دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته کتاب و کتاب شناسی کانون کارشناسان رسمي دادگ

سوالات آزمون رشته کتاب و کتاب شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Ketab_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در ارزیابی کتاب به عنوان «کارشناس دادگستری در رشته کتاب و کتابداری»، به کدام دیدگاه ها در درجه اول توجه می کنید؟

۱) ظاهری، نگارشی و ارزش زبانی

۲) موضوعی، نگارشی، ظاهری و قیمت

 ۳) ظاهری، نگارشی و اصالت سبک

۴) نگارشی، موضوعی و زبان

 ۲- از میان ویژگی های ادبی کتاب، کدام مورد در درجه اول اهمیت قرار دارد؟

 ۱) زبان

۲) طرز بیان

 ۳) سبک نگارش

۴) اصالت سبک

 ۳- در ارزشیابی کتاب های مرجع، توجه به کدام نکات زیر، ضرورت دارد؟

 ۱) اصالت سبک، اعتبار

۲) ارزش زبانی، طرز بیان

 ۳) طرز بیان و طرز تنظیم

۴) اعتبار و تازگی مطلب، طرز تنظیم

 ۴- ارزشیابی که بخشی از کار مجموعه سازی است، با کدام یک از موارد زیر، ارتباط نزدیک دارد؟ ۱) برنامه ریزی، انتخاب منابع و وجین

۲) تحلیل، برنامه ریزی

 ۳) برنامه ریزی، تحلیل و استناد منابع

۴) برنامه ریزی، استناد و وجین منابع

 ۵- کدام مورد، از روش های ارزشیابی مجموعه از نظر میزان استفاده است؟

 ۱) پرسشنامه

۲) تحلیل های استنادی

 ۳) بررسی های آماری

۴) بررسی مواد به امانت رفته

 ۶- ناشر Guide to Reference Books کیست؟

 ۱) باوکر

۲) اشپرینگر

 ۳) انجمن کتابخانه های بریتانیا

 ۴) انجمن کتابداران آمریکا

 ١- کدام یک از عملگرهای زیر، برای احضار پیشینه هایی که دارای همه واژه های موردنظر هستند، کاربرد دارد و ضرب منطقی نیز نامیده می شود؟

1 OR (                      3 NOT (

AND (2                      4 EXCEPT (

۸- اولین قرارداد بین المللی در خصوص مالکیت ادبی و هنری، کدام قرارداد است و در کدام سال و کدام شهر به امضا رسید؟

 1) قرارداد پروس - ۱۹۰۸ - برلین در کشور آلمان

 ۲) قرارداد برن - ۱۸۸۶ - استکهلم در کشور سوئد

۳) قرارداد برن - ۱۸۸۶ - برن در کشور سوئیس

 ۴) قرارداد برن - ۱۹۰۰ - لاهه در کشور هلند

 ۹- یکی دیگر از مهم ترین قراردادهای بین المللی حق مؤلف با نام «قرارداد جهانی حق مؤلف» که توسط یونسکو تهیه شد، چه نام دارد؟

 ۱) قرارداد ژنو

۲) قرارداد برن

 ۳) قرارداد لاهه

۴) قرارداد پروس

 ۱۰- کتاب راهنمای آماده ساختن کتاب برای مؤلفان، مترجمان و ویراستاران، تأليف چه کسی است و ناشر آن چه نام دارد؟

 ۱) نورالله مرادی - انتشارات فرهنگ معاصر

 ۲) عباس حری - انتشارات شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی

 ۳) پوراندخت سلطانی - انتشارات شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی

 ۴) میرشمس الدین ادیب سلطانی - انتشارات شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی

 ۱۱- قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در ایران، مصوب کدام سال است؟

۱۳۴۶ (۱                               ۱۳۵۲ (۳

۱۳۴۸ (۲                              ۱۳۵۷ (۴

۱۲- مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده از تاریخ مرگ وی، چند سال است؟

۵۰ (۱                                  ۲۵ (۳

۳۰ (۲                                 ۲۰ (۴

۱۳- کتاب «آشنایی با چاپ و نشر»، تألیف کدام یک از اساتید زیر است؟

 ۱) عبدالحسین آذرنگ

۲) عباس حری

 ۳) نورالله مرادی

۴) اسدالله آزاد

۱۴- اگر بهای کتاب ۵ , ۰۰۰ ریال و تیراژ آن ۳٫۰۰۰ نسخه و حق پدید آورنده براساس قرارداد ۱۵ درصد باشد حق پدید آورنده یا حق مؤلف (که ناشر ملزم به پرداخت آن است)، چند ریال است؟

۴٫۲۵۰,۰۰۰ (۱                                 ۲,۲۵۰,۰۰۰ (۳

۳٫ ۲۵۰,۰۰۰ (۲                               ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۴

۱۵- موفقیت یک مؤسسه انتشاراتی، به یک سری از عوامل بستگی دارد. مهم ترین آنها کدام اند؟

۱) پیش بینی هزینه ها به مذاکره و چانه زنی در بازار نشر

 ۲) پیش بینی هزینه ها به شرایط و نحوه استفاده کاربران

 ۳) پیش بینی هزینه ها به تعداد استفاده کنندگان

۴) پیش بینی هزینه ها به قیمت گذاری محصولات نشر

 ۱۶- کتاب «حقوق نسخه برداری در آئینه قضاوت»، تأليف کدام یک از اساتید زیر است؟

۱) علی بیان فر و مهرانگیز حریری

۲) علی بیان فر و نسریندخت عماد خراسانی

۳) عبدالحسین آذرنگ و عباس حری

۴) عباس حری و نسرین دخت عماد خراسانی

 ۱۷- متوسط پرداخت درصد حق تأليف در ایران، چند درصد است؟

۱۷ (۱                  ۱۰ (۳

۱۵ (۲                  ۸ (۴

۱۸- در چاپ دیجیتال با کمک دستگاه های ریسوگرافی، هزینه چاپ کتاب در مقایسه با لیتوگرافی، چگونه است؟

 ۱) کاهش می یابد.

۲) تغییری نمی کند.

 ۳) ۱۵ درصد افزایش می یابد.

۴) ۱۰ درصد افزایش می یابد.

 ۱۹- قانون براد فورد، با کدام مورد زیر، در ارتباط است؟

 ۱) نمایه سازی منابع

۲) امانت منابع

 ۳) فهرست نویسی منابع

۴) اشتراک نشریات

 ۲۰- در ادبیات فارسی، تذکره معمولا چه نوع کتابی است؟

 ۱) زندگینامه شعرا

۲) سفرنامه

 ۳) مجموعه اشعار اخلاقی

۴) اشعار عرفانی

 ۲۱- فهرست کتاب های چاپی فارسی، تألیف چه کسی است؟

 ۱) ایرج افشار

۲) پرویز ناتل خانلری

 ۳) خان بابا مشار

۴) غلامحسین ساعدی

 ۲۲- مهم ترین ویژگی کتاب مرجع، در کدام مورد است؟

 ۱) نویسندگان

۲) اعتبار محتوا

 ۳) زودیابی محتوا

۴) روزآمدی محتوا

 ۲۳- وب پنهان چیست؟

۱) بخشی از فهرست های مشترک که در دسترس همه کتابخانه ها است

 ۲) اطلاعاتی که به تازگی به سایت افزوده شده و موتورهای جستجو به آنها دسترسی دارند.

 ۳) بخشی از محتویات وب جهانی که دربردارنده وب سایتهایی قابل دسترس هستند.

۴) بخشی از محتویات وب جهانی که به دلیل دور ماندن از دید موتورهای جستجو از دید کاربران نیز پنهان می مانند.

 ۲۴- توسعه عملی کتابخانه های دیجیتال در سال ۱۹۶۹، با کدام پروژه آغاز شد؟

 ۱) کتابخانه های اروپا

۲) دیجیتال سازی کلرادو

 ۳) آرپانت در آمریکا

۴) او سی ال سی در آمریکا

 ۲۵- مهم ترین ضرورت ها و مزایایی که می توان برای کتابخانه های دیجیتال برشمرد، کدام اند؟

۱) سهولت روزآمدسازی اطلاعات

 ۲) عمومیت یافتن وب و حفظ جایگاه کتابخانه ها در امر پژوهش

 ۳) حفظ جایگاه کتابخانه ها در امر پژوهش و استفاده بهینه از منابع کتابخانه ها

۴) عمومیت یافتن وب، دسترسی سریع به اطلاعات، اشتراک اطلاعات و کاهش هزینه ها

 ۲۶- سه عنصر اصلی در ایجاد کتابخانه دیجیتال کدام اند؟

 ۱) محتوا - نرم افزار - خدمات

۲) سخت افزار - محتوا – منابع

 ۳) سخت افزار - نرم افزار - منابع

۴) محتوا - سخت افزار – خدمات

۲۷- در مجموعه سازی کتابخانه های دیجیتال، باید از کدام اصول مهم زیر، تبعیت کرد؟

۱) ارزشیابی مجموعه، صحت فایل ها، خط مشی مدون، توجه به فرمتها، برنامه ریزی و مدیریت فایل ها

 ۲) خط مشی مدون، ارزشیابی مجموعه، صحت فایل ها، سخت افزار مدرن و مطمئن، مدیریت برنامه ها

 ۳) خط مشی مدون، ارزشیابی مجموعه، توجه به فرمتها، حجم فایل ها، صحت فایل ها و حق مؤلف

۴) خط مشی مدون، برنامه ریزی مدون، سخت افزار مطمئن، نرم افزار تحت وب، محتوا

 ۲۸- به طور کلی، می توان ابردادهای متشکل از سه بخش برای توصیف یک شیء دیجیتال ایجاد کرد. آن سه بخش کدام اند؟

 ۱) ابرداده توصیفی – ابرداده تحلیلی - ابرداده استنادی

 ۲) ابرداده توصیفی – ابرداده ساختاری - ابرداده مدیریتی

 ٣) ابرداده توصیفی – ابرداده تحلیلی - ابرداده کتاب شناختی

۴) ابرداده توصیفی – ابرداده تحلیلی استنادی - ابرداده مدیریتی

 ۲۹- دو دسته خدمات مورد استفاده و مهم در کتابخانه های دیجیتال کدام اند؟

۱) ارائه خدمات نوین مانند راه اندازی خدمات امانت الکترونیکی و ارائه خدمات سنتی به شیوه نوین

 ۲) ارائه خدمات سنتی به شیوه نوین مانند خدمات مرجع در محیط دیجیتال و ارائه خدمات نوین مانند وبلاگها

 ۳) ارائه خدمات نوین به شیوه سنتی مانند خدمات امانت کتاب و سازماندهی و ارائه خدمات نوین مانند وب سایتها

 ۴) ارائه خدمات به شیوه سنتی مانند خدمات مرجع و خدمات امانت و ارائه خدمات نوین مانند رزرو امانت از راه دور

 ۳۰- Z39 . 50 در کتابخانه های دیجیتال، تفاهم نامه ای برای کدام منظور زیر است؟

 ۱) جستجو، بازیابی و مبادله اطلاعات میان سرویس گیرنده و سرویس دهنده

 ۲) خدمات امانت کتاب در کتابخانه های دیجیتال

 ۳) جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

۴) ارائه خدمات مرورگر وب

 ۳۱- WIPO چیست؟

 ۱) شبکه گسترده جهانی

۲) اتحادیه های علمی و فنی

 ۳) سازمان جهانی مالکیت معنوی

۴) سازمان جهانی خواروبار

۳۲- مارک (MARC) چیست؟

۱) استانداردی برای تولید کتاب شناسی های ملی

 ۲) ابزاری مؤثر برای مجموعه سازی در کتابخانه ها

 ۳) ابزاری برای کمک در تسریع امانت بین مراکز کتابخانه ها

۴) ابزاری برای تبادل رکوردهای فهرست نویسی کتابخانه ای

 ۳۳- LAN چیست؟

 ۱) نوعی رایانه هوشمند

۲) شبکه گسترده

 ۳) شبکه محلی

۴) شبکه کتابخانهای غرب

 ۳۴- Citation Index، چگونه نمایه ای است؟

 ۱) استنادی

۲) درون بافتی

 ۳) موضوعی

۴) برون بافتی

 ۳۵- قلب تحقیق، کدام یک از شاخص های زیر است؟

 ۱) نظریه

۲) گردآوری اطلاعات

 ۳) فرضیه

۴) طرح مسئله

 ۳۶- یادداشت حق مؤلف، در کدام صفحه از کتاب چاپ می شود؟

 ۱) مقدمه

۲) عنوان

 ۳) نیم عنوان

۴) حقوق

 ۳۷- کتاب «از چاپخانه تا کتابخانه » از کیست؟

 ۱) عباس حری

۲) اسدالله آزاد

۳) قاسم صافی

۴) عبدالحسین آذرنگ

۳۸- کدام یک از موارد زیر، به ترتیب ساختار یک بانک اطلاعاتی است؟

۱) کاراکتر، فیلد، رکورد، فایل، بانک اطلاعاتی

 ۲) رکورد، فیلد، کاراکتر، فایل، بانک اطلاعاتی

 ۳) فیلد، کاراکتر، رکورد، فایل، بانک اطلاعاتی

 ۴) فایل، رکورد، کاراکتر، فیلد، بانک اطلاعاتی

 ۳۹- کدام یک از حروف زیر، در طرح رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ) I۱                                        O(۲

Y(3                                        W(۴

۴۰- شبکه جهانی اینترنت، از کدام دو طریق زیر، به اهمیت توجه به حق مالکیت معنوی دامن زده است؟

۱) افزایش حجم اطلاعات - استفاده از اطلاعات علمی و فنی افراد و سازمانها

۲) دسترسی همگان به اطلاعات موردنیاز خود در فضای وب - فراگیر بودن آن

۳) رشد و توسعه علم و فناوری اطلاعات در جهان امروز - دسترسی همگان به اطلاعات

۴) تبادل آثار علمی و نظری در جهان - سوءاستفاده های متعدد از حریم خصوصی افراد و سازمانها و امنیت اطلاعات

 ۴۱- برای تأمین محرمانگی حریم خصوصی کاربران، کدام سازوکار زیر را می توان در کتابخانه دیجیتالی درنظر گرفت؟

۱) تعیین سطح دسترسی به اطلاعات برای طبقات مختلف کاربران

 ۲) تأمین محرمانگی حریم خصوصی کاربران از طریق دسترس پذیری آزاد

 ۳) تأمین محرمانگی حریم خصوصی کاربران از طریق کاهش سرعت دسترسی

 ۴) تأمین محرمانگی حریم خصوصی کاربران از طریق حذف دسترسی دیگر کاربران

 ۴۲- لایب کوال، چگونه مدلی است و چه کاربردی دارد؟

۱) تحلیلی - انتخاب و سفارش منابع در کتابخانه های دانشگاهی

 ۲) آماری - سنجش ورودی ها و خروجیها در کتابخانه ها

 ۳) کاربر مدار - ارزیابی کیفیت کلیه خدمات کتابخانه ها

 ۴) توصیفی - سنجش کیفیت نرم افزار کتابخانه ها

 ۴۳- موک MOOC چیست؟

 ۱) نرم افزار سنجش کیفیت خدمات

۲) آموزش آنلاین و رایگان

۳) نام یک کتابخانه دیجیتال در اروپا

۴) نرم افزار تحت وب کتابخانه‌ای

 ۴۴- سلسله مراتب دانش به ترتیب کدام است؟

۱) داده، دانش، اطلاعات، خرد، خرد جمعی

 ۲) داده، اطلاعات، دانش، خرد، خرد جمعی

 ۳) داده، اطلاعات، خرد، خردجمعی، دانش

۴) اطلاعات، داده، دانش، خرد، خرد جمعی

 ۴۵- تفاوت مهم اطلاعات و دانش چیست؟

۱) حجم بالایی از اطلاعات را به راحتی می توان در مدت کمتر از چند ثانیه، از نقطه ای به نقطه ای دیگر از جهان انتقال داد، اما دانش نیازمند زمان است.

۲) حجم بالایی از دانش را به راحتی می توان در مدت کمتر از چند ثانیه، از نقطه ای به نقطه ای دیگر از جهان انتقال داد، اما اطلاعات نیازمند زمان است.

 ۳) حجم کوچکی از اطلاعات را به راحتی می توان انتقال داد، اما دانش با حجم بالا، قابلیت انتقال بیشتری دارد.

۴) تفاوت ماهوی بین اطلاعات و دانش وجود ندارد.

 ۴۶- هفت گام در هر پژوهش، به ترتیب کدام اند؟

۱) کسب اطلاعات اولیه در موضوع خاص، تعیین یک موضوع خاص، شناخت نیاز اطلاعاتی، راهبرد جستجو،

استناد به منابع، جمع آوری اطلاعات، نوشتن مطلب موردنظر

۲) تعیین یک موضوع خاص، شناخت نیاز اطلاعاتی، کسب اطلاعات اولیه در موضوع خاص، راهبرد جستجو، جمع آوری اطلاعات، استناد به منابع، نوشتن مطلب موردنظر

 ۳) تعیین یک موضوع خاص، کسب اطلاعات اولیه در موضوع خاص، شناخت نیاز اطلاعاتی، راهبرد جستجو، جمع آوری اطلاعات، استناد به منابع، نوشتن مطلب موردنظر و بازخوانی آن

 ۴) شناخت نیاز اطلاعاتی، تعیین یک موضوع خاص، کسب اطلاعات اولیه در موضوع خاص، راهبرد جستجو، جمع آوری اطلاعات، استناد به منابع، نوشتن مطلب موردنظر و بازخوانی آن

۴۷- منابع ردیف اول، شامل کدام نوع منابع هستند؟

۱) هر نوع موادی که برای تدوین آن از نمایه نامه ها استفاده شود.

 ۲) هر نوع مواد جدیدی که برای نخستین بار انتشار می یابند.

 ۳) هر نوع کتاب که با تیراژ ۵۰۰۰ نسخه منتشر می شود.

 ۴) هر نوع موادی که برای چندمین بار انتشار می یابند.

 ۴۸- دو نمونه از «منابع ردیف دوم»، کدام اند؟

 ۱) استانداردها - پایان نامه ها

۲) ثبت اختراع – کتابشناسی ها

 ۳) نمایه نامه ها - چکیده نامه ها

۴) صورت جلسات – کنفرانس ها

 

 ۴۹- کتاب شناسی کتابشناسی‌ها، جزو کدام منابع هستند؟

 ۱) ردیف اول

۲) ردیف دوم

 ۳) ردیف سوم

۴) ردیف چهارم

 ۵۰- مجله های دسترسی آزاد، چه نوع مجلاتی هستند؟

۱) توسط کتابخانه های عمومی منتشر می شوند و خواننده برای استفاده از آنها هزینه میدهد.

۲) توسط ناشرین دانشگاهی منتشر می شوند و خواننده برای استفاده از آنها هزینه میدهد.

۳) مجله های الکترونیکی که با پرداخت هزینه اشتراک، توسط کتابخانه های تخصصی منتشر می شوند.

۴) مجله های الکترونیکی که با حمایت مالی شخص یا سازمان خاصی منتشر می شوند و رایگان هستند.

 ۵۱- جاینما چیست؟

۱) عدد یا نشانه محل دستیابی به کتاب در کتابخانه

۲) عدد یا نشانه محل دستیابی به اطلاعات در متن کتاب

۳) عدد یا نشانه محل دستیابی به کتاب در کتابخانه های دیجیتال

۴) عدد یا نشانه محل دستیابی کاربران به کتاب در نرم افزار کتابخانه

 

 ۵۲- از چهار قسمتی که شماره استاندارد بین المللی کتاب را تشکیل می دهند، قسمت دوم مربوط به چیست؟

 ۱) رقم کنترل

۲) شناسه مؤلف

۳) شناسه گروه زبانی

۴) شناسه ناشر

 ۵۳- Thesaurus چیست؟

۱) واژه نامه است.

۲) نوع رده بندی در کتابداری و اطلاع رسانی است.

3) واژگان ساختار یافته و مهار شده برای نمایه سازی است.

۴) فهرست سرعنوان های موضوعی برای استفاده در فهرست نویسی است.

 ۵۴- نوشته مقدماتی که درک محتوای کتاب را آسان می کند و معمولا پس از فهرست مندرجات می آید، چه نام دارد؟

 ۱) پیشگفتار

۲) مقدمه

 ۳) چکیده نامه

۴) بیوگرافی

 ۵۵- کدام یک از موارد زیر، نمونه ای صحیح از استناد به یک کتاب با دو نویسنده است؟

۱) ناصر صبحی قراملکی و پرویز آزاد فلاح (۱۳۸۴). روان سنجی (سنجش و اندازه گیری). - تهران: سنجش

 ۲) صبحی قراملکی، ناصر؛ و آزاد فلاح، پرویز. روان سنجی (سنجش و اندازه گیری). تهران: سنجش، ۱۳۸۴.

۳) ناصر صبحی قراملکی، و آزاد فلاح، پرویز. روان سنجی (سنجش و اندازه گیری). تهران: سنجش، ۱۳۸۴.

۴) صبحی قراملکی، ناصر؛ و آزاد فلاح، پرویز (۱۳۸۴). روان سنجی (سنجش و اندازه گیری). تهران: سنجش.

 ۵۶- کدام مورد زیر، نمونه ای صحیح از استناد به یک مقاله مجله دارای شماره است؟

۱) مهری پریرخ (۱۳۸۳). سنجش اثربخشی کارگاههای آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی، ۵ (۲).

 ۲) پریرخ، مهری (۱۳۸۳). سنجش اثربخشی کارگاههای آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی، ۵ (۲)، ۷۹- ۱۰۳.

 ۳) پریرخ، مهری، سنجش اثربخشی کارگاههای آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی، ۵ (۲)، ۷۹- ۱۰۳، ۱۳۸۳.

 ۴) پریرخ، مهری. سنجش اثربخشی کارگاههای آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی،

 ۷۹- ۱۰۳، ۵ (۲)، ۱۳۸۴.

۵۷- کدام شیوه نامه، برای استناددهی در حوزه علوم اجتماعی، علوم رفتاری، تعلیم و تربیت به کار می رود؟

 ۱) شیوه نامه انجمن آسيا (ASI)

۲) شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

۳) شیوه نامه انجمن اروپا (EUR)

۴) شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا MLA) )

۵۸- وب سایتهایی که شما را به منابع اطلاعاتی دیگر موجود در اینترنت هدایت نموده و به سایت ها و سرویس های مرتبط دیگر پیوند می دهند، چه نام دارند؟

 ۱) دروازه های اطلاعاتی

۲) اینترنت اکسپلورر

 ۳) راهنماهای وب

۴) وب نامریی

 ۵۹- کدام پایگاه اطلاعاتی، یکی از نامدارترین ناشران دانشگاهی در زمینه بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی است که مجله های الکترونیک تمام متن را در حوزه موضوعی حسابداری، حسابرسی و اقتصاد، مدیریت اطلاع رسانی، توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای، فناوری کتابخانه ای مدیریت کتابخانه ای و خدمات اطلاع رسانی و مدیریت کیفیت ارائه می دهد؟

 ۱) اشپرینگر

۲) ساینس دایرکت

 ۳) امرالد

 ۴) پروکوئست

 ۶۰- کتاب فروشی به علت بدهی خود تعدادی کتاب را معرفی می کند. موضوع کتاب ها متفاوت است، قیمت کارشناسی شما نسبت به پشت جلد به چه میزان می باشد؟

 ۱) حدود ۳۰٪ قیمت پشت جلد

۲) حدود ۷۰٪ قیمت پشت جلد

 ۳) حدود ۱۰٪ قیمت پشت جلد

۴) همان قیمت پشت جلد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن