راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته ایرانگردی و جهانگردی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

سوالات آزمون رشته ایرانگردی و جهانگردی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

0 تومان
کد محصول : Irangardi_Jahangardi_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ - اولین اداره یا دستگاه دولتی که در قرن اخیر برای اداره امور جهانگردی کشور تأسیس شد:

الف - چه نام داشت؟

ب- برخی زیر نظر کدام وزارت خانه بود؟

ج - در چه سالی تأسیس شد؟

د – به منظور چه هدفی تأسیس گردید؟

۲ - میدان نقش جهان:

الف - در چه شهری قرار دارد؟

ب - به دستور کدام پادشاه احداث گردید؟

ج - به چه شکلی است؟

د - ابعاد آن را حدوداً بنویسید.

۳ - پروانه بهره برداری تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی:

الف - اعتبار آن از تاریخ صدور چه مدت می‌باشد؟

ب - چگونه قابل تمدید است؟

ج - آیا پروانه بهرهبرداری صادره برای محلهای تائید شده، قابل تسری برای تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی نقاط دیگر می‌باشد یا نه؟

۴ -عوامل مؤثر در توسعه توریسم را نام ببرید

5 - هرگاه بهره‌بردار تأسیس جهانگردی به تصمیم کمیسیون بدوی درجه‌بندی معترض باشد:

الف - حق اعتراض به چه مرجعی را دارد، نام ببرید

ب - حداکثر در چه مدت ‌زمانی می‌تواند اعتراض نماید؟

ج- مرجع تجدیدنظر باید واجد چه شرایطی باشد؟

۶ - در مورد جزیره قشم چه میدانید؟ مشخصات مهم آن را به ‌طور خلاصه بنویسید.

۷ - تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی

الف - جهت درجه‌بندی کلاً به چند بخش تقسیم و هر بخش دارای چند درجه می‌باشد؟

ب - بر چه اساسی طبقه تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی تعیین می‌شود؟

ج - تعداد طبقات مربوطه را بنویسید

۸ - بر اساس آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب ۱۳/2/1368 با اصلاحات بعدی آن:

الف - تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی را تعریف کنید

ب - حداقل ۹ مورد از تأسیسات مذکور را نام ببینید

۹ - جاذبه‌های جهانگردی کشور را:

الف - کلاً به چند دسته می‌توان تقسیم نمود؟

ب - هرکدام شامل چه مواردی است؟

۱۰ -بر اساس آئین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب جلسه مورخ ۲۷/3/1380 هیئت محترم وزیران، وظائف دفتر خدمات سیاحتی - جهانگردی را بنویسید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی