راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 – در تقاطع فوق تقدم عبور با کدامیک از دو وسیله نقلیه است؛ و مستند قانونی آن چیست؟

 2- الف) راننده‌ای مدعی است مقتول بدون رعایت حق تقدم سوار بر دوچرخه از تقاطع گذشته است؛ و بازماندگان مقتول مدعی‌اند که دوچرخه را با دست می‌برده با توجه به گواهی پزشکی در مورد شکستگی ران و پای چپ مقتول و گزارش کاروان در مورد خسارت دیدن بدنه راست دوچرخه علت را تعیین نمایید.

ب) در هیئت کارشناسی چنانچه یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر ولی بدون عذر موجه اظهارنظر ننموده و یا از امضای صورتجلسه امتناع می‌نماید. بن نظر شما هیئت کارشناسان چه اقدامی صورت می‌دهند؟ و دادگاه چه نظری خواهد داشت؟

ج) در چه صورتی دادگاه به نظریه کارشناسان ترتیب اثر نخواهد داد مستند قانونی آن را بیان نمایید

د) درصورتی‌که در موقع رسیدگی به‌تصادف بین کارشناسان منتخب اختلاف‌نظر باشد آیا در تمام موارد نظر اکثریت موردقبول دادگاه قرار می‌گیرد یا خیر؟ مستند قانونی آن را بنویسید.

3 - الف) آیا کارشناس رسمی برای اظهارنظر کارشناسی که نموده است تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد؟ درهرصورت مستند قانونی آن را بنویسید.

ب) مادتین 714 و 718 قانون تعزیرات چه مواردی را علت تصادف دانسته است.(منظور از قانون تعزیرات قانون مجازات سلامی است.)

ج) چرا نداشتن عاج در لاستیک چرخ نقص فنی به‌حساب می‌آید. سه مورد آن را بیان نمایید.

د) در چه شرایطی تأثیر نیروی گریز از مرکز در پیچ‌ها کاهش می‌یابد ضمن توجیه آن پاسخ را با ترسیم کروکی بیان نمایید.

4 - الف) در شب عاشورا هیئت زنجیر زنان برای رفتن به تکیه وارد جاده شده‌اند و ضمن عزاداری به‌سوی تکیه موردنظر حرکت می‌نمودند حال راننده سواری الف برای عبور از جاده عمومی که وسیله مردم مسدود شده بود اقدام به بوق زدن و حرکت نمود که عزاداران فوق با چوب و سنگ بدنه ماشین را خسارت وارد آمد و راننده را مضروب نمودند پرونده رسیدگی به این حادثه با حضور راننده و چند نفر از مردمی که دستگیر شده اند برای اظهارنظر به شما ارجاع شده است. نظریه کارشناسی خود را اعلام فرمایید.

ب) سه مورد از مقررات کشیدن یدک را ضمن تعریف یدک کشی مرقوم دارید. مستند قانونی را ذکر نمایید.

5 - در یک تقاطع راه آهن با جاده اسفالتِ عمومی که تقاطع مجهز به راهبند فلزی از نوع تیرک می‌باشد قطار مسافربری با مینی بوسی که از روی ریل عبور می‌کرد تصادف می‌نماید. پنج نفر سرنشینان مینی بوس کشته می‌شوند. مأمور راه آهن که متصدی راهبند است گزارش نموده من راه را بستم ولی مینی بوس روی خط عبور کرد راننده قطار گفته قبل از تقاطع سوت زدم وقتی رسیدم مینی‌بوس روی خط بود کمیسیون سوانح راه آهن مسئولیت تصادف را به عهده راننده مینی‌بوس تشخیص داده که مقررات قانونی ایمنی راه‌ها و راه آهن را رعایت نکرده است شما به‌عنوان کارشناس بررسی رسیدگی به تصادف تعیین گردیده‌اید. چه عملیاتی برای صحت‌وسقم اظهارات راننده مینی‌بوس و متصدی راهبند و لوکوموتیوران انجام می‌دهید. نتیجه کارشناسی را با توجه به عملیات انجام‌شده خودتان در صور مختلف اعلام فرمایید.

6 - الف) نقش اقرار طرفین درگیر در حوادث رانندگی؟

ب) تصادفات رانندگی از چه جرائمی است؟

ج)از یک اتومبیل‌سواری در سطح شیب‌دار 15 درجه در سرازیری که با مانع مواجه می‌گردد و از ترمز استفاده می‌نماید. 24 متر خط ترمز بجای مانده از این اتومبیل به علت محدودیت مکانی در سربالایی آزمایش مکانیکی و فنی صورت گرفته و با سرعت 40 کیلومتر در ساعت (هشت) متر خط ترمز به دست می‌آید مطلوب است: سرعت اتومبیل در سرازیری قبل از ترمز؟ SIN (سینوس) زاویه 15 درجه را 15 /؛ و شتاب ثقل را 10 متر بر مجذور ثانیه حساب نمایید.

7 - الف) علل خروج اتومبیل را از مسیری که در حال حرکت است بیان نمایید؟ توضیح اینکه کلیه موارد مرتبط با سؤال را پاسخ دهید؟

ب) عابری در سطح اتوبان (آزادراه) با یک دستگاه سواری عبوری برخورد نموده و منجر به مرگ عابر شده است، افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی ضمن رسیدگی علت تامه تصادف را سرعت بیش‌ازحد مقصر راننده سواری اعلام نموده است. به این نظریه اعتراض شده است و شما به‌عنوان کارشناس نظر خود را اعلام نمایید. ضمناً، ذکر نمایید در چه صورتی نظریه افسر کارشناس راهنمایی مقرون به واقعیت است.

8 - الف)چنانچه کامیونی با وزن بیست تن ( 20 ) با یک دستگاه سواری با وزن یک هزار و پانصد کیلوگرم و در حال حرکت و به صورت جلو به جلو باهم برخورد نمایند، در چه صورتی در این تصادف کامیون به عقب رانده می‌شود؟

ب) یک اتومبیل سواری از جهت شرق به غرب خیابان الف درحرکت بوده با عابری که از سمت چپ راننده عرض خیابان را از جنوب به شمال طی می‌کرده پس از باقی گذاردن 14 متر خط ترمز تصادف می‌نماید. فاصله تصادف تا کنار خیابان 6 متر می‌باشد. با اتومبیل مذکور در سرعت 50 کیلومتر در همان خیابان و در شرایط یکسان زمان تصادف 18 متر خط ترمز ثبت می‌گردد.

سؤال مطلوب است:

1 ) محاسبه زمان راننده و عابر

2 ) سرعت اتومبیل چند کیلومتر در ساعت بوده. سرعت عابر 5 کیلومتر بر ساعت منظور شده است.

9 - الف) هرگاه وسیله نقلیه موتوری درحرکت با اتومبیلی که در محل غیرمجاز پارک شده است تصادف نماید، در چه

صورتی راننده اتومبیل پارک شده در بروز تصادف مسئول است؟ و اگر مسئول است استثنای قانونی آن چیست؟

ب) خیابان الف 10 متری دوطرفه شرقی غربی اسفالتِ و خیابان ب 15 متری دوطرفه جنوبی شمالی تقاطع این خیابان‌ها به‌صورت سه‌راهی است، مانند علائم راهنمایی و رانندگی، راننده اتومبیل بنز شماره 1 با استفاده از دنده عقب مسیر غرب

به شرق و سپس در تقاطع غرب به جنوب طی طریق می‌نماید. در این وضعیت راننده اتومبیل پراید شماره 2 که در مسیر شرق به غرب درحرکت بوده در تقاطع اقدام به گردش به چپ می‌نماید و بین این و وسیله نقلیه تصادف رخ می‌دهد. بدین ترتیب که گوشه سمت راست سپر عقب بنز با بغل گلگیر عقب راست پراید برخورد و آثار خسارات بجای مِهم‌اند، زمان تصادف ساعت 16 هوا آفتابی- دید کافی هر دو راننده‌ها گواهینامه مجاز دارند. سؤال: با ترسیم کروکی علت تصادف و عامل آن را مرقوم دارید.

10 - الف) دلایل فنی و جهات افتراق برای تشخیص اینکه قتل یا جرمی که با وسیله نقلیه انجام‌گرفته. تصادف است یا عمده بیان نمایید.

ب) قانون اول نیوتن را تعریف کنید؟( 1 نمره)

 

ج) دارنده گواهینامه رانندگی با اتومبیل دنده‌اتوماتیک با اتومبیل دنده معمولی رانندگی نموده و در حین عبور از خیابان

یک‌طرفه با راکب دوچرخه‌ای که از مسیر ممنوعه‌ی می‌آمده تصادف و منجر به مرگ دوچرخه‌سوار شده است. با ذکر مستندات قانونی مسئول را معرفی کنید

11 - الف) ترمز کمپرسی را شرح دهید. ( 2 نمره)

ب) اجزا ترمز کمپرسی را نام ببرید. ( 2 نمره)

ج) بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی را از دیدگاه کارشناسی تعریف کنید.

د) شخصی پس از قبولی در آزمایش‌ها رانندگی و قبل از صدور گواهینامه تصادف کرده است نامبرده با گواهینامه است یا بدون گواهینامه و مستند آن چیست؟

12 - الف) اتوبوس بنز 302 به علت تصادف اتاق و موتور آن از هیز انتفاع خارج و هر دو رکن نیاز به تعویض دارد، هزینه آن را برآورد نمایید. ( 3 نمره)

ب) موتور وسپا از قسمت جلو تصادف نموده، قطعات آسیب‌دیده آن به شرح ذیل باید تعویض گردد.

بلوری چراغ – طوقه جلو – گلگیر جلو – قاب بغل – زین – طلق جلو – سینی جلو کامل و اگزوز خسارت وارده را اعلام نمایید.

ج) یک دستگاه اتومبیل‌سواری پراید چهار درب در اثر تصادف نیاز به تعویض اتاق دارد، هزینه آن چقدر است.

د) راننده کامیون اسکانیا در کنار خیابان پارک گرده است در مراجعت متوجه می‌شود چراغ‌های کامیون شکسته و کاپوت آن خسارت‌دیده از شما به‌عنوان کارشناس جهت اجرای قرار تأمین دعوت‌شده نظریه خود را درباره تقویم خسارت وارده مرقوم فرمایید.

13 -الف) سواری بنز 230 مدل 1977 تصادف کرده برای بازسازی آن نیاز به تعویض – گلگیر جلو راست – کاپوت جلو – چراغ جلو و راهنمای راست است، خسارت وارده را تقویم نمایید. رنگ متالیک است

ب) یک اتومبیل تویوتا کریسیدا مدل 1992 تصادف کرده و خسارت‌دیده است قطعات تعویضی شامل:

چرخ جلو چپ – گلگیر جلو چپ – کاپوت جلو- سپر جلو و تعمیرات شامل: رنگ و صافکاری سینی جلو- رنگ و صافکاری سینی شاسی جلو چپ، رنگ متالیک است. میزان خسارت وارده را اعلام نمایید.

14 -الف) یک دستگاه سواری پیکان دولوکس مدل 1369 باکیفیت خوب به علت تصادف و واژگونی به اتاق آن در حدود 70 /. خسارت واردشده، درنتیجه تعویض اتاق ضرورت دارد بنابراین با قید ضوابط کارشناسی میزان ریالی خسارت وارده را تعیین نمایید

ب) یک سواری گالانت GLS سوپر سالن مدل 1993 در تصادف رانندگی خسارت‌دیده با تعویض قطعات و تعمیرات زیر قابل بازسازی است. میزان خسارت وارده را اعلام نمایید.

قطعات تعویضی:

1 - صندوق‌عقب

2 - چراغ‌خطر عقب راست

3 - جلوپنجره

4 - چراغ جلو چپ

تعمیرات:

1 -رنگ و صافکاری سینی جلو و عقب و سر گلگیر جلو چپ

2 -رنگ متالیک است و صافکاری سطحی و جزئی است

15 -الف) موتورسیکلت هوندا 125 مدل 1279 تصادف کرده که لازم است. چراغ جلو – گلگیر جلو – طوقه جلو – باک

بنزین – زین و کمک‌های جلو تعویض گردد. هزینه هر قسمت آن را اعلام دارید.

ب) در اثر تصادف سرتاسر بدنه راست سواری پراید هاچ بک رنگ متالیک مدل 1379 کاملاً سالم خسارت‌دیده است.

به طوری که با صافکاری و رنگ‌آمیزی جزئی قابل مرمت می‌باشد؛ ولیکن مالک اتومبیل مدعی است که کلیه قطعات بدنه راست (گلگیرهای جلو و عقب و درب‌ها) بایستی تعویض گردند. در این صورت نظر کارشناسی خود را با تعیین میزان ریالی خسارت مستندا بیان نمایید.

سؤالات آزمون گروه 2 سال 1379 ارزیابی

1 - شرکتی دارای یک دستگاه بلدوزر کوماتسو D155 می‌باشد که براثر پرت شدن در دره به قسمت زیر بندی آن خسارت واردشده. از طریق دادگاه شمارا برای تعیین خسارت و ارزیابی دستگاه مذکور دعوت نموده اند.

اولاً) تعیین نمایید دستگاه مذکور تولید کدام کشور است.

ثانیا) درصورتی‌که زنجیر و رولیک های آن فابریک و سالم و مربوط به کشور سازنده باشد قیمت آن‌ها در بازار آزاد چه مقدار است.

ثالثاً) در این حادثه میل‌لنگ دستگاه بریده است. ارزش فابریک آن (کارخانه سازنده) در بازار آزاد چقدر می‌باشد.

 

-2 خودرو مدل S.U.V چه نوع اتومبیلی است. مثالی بزنید

3 – مشخصات طایری ( 13 SR 165 ) می‌باشد مفهوم این اعداد و حروف چیست؟

4 – تفاوت و تشابه کلاس M و کلاس G در اتومبیل‌های بنز چه ویژگی است؛ و کدام گران قیمت‌تر می‌باشد.

5 – کمپانی نئوپلن مربوط به کدام کشور می‌باشد؛ و در حال حاضر با کدام شرکت خودروسازی ایران همکاری دارد.

6 – ارزش سیف را تعریف کنید؟

7 – منظور از اصطلاح ( G.T.I ) و ( G.T.X ) چیست؟

8 – راندمان حجمی موتور را تعریف نموده و از چه وسایل کمکی برای بالا بردن راندمان حجمی استفاده می‌کنند.

9 – در سال 1369 موتورسیکلت هوندا 125 مدل 68 که در اختیار پرسنل سازمان دولتی بوده به سرقت رفته از شما به‌عنوان کارشناسی ارزیاب دعوت تا ارزش آن را به سازمان مذکور اعلان نمایید. در این صورت نظریه کارشناسی خود را بیان نمایید.

10 - شرکتی از شما جهت ارزیابی دو دستگاه سواری هندا سویک به رنگ مشکی مدل 1994 نمره تهران نسبتاً سالم دعوت می‌نماید خودروهای مذکور یکی تیپ ( EL ) و دیگری ( EX ) می‌باشند. فرق بین آن‌ها را بیان نمایید و ضمناً اعلام نمایید

قیمت آن‌ها در بازار آزاد فعلی هرکدام چه میزان است.

11 - وجه نسیم پژو ( RD ) در چیست؟

12 - فرق بین پاکت لودر ( 90 W ) و پاکت لودر ( 120 W ) ازنظر ابعاد چیست؟ و ارزش یک دستگاه لودر ( 90 W ) با 30 ./

استهلاک و موتور و گیربکس نو در بازار آزاد چقدر است؟

13 - ارزش وسایل نقلیه زیر را در استهلاک متعارف در بازار روز در دی‌ماه 1379 مرقوم فرمایید.

1 ) لیفتراک 5 / 2 تن دیزل سهند مدل 71

2 ) کامیون باری 1921 مدل 1376

3 ) خاور 608 مدل 71

4 ) سواری استیشن فول سفری مدل 78

14 – علائم ( ALPINA ) و ( AMG ) به ترتیب بر روی چه اتومبیل‌هایی وجود دارد و چه ویژگی‌هایی دارند.

15 ) - FLEETWOOD ) و ( CHALLENGER ) از انواع کدام اتومبیل‌ها می‌باشند؛ و ساخت کدام کارخانه هستند.

16 – ارزش وسایل نقلیه زیر را در بهمن‌ماه 1379 مرقوم فرمایید.

1 ) موتورسیکلت کاوازاکی جهان رو ( GTO 125 ) صفرکیلومتر مدل 1379 وضعیت مطلوب

2 ) وانت پیکان مدل 1361 وضعیت مطلوب

3 ) وانت مزدا تک کابین 1600 مدل 1376 وضعیت مطلوب

4 ) سواری پژو ( RD1600 ) مدل 1379 وضعیت مطلوب

17 – ارزش دستگاه‌های زیر را در پایان سال 1379 اعلام فرمایید.

1 ) بلدوزر ( D9 ) با کارکرد 5000 ساعت

2 ) کامیون اویکو تریلر کش 320 مدل 750 وضعیت مطلوب

3 ) کامیون بنز 2624 باری مدل 1373 وضعیت مطلوب

18 – قیمت گریدر ( GD705 ) با 30 /. استهلاک چقدر است اندازه لاستیک و قیمت یک حلقه آن را بنویسید.

19 – ارزش یک دستگاه سواری استیشن یا جرد چهار درب 6 سیلندر بنزینی مدل 1993 سالم بدون تصادف با تجهیزات استاندارد و ارزش یک دستگاه سواری نو رنو صفرکیلومتر سپند تیپ 2 مدل 79 در عرف بازار روز چقدر است. اعلام نمایید.

20 – انواع سیستم سوخت‌رسانی در موتورهای دیزل را نامبرده و نوع بکار برده شده در موتورهای کمنز را بنویسید

21 – میل‌لنگ اتوبوس بنز موتور 360 در بازار روز چقدر است.

22 – کارشناس ارزیاب برای ارزیابی تعدادی از وسایط نقلیه دولتی دعوت‌شده است که قیمت پایه برای مزایده اعلام وارد بنابراین چه ضوابطی را باید رعایت و اجرا نماید.

23 – متولی فروش وسایل نقلیه دولتی کدام سازمان است.

24 – ارزش یک دستگاه مینی‌بوس ایویکو مدل 1373 در آبان ماه 1379 در وضعیت مطلوب چقدر بوده است؟

25 – ارزش کامیون تیپ ( F12 ) ولو تریلر کش مدل 1375 در پایان سال 1379 در استهلاک متفاوت چقدر بوده.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی