و علت تامه تصادف:

2 - سرعت رانندگان قبل از لحظه برخورد چند کیلومتر در ساعت بوده

3 - آیا رانندگان از سرعت مقرر عدول نموده‌اند یا خیر، مستند آئین نامه‌ای آن را ذکر نمایید.

۴ - نقش و مسئولیت راننده ب در این تصادف را مرقوم دارید

5 - کروکی تصادف را به‌طور مشخص و با استفاده از ابزار ترسیم و توجیه نمایید ۰

(توضیح: سایر اطلاعات موردنیاز برای شرح تصادف را به‌طور دلخواه و مرتبط با وقوع تصادف منظور فر مائید. شتاب ثقل 81 / ۹ متر بر مجذور ثانیه محاسبه می‌شود) .

۹ - در تعمیر اساسی موتور اتومبیل‌های سواری قطعانی لازم است که تعویض شوند ۰ شما ۶ مورد از قطعات مذکور را نام ببرید ۰ ( 5 / 2 نمره)

1۰ – اتومبیل (پژو 2۰۶ ) تصادف کرده است نیاز به تعویض اتاق دارد. هزینه نصب و ارزش اتاق مزبور را مرقوم دارید.

1 - خودرو (پرتون) متعلق به کدام کشور می‌باشد؟ قیمت آن بر اساس جدول مالیات نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی سال 82 چقدر می‌باشد؟

2 متعلق به کدام کشور می‌باشد؟ ،» هولدن « - خودرو

3 در کدام کارخانه ایرانی مونتاژ می‌شود؟ قیمت آن چقدر است؟ ،» رونیز « - خودرو

 

۴ هرکدام با موتور چند سیلندر در ایران عرضه می‌شوند؟ قیمت آن‌ها بر اساسی جدول ،» زانتیا « – (نیسان ماکسیما) و

مالیات نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی سال 82 چقدر است؟

5 – (پژو 2۰۶ ) مولتی پلکس با حجم چه موتوری در ایران عرضه می‌شود؟

1 ) 12۶ CC

2 ) 13۴ CC

3 ) 1۶۰۰ CC

۴ ) 1۷2 CC

۶ - قوای محرکه. خودروی ایرانی (کاروان) چیست؟ قیمت آن بر اساس جدول مالیات و نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی

سال 82 چقدر است؟

۷ - کدام‌یک از نامه‌ای زیر، جزو تولیدات مرسدس بنز نمی‌باشد؟

1 ) C 500

2 ) F 300

3) S 600

۴ )A 140

قیمت آمبولانس بنز 11۰ MB (ون) بر اساس جدول مالیات نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی چقدر است؟

سؤال 8 - کدام‌یک از اقلام زیر، جزو تفاوت‌های مدل X و SX در خودروهای (زانتیا،) نمی‌باشد؟

الف) تنظیم ارتفاع خودرو

ب) ترمز ABS

ج) برف پاک کن هوشمند

د) شیشه‌بالابر برقی برای هر چهار پنجره

9- ﻗﻮاي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو »ﺳﯿﻨﺎد« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

1۰ - خودروهای پژو ۴۰5 ایران تاکنون با چه موتورهایی تولیدشده؟ ارزش پژو GLX 405 یشمی بر اساسی جدول نقل و انتقالات مالیانی چقدر است؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی