دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1379

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- شرکت سهامی خاص مزین که سهام آن کلا با نام بوده و متعلق به بخش خصوصی است در عملکرد سال 1378 دارای درآمدهای زیر بوده است:

1)  درآمد ویژه حاصل از فعالیت صنعتی در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران: 200.000.000 ریال.

2)  درآمد حاصل از اجاره ملک: 80.000.000 ریال.

3)  سود سپرده بانکی : 30.000.000 ریال

4)  درآمد حاصل از فروش یک واحد از املاک ملکی شرکت که ارزش دفتری و ارزش معاملاتی آن در زمان انجام معامله به ترتیب: 40.000.000 و70.000.000 ریال بوده به مبلغ 140.000.000 ریال. درآمد مشمول مالیات شرکت در عملکرد سال 1378 برای محاسبه مالیات بر درآمد عبارتست از:

الف 390.000.000 ریال

ب 220.000.000 ریال

ج  410.000.000 ریال

د 260.000.000 ریال

2- شرکت سهامی عام مهشید که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در عملکرد سال 1378 دارای درآمدهای زیر بوده است:

الف( سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر قبل از کسر مالیات 800.000000 ریال

ب( درآمد ویژه حاصل از فروش سهام از طریق بورس اوراق بهادار تهران 500.000.000 ریال

ج( درآمد ویژه حاصل از فروش حق تقدم سهام از طریق بورس اوراق بهادار تهران 300.000.000 ریال

د( درآمد ویژه حاصل از فروش سهام شرکت غیر بورسی 200.000.000 ریال

درصورتی‌که طبق تصویب ارکان صلاحیت‌دار شرکت 50 % سود تقسیم و بقیه به‌صورت تقسیم نشده در شرکت باقی مانده باشد و در تاریخ تشکیل مجمع عمومی 20 در صد سهام این شرکت متعلق به یک شرکت 100 % دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی بوده باشد. درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهم دولت عبارت است از:

الف 200.000.000 ریال

ب 180.000.000 ریال

ج 260.000.000 ریال

د 100.000.000 ریال

3- در شرکت‌های تجاری که دفاتر آن‌ها مورد پذیرش حوزه مالیاتی قرار گیرد کدام‌یک از موارد زیر جزء هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها منظور می‌گردد:

الف( مالیات بر درآمد شرکت

ب( مالیات سالانه املاک

ج( جرائم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها

د( هیچ‌کدام

4- درصورتی‌که بر اثر فروش سال قابل استهلاک، زیان متوجه موسسه گردد زیان حاصل:

الف( معدل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش قابل احتساب در سود و زیان همان سال می‌باشد.

ب( معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش تا سه سال قابل‌محاسبه در حساب سود و زیان خواهد بود.

ج( معادل حاصل فروش و رقم مستهلک‌شده قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال و سال‌های بعد خواهد بود.

د( معادل حاصل فروشو رقم مستهلک نشده قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال و سه سال بعد خواهد بودom

5- تکلیف مؤدیانی که در اظهارنامه، ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی خود از نظر محاسبه اشتباه کرده‌اند چیست؟

الف( به هیچ وجه مجاز به تصحیح اشتباه محاسبه خود نمی‌باشند.

ب( به هنگام رسیدگی به اظهارنامه و صورت‌های مالی، ممیز مالیاتی مراتب اشتباه را به آن‌ها اعلام و مؤدی با اعلام مأمورین تشخیص مالیات می‌تواند اشتباه محاسبه خود را تصحیح نماید.

ج(  با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مؤدی می‌تواند نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان اصلاحی را تسلیم نماید.

د( مؤدی می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه، کتباً تقاضای تصحیح اشتباه را تسلیم حوزه نماید.

6- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله عبارت است از:

الف( ارزش دارایی شخص حقوق منحله منهای بدهی

ب( ارزش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه

ج( ارزش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه و مالیات‌هایی که پرداخت‌نشده است.

د( ارزش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه پرداخت‌شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت‌شده است.

7- شرکتی که در بورس پذیرفته شده مجمع عمومی فوق‌العاده را برای افزایش سرمایه تشکیل داده است. مجمع افزایش سرمایه را تصویب کرده )از محل آورده نقدی(، عده‌ای از سهامداران از شرکت بابت سود سهام سنوات قبل طلبکارند و به همین مناسبت در مهلت قانونی مندرج در اعلامیه پذیره‌نویسی بهای سهام جدید را نپرداخته‌اند. شرکت برای اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده چه اقدامی باید بکند که قانونی و اصلح باشد.

الف( مجدداً مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد.

ب( حق تقدم سهامداران طلبکار را بفروشد و خالص آن را به حساب صاحبان سهام مزبور منظور کند.

ج( از محل طلب سهامداران افزایش سرمایه آنان را تأمین کند.

د( افزایش سرمایه را به میزانی که سهامداران مشارکت کرده‌اند )پذیره‌نویسی کرده‌اند( در ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند.

8- با تصویب هیئت‌مدیره و با تصویب هیئت‌مدیره و شرکت مدیر ذینفع در رای گیری یک دستگاه از اتومبیل‌های شرکت به مبلغ 50 میلیون ریال به یکی از اعضای هیئت‌مدیره فروخته شده و طبق مندرجات ماده 129 قانون تجارت موضوع به اطلاع بازرس قانونی شرکت نیز رسیده است در این رابطه مدارک موردنظر حسابرس در اختیارش قرار نگرفته است. کدام جمله در این مورد صحیح است؟

الف( این موضوع فقط در گزارش بازرس قانونی درج می‌شود.

ب( این موضوع در گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی درج می‌شود.

ج( این موضوع فقط در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی درج می‌شود.

د( موضوع به‌صورت بند شرط در گزارش حسابرسی درج و مضافاً بازرس نسبت به معامله انجام‌شده اظهارنظر می‌نماید.

9- مدیران شرکت برای اداره شرکت:

الف( واجد همه اختیارات هستند ولو اینکه این اختیارات در اساسنامه از آن‌ها سلب یا محدود شده باشد.

ب( واجد همه اختیارات هستند مگر اختیاراتی که در اساسنامه سلب یا محدود شده باشد.

ج( فقط اختیاراتی را دارند که صریحاً در اساسنامه به آن‌ها تفویض شده است.

د( هیچ‌کدام از عبارات فوق درست نیست.

10- مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره شرکت در کدام‌یک از اقدامات زیر در شرکت مورد تصدی ممنوعیت دارند؟

الف( انجام معامله با اشخاص حقوقی

ب( تحصیل وام یا اعتبار از شرکت

ج( انجام معامله با شرکت‌های مشابه

د( هیچ‌کدام

-11 مانده‌حساب‌های وجوه اختیارات عمرانی سازمان دولتی )الف( در پایان سال 1378 به شرح زیر می‌باشد.

- دریافتی از خزانه بابت طرح‌های عمرانی مبلغ 700.000 ریال

- هزینه‌های طرح‌های عمرانی مبلغ 635.000 ریال

- پیش‌پرداخت سال جاری مبلغ 25.400 ریال

- علی‌الحساب سال جاری مبلغ 15.700 ریال

- بانک- پرداخت طرح‌های عمرانی مبلغ 24.000 ریال جمع اقلام قابل انتقال به سال بعد کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

الف 21.000 ریال

ب 724.000 ریال

ج 676.000 ریال

د 65.000 ریال

12- با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

الف( سازمان بازرسی کل کشور

ب( هیئت داوری تعیین شده

ج( دیوان محاسبات کل کشور

د( کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

 -13 با توجه به قانون برنامه سوم و ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف بانک مرکزی برای معاملات بیش از یک میلیون دلار کدام‌یک از تشریفات ذیل بایستی انجام پذیرد؟

الف( فقط مناقصه بین‌المللی

ب( ترک تشریفات مناقصه توسط هیئت موضوع ماده 83 قانون محاسبات عمومی

ج( انجام مراحل مناقصه بین‌المللی، محدود و یا اخذ ترک تشریفات مناقصه از شورای اقتصاد

د( استعلام از شرکت‌های معتبر بین‌المللی و تائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی

14- به موجب مصوبه هیئت مدیره محترم وزیران مبلغ 200 میلیون ریال به‌عنوان پرداخت وام به موسسه غیردولتی در اختیار دستگاه اجرائی قرارگرفته است طبق موافقت‌نامه مبادله شده به مبلغ مذکور در فصل چهارم پرداخت وام به بخش خصوصی منظور گزیده است. اعمال حساب پرداخت مبلغ مذکور به چه طریقی می‌بایستی انجام گیرد؟

الف( پس از پرداخت وجه، موسسه مذکور در حساب‌ها بدهکار و سال آینده وجه وصول و دستگاه آن‌ها به مصرف برساند.

ب( وجه به‌عنوان وام پرداخت لیکن در حساب‌ها به هزینه قطعی منظور و در سال آینده پس از وصول به‌حساب درآمد عمومی منظور گردد.

ج( پس از پرداخت وجه، کلاً به هزینه قطعی منظور و سال آینده پس از وصول به اعتبارات جاری دستگاه اضافه گردد.

د( با درخواست ذی‌حساب دستگاه اجرائی، وام مستقیماً توسط خزانه پرداخت و در سال آینده وصول گردد.

15- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت‌های دولتی که %100  سهام آن متعلق به دولت باشد به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی امکان‌پذیر است یا خیر؟

الف( امکان‌پذیر است.

ب( با تقاضای وزیر مربوط و موافقت مجمع عمومی به‌شرط آنکه )با در نظر گرفتن ذخائر استهلاک( اموال انتقال یافته از %50  سرمایه شرکت تجاوز نکند با تهیه صورت‌مجلس و اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

ج( با تقاضای وزیر و موافقت مجمع عمومی با تهیه صورت‌مجلس امکان‌پذیر خواهد بود.

د( با تقاضای وزیر و موافقت مجمع عمومی و اطلاع وزارت دارایی امکان‌پذیر است.

-16 در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش‌سوزی و عدم دسترسی به اصل مدارک جهت منظم نمودن به اسناد و صورت‌حساب‌های ماهیانه به تشخیص کدام مرجع، ذی‌حساب مربوط می‌تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد و صورتحساب‌ها ضمیمه نماید؟

الف( دیوان محاسبات کشور

ب( وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج( بالاترین مقام دستگاه اجرائی

د( هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

17- فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها چگونه انجام می‌شود؟

الف ( بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت‌وزیران )به‌شرط آنکه وجه به‌حساب درآمد عمومی واریز شود(.

ب( بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت‌وزیران به‌جز اموال مربوط به نفائس ملی و بناهای تاریخی و کارخانجات اسلحه سازی )وجه به حساب درآمد عمومی واریز شود(.

ج( بنا به دستور وزیر مربوط به شرط آنکه وجه به حساب درآمد عمومی واریز شود.

د( امکان پذیر نیست.

18- حسابرس برای اثبات مالکیت دارائی‌های ثابت طبق موازین حسابرسی باید:

الف( از 100 % افزایش حساب دارائی‌های ثابت مشاهده عینی به عمل آورد.

ب) 100 % اسناد مالکیت دارایی‌های ثابت را مشاهده کند

ج) 100 % اسناد افزایش دارائی‌های ثابت را مشاهده کند

د( با توجه به قضاوت حرفه‌ای میزان نمونه‌های انتخابی را مشاهده نماید.

-19 کدام‌یک از عبارات زیر در رابطه با رسیدگی به هزینه حقوق و دستمزد کامل‌تر و مناسب‌تر است؟

الف( حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با گزارش کارکرد کارکنان، احکام استخدامی، مجوز پرداخت و مالیات مربوطه کنترل می‌نماید.

ب( حسابرس لیست حقوق و دستمزد را به‌منظور اطمینان از صحت محاسبات و درج صحیح در سند حسابداری کنترل می‌نماید.

ج( حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با احکام استخدامی، محاسبات مخصوصاً مربوط به کسور قانونی کنترل می‌نماید.

د( حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با احکام استخدامی، محاسبات مخصوصاً محاسبات مربوط به کشور قانونی کنترل نموده مضافاً در مورد دریافت وجه از کارمندان تائیدیه اخذ می‌نماید.

20- حسابرس به‌منظور اطمینان از ثبت کلیه فروش‌ها و به‌منظور اطمینان از رعایت اصل تطابق درآمد و هزینه کدام‌یک از موارد زیر را انجام می‌دهد؟

الف( اخذ تائیدیه از مشتریان شرکت

ب( اخذ تائیدیه از مدیران و مشتریان شرکت

ج( رسیدگی نمونه‌ای به فاکتورهای فروش

د( تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات چند روز آخر سال و چند روز بعد از سال مورد رسیدگی.

21- برای اثبات وجود موجودی‌های جنسی و کار در جریان پیشرفت کدام‌یک از روش‌های زیر مناسب‌تر است؟

الف( شمارش موجودی‌ها توسط حسابرس

ب( شمارش موجودی‌ها توسط حسابرس و اخذ تائیدیه از مدیریت شرکت

ج( نظارت بر امر شمارش موجودی‌ها

د( شمارش موجودی‌ها توسط حسابرس و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی شرکت

22- شرکت الف از شرکت ب که حساب‌های آن در دست رسیدگی است بابت کالای خسارت‌دیده درخواست مبلغ 10.000.000 ریال نموده که این مطلب توسط هیئت‌مدیره شرکت ب موردقبول نبوده و موضوع ادعای شرکت الف جهت تعیین تکالیف در دست بررسی می‌باشد. بر اساس استاندارد گزارشگری جدید کدام‌یک از موارد زیر در این مورد صادق است:

الف(  موضوع با شرح کامل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود.

ب(  موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا شده و حسابرس گزارش مشروط می‌دهد.

ج(  موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا شده و حسابرس گزارش مردود می‌دهد.

د(  موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا شده و حسابرس گزارش عدم اظهارنظر می‌دهد.

23- کارشناس، هنگام کارشناسی شرکتی متوجه می‌شود که صلاحیت لازم برای امر کارشناسی ارجاعی را ندارد او می‌بایستی:

الف( با اطلاع دادگاه درخواست نماید که کارشناس دیگری را انتخاب نماید.

ب( با اطلاع دادگاه و شرکت موردنظر، امر کارشناسی را انجام دهد.

ج( بدون اطلاع به دادگاه، امر کارشناسی را انجام داده و گزارش ارائه دهد

د( از ارائه هرگونه گزارش خودداری نماید.

24- در فرم گزارش حسابرسی که اخیراً بعنوان استاندارد جدید حسابرسی مطرح است:

الف( مجموعه رسیدگی حسابرس و نتیجه رسیدگی در یک پاراگراف مطرح می‌شود.

ب( موضوع رسیدگی به صورت‌های مالی و مسئولیت هریک از مدیران شرکت و حسابرس به ترتیب در امر تهیه صورت‌های مالی و اظهارنظر نسبت به آن‌ها، حدود رسیدگی حسابرسان و نتیجه رسیدگی و اظهارنظر در پاراگراف‌های جداگانه مطرح می‌شود.

ج( حدود رسیدگی حسابرسان و صورت‌های مالی مورد رسیدگی در یک پاراگراف و سپس نتیجه رسیدگی و اظهارنظر در پاراگراف مطرح می‌شود.

د( هیچ‌کدام از موارد بالا

25- روش‌های حسابرسی عبارت‌اند از: عملیاتی که حسابرس می‌بایست انجام دهد تا بتواند:

الف( موارد سوءاستفاده و تقلبات را کشف کند.

ب( پرونده‌های حسابرسی را تکمیل نماید. د

ج( اطلاعات، شواهد و مدارک لازم جهت اظهارنظر تخصصی و حرفه‌ای خود را فراهم نماید.

د( نکات ضعف مشاهده‌شده را به اطلاع سهامداران برساند.

26- جزو اقلام هزینه مالی سال مورد رسیدگی، مبلغ توجهی مرتبط با زیان تعدیل بدهی ارزی وجود دارد که بدهی مزبور قبلاً به نرخ رسمی در دفاتر وجود داشته لیکن در پایان سال بر مبنای ارز شناور تعدیل‌شده است برخورد حسابرس با این موضوع چگونه باید باشد؟

الف( گزارش حسابرسی به‌صورت اظهارنظر منفی

ب( عدم افشاء موضوع به‌صورت هزینه استثنایی، برحسب محدودیت رسیدگی است

ج( تأثیری در ارائه گزارش ندهد

د( عدم افشاء موضوع با قید آن به‌صورت هزینه استثنایی، موجب صدور گزارش با اظهارنظر مشروط می‌گردد

27- حسابرسان با اجرای روش‌های تحلیلی به این نتیجه می‌رسند که نسبت سود ناویژه صاحب‌کار از 30 % در سال قبل به 20 % درسال جاری کاهش یافته است. حسابرسان کدام کار را باید انجام دهند؟

الف( ارائه نظر مشروط به دلیل ناتوانی صاحب‌کار در تداوم فعالیت

ب( اصرار در افشاء طی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

ج( ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت از لحاظ این کاهش

د( توجه به احتمال وجود اشتباه در صورت‌های مالی

 -28 رسیدگی‌های حسابرسان دیوان محاسبات به حساب‌های دستگاه‌های دولتی مشابه کدام‌یک از حسابرسی‌های زیر است؟

الف( حسابرسی عملیاتی

ب( حسابرسی برنامه

ج( حسابرسی صورت‌های مالی

د( حسابرسی رعایت

29- کدام‌یک از موارد زیر حاکی از اجرای یک آزمون کنترل )رعایت( وجوه نقد می‌باشد؟

الف( ارسال تائیدیه بانکی

ب( رسیدگی به نحوه امضاء چک‌ها

ج( شمارش وجوه نقد

د( مقایسه صورت مغایرت بانکی تهیه شده با مانده حساب بانک در دفاتر شرکت

30- شرکتی یک نوع محصول تولید می‌کند نرخ فروش هر واحد 10.000 ریال است. این شرکت در اولین سال فعالیت خود 100.000 واحد تولید و 80.000 واحد آن‌ها را بفروش می‌رساند. موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد هزینه‌های سال اول به شرح زیر است:

 

شرح

هزینه ثابت- ریال

هزینه متغیر هرواحد- ریال

هزینه مواد اولیه

0

2000

هزینه دستمزد مستقیم

0

1250

هزینه سربار ساخت

120000000

750

هزینه­های فروش و اداری

70000000

1000

 

با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه‌یابی مستقیم )مغییر( چند میلیون ریال است؟

الف 113 میلیون ریال

ب 210 میلیون ریال

ج 234 میلیون ریال

د 330 میلیون ریال

-31 هزینه تبلیغات برای هر واحد محصول فروش رفته در سال 1377 مبلغ 8.000 ریال بود اگر سطح قیمت‌ها )هزینه‌ها( 10 % افزایش و حجم تولید و حجم فروش 40 % کاهش داشته باشد. هزینه تبلیغات در سال 1378 نسبت به سال قبل چند درصد تغییر خواهد کرد؟

الف  10 % افزایش

ب 32 % افزایش

ج 34 % کاهش

د 20 % کاهش

32- شرکت ساختمانی خانه گستر مستمراً از روش حسابداری درصد پیشرفت کار برای قراردادهای ساختمانی خود استفاده کرده است. در طی سال چهارم این شرکت عملیات یک قرارداد ساختمانی 300 میلیون ریالی را که در سال پنجم تکمیل گردید آغاز نمود. سوابق حسابداری مشتمل بر اطلاعات زیر می‌باشد:

شرح

سال چهارم

سال پنجم

صورتحساب­های پیشرفت کار به مشتریان

950 میلیون ریال

205 میلیون ریال

هزینه­های انجام شده

90 میلیون ریال

183 میلیون ریال

دریافتی از مشتریان

80 میلیون ریال

211 میلیون ریال

برآورد هزینه‌های لازم برای تکمیل قرارداد 180 میلیون ریال

چه مبلغی شرکت خانه گستر به‌عنوان درآمد قرارداد در سال چهارم شناسایی کرده است؟

الف 80 میلیون ریال

ب 90 میلیون ریال

ج 95 میلیون ریال

د 100 میلیون ریال

-33 شرکت تولیدی پاوه محصولی بنام )الف( تولید و از قرار هر واحد 63 ریال به فروش می‌رساند. هزینه‌های تولید هر واحد محصول بر اساس ظرفیت کامل 200.000 واحد به شرح زیر است.

شرح

ریال

مواد مستقیم

12

دستمزد مستقیم

15

سربار کارخانه

18

جمع

45

 

شرکت یک سفارش خاص به تعداد 20.000 واحد از یک توزیع‌کننده خارجی دریافت داشته در ارتباط با این سفارش، تنها هزینه فروش 9 ریال باب حمل هر واحد خواهد بود. شرکت از وجود ظرفیت برای تولید واحدهای اضافی اطمینان دارد. کمترین قیمتی که شرکت به‌عنوان بهای فروش در نظر خواهد گرفت عبارت است از:

الف 32 ریال

ب 36 ریال

ج 45 ریال

د 54 ریال

34-  شرکت پلور قطعه‌ای بنام G را تولید می‌کند که در فرایند تولید اصلی خود مورداستفاده قرارمی دهد. هزینه‌های هر قطعه G بر اساس تولید 10.000 واحد به شرح زیر است.

شرح

ریال

مواد مستقیم

3

دستمزد مستقیم

15

سربار متغیر ساخت

6

سربار ثابت

8

جمع

32

 

شرکت خرمشهر تولید و فرش 10.000 قطعه G را از قرار هر واحد 30 ریال پیشنهاد نموده است. در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌توان از امکانات آن برای تولید قطعه H استفاده نمود که منجر به صرفه‌جویی مبلغ 45.000 ریال خواهد شد. علاوه بر این 5 ریال از هزینه‌های ثابت هر قطعه G حذف می‌گردد راه‌حل انتخاب شده عبارت خواهد بود از:

الف( مبلغ 30.000 ریال صرفه‌جویی در تولید

ب( مبلغ 15.000 ریال صرفه‌جویی در تولید

ج( مبلغ 35.000 ریال صرفه‌جویی در خرید

د( مبلغ 65.000 ریال صرفه‌جویی در خرید

35-  شرکت تولیدی رازی نسبت حاشیه فروش 40 % و نسبت حاشیه ایمنی 20 % و در سال 1378 سود قبل از کسر مالیات 2.000.000 ریال می­باشد. فروش سالانه شرکت عبارت است از:

الف 24.000.000 ریال

ب 20.000.000 ریال

ج 20.000.000 ریال

د 40.000.000 ریال

36-  در شرکتی فروش نقطه سربسر معادل 34 میلیون ریال و نسبت حاشیه فروش 50 % و هزینه‌های متغییر هر واحد 100 ریال و موجودی اول دوره صفر بوده است. سود شرکت به روش هزینه‌یابی جذبی 12 میلیون ریال و به روش هزینه‌یابی مستقیم 8 میلیون ریال می‌باشد. تعداد فروش در این دوره عبارت است از:

الف 240.000 واحد

ب 200.000 واحد

ج 160.000 واحد

د 150.000 واحد

-37 اگر یک شرکت سهامی قسمت عمده سهام عادی شرکت دیگری را نقداً خریداری نماید و به این ترتیب حقوقی در منافع شرکت فرعی به دست آورد حسابداری این تحصیل منافع ترجیحاً به چه روشی باید انجام گیرد؟

الف( اتحاد منافع

ب( خرید

ج( ارزش ویژه

د( به هر سه روش

38- موجودی کالای شرکتی در پایان سال مبلغ 15.000.000 ریال )قیمت تمام شده( بوده که قیمت فروش آن مبلغ 14.000.000 ریال بوده است. در اثر حادثه آتش‌سوزی که در اوایل سال بعد رخ می‌دهد. بنظر شما موجودی پایان دوره به چه مبلغی باید در صورت‌های مالی نشان داده شود؟

الف 15.000000 ریال

ب 13.000.000 ریال

ج 6.000.000 ریال

د 14.000.000 ریال

39- شرکت تولیدی شیرآلات ایران یکی از ماشین‌آلات خود را بهسازی نموده است. با این بهسازی بدون اینکه عمر مفید آن افزایش یابد ظرفیت تولیدی آن 25 % و قیمت فروش آن 20 % افزایش یافته است. هزینه بهسازی باید:

الف( به بدهکار حساب استهلاک انباشته ماشین‌آلات منظور شود.

ب( به حساب بهای تمام ده ماشین‌آلات منظور شود.

ج( بین حساب بهای تمام شده ماشین‌آلات و حساب استهلاک انباشته ماشین‌آلات به نسبتی که مدیریت تصمیم می‌گیرد تسهیم شود.

د( به حساب هزینه‌های جاری شرکت منظور شود.

40- آقایان الف و ب شرکای یک شرکت تضامنی هستند و سود و زیان را به نسبت 2 و 1 بین خود تقسیم می‌کنند. سرمایه هر یک مبلغ 500.000 ریال است. آقای ج به‌عنوان شریک جدید وارد شرکت می‌شود؛ و در یک سوم سود و زیان سهیم می‌گردد؛ و از این بابت مبلغ 800.000 ریال نقدی می‌پردازد. سرقفلی شرکت تضامنی کدام‌یک از مبالغ زیر است؟

الف 200.000 ریال

ب 2.400.000 ریال

ج 600.000 ریال

د 900.000 ریال

41- موجودی کالا در پایان سال مالی مبلغ 90.000 ریال کمتر از واقع ارزیابی‌شده است. اگر زیان خالص سال مالی بدون توجه به اشتباه مزبور معادل 38.000 ریال باشد. سود و زیان چند ریال خواهد بود؟

الف( زیان 32.000 ریال

ب( سود 42.000 ریال

ج( سود 138.000 ریال

د( زیان 148.000 ریال

42- شرکت شیراز موتور در فروردین ماه 1378 ماشین‌آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است؛ و با نرخ 20 % )نزولی( سالانه مستهلک می‌کنند. مانده‌های زیر از حساب‌های دفتر کل شرکت در ارتباط با قرارداد یاد شده در تاریخ 29/12/1378 استخراج شده است:

دارایی ثابت به قیمت تمام شده

40000000 ریال

بستانکاران اجاری

30000000 ریال

سود تضمینی و کارمزد (سود متعلق)

7000000 ریال

 

کدام گزینه جهت انعکاس مانده حساب دارایی‌ها در ترازنامه پایان سال 1378 صحیح است؟

الف( دارایی ثابت تملیک شده به ارزش به ارزش دفتری در ترازنامه منعکس می‌گردد.

ب( دارایی تملیک شده به ارزش 9.000.000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

ج( دارایی تملیک شده به ارزش 33.000.000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

د( دارایی تملیک شده جزو دارایی‌ها ثابت در ترازنامه منعکس نمی‌گردد.

43-  در مواردی که کالایی به‌صورت بلاعوض به شرکتی اهدا شود چگونه با آن برخورد می‌شود؟

الف( بهای آن به نرخ روز به‌عنوان درآمد غیرمترقبه منظور می‌شود.

ب( به نرخ انتظامی در حساب‌های انتظامی اعمال می‌شود.

ج( بهای روز آن به‌عنوان اندوخته سرمایه‌ای در حساب‌ها اعمال می‌شود.

د( از ثبت آن در حساب‌ها خودداری می‌شود.

44- مانده‌حساب بانک طبق صورتحساب بانکی شرکت ارکیده در پایان اسفندماه سال 1378 مبلغ 2.483 ریال است اقلام باز شامل کارمزد بانکی ثبت نشده به مبلغ 48 ریال، یک فقره چک معوق به مبلغ 468 ریال، یک فقره واریزی ناشناس به حساب بانکی به مبلغ 834 ریال و یک فقره چک صادره بابت خرید کالا به مبلغ 238 ریال است که در دفاتر به مبلغ 384 ریال ثبت شده است؟

مانده طبق دفاتر شرکت در پایان اسفند ماه 1378 چند ریال است؟

الف 2.793 ریال

ب 2.780 ریال

ج 1.126 ریال

د 2.381 ریال

-45 شرکت بهمن طی سال گذشته، بخشی از موجودی خود را در نتیجه آتش‌سوزی از دست داد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سود ناویژه شرکت طی سنوات گذشته به‌طور مساوی 25 % بهای تمام شده کالای فروش رفته است. طی سال گذشته فروش خالص شرکت 1.000.000 ریال، خرید خالص 600.000 ریال، موجودی کالای اول سال 400.000 ریال و موجودی کالای پایان سال پس از آتش‌سوزی 50.000 ریال بوده است.

بهای تمام شده کالای از بین رفته در آتش‌سوزی چند ریال است؟

الف200.000 ریال

ب 150.000 ریال

ج 250.000 ریال

د 100.000 ریال

46-  اطلاعات مربوط به حساب‌های دریافتنی شرکت بهاره به شرح زیر است:

مانده حساب­های دریافتنی در تاریخ 29/12/77

1300000 ریال

فروش نسیه سال 1378

5400000 ریال

وجوه دریافت شده از مشتریان

475000 ریال

حذف حساب­های دریافتنی در تاریخ 30/9/1378

125000 ریال

بازیافت مطالبات سوخت شده سال قبل

25000 ریال

مطالبات مشکوک الوصول در 29/11/1378

165000 ریال

 

مانده‌حساب‌های دریافتنی شرکت بهاره قبل از منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، در تاریخ 29 / 12 / 1378 چند ریال است؟

الف 1.825.000 ریال

ب 1.800.000 ریال

ج 1.850.000 ریال

د 1.760.000 ریال

47-  سرمایه شرکت آلفا از 80.000 ریال سهم عادی 5.000 ریالی و 10.000 سهم ممتاز 100.000 ریالی ) 8 %( تمام پرداخت شده تشکیل یافته است.

به سهامداران ممتاز در زمان انحلال شرکت از بابت هر سهم مبلغ 110.000 ریال پرداخت می‌شود. حقوق صاحبان سهام طبق ترازنامه در پایان سال 1378 به شرح زیر است:

10000 عدد سهم ممتاز 100000 ریالی (8%)

1000000000

80000عدد سهم عادی 5000 ریال

400000000

صرف سهام

800000000

سود (زیان) انباشته

900000000

ارزش دفتری هر سهم عادی چقدر خواهد بود

4100000000

ارزش دفتری هر سهم عادی چقدر خواهد بود؟

الف 5.000 ریال

ب 26.250 ریال

ج 28.182 ریال

د 25.000 ریال

48- شرکت سامان، بخشی از کالای تولیدی خود را از طریق حق العملکاران به فروش می‌رساند. در اولین دوره فعالیت مذکور مقادیری کالا برای حق‌العمل کاران ارسال شده است؛ که 1.200.000 ریال هزینه حمل و 800.000 ریال هزینه بیمه آن‌ها بوده است. ده درصد از کالای ارسالی در بین راه مفقود شده که با تحمل زیانی، به مبلغ 250.000 ریال از این بابت مبلغ 650.000 ریال از بیمه دریافت شد. صورتحساب‌های فروش کالای امانی نشان می‌دهد که 75 % کالای دریافتی توسط حق العملکار به مبلغ 60.000.000 ریال بفروش رفته و بابت هزینه تخلیه 1.000.000 ریال بابت هزینه‌های جاری نیز مبلغ 1.000.000 ریال پرداخت‌نموده است. همچنین کارمزد خود را بر اساس 15 % مبلغ فروش محاسبه نموده است.

سود )زیان( کالای امانی در دفاتر شرکت سامان چند ریال می‌باشد؟

الف 600.000 ریال

ب 625.000 ریال

ج 650.000 ریال

د 675.000 ریال

-49 در یک شرکت مدنی که بین اشخاص الف و ب تشکیل یافته و دفاتر جداگانه جهت ثبت معاملات نگهداری می‌شود. الف 2 % فروش، کارمزد دریافت می‌کند؛ و در مقابل مطالبات سوختی را که از مشارکت ناشی می‌شود به عهده می‌گیرد. اگر مطالبات سوخت، ناشی از فروش‌های الف 220 ریال و ب 330 ریال باشد. حساب مشارکت در دفاتر الف از این بابت به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می‌شود؟

الف( بدهکار 420 ریال

ب( بدهکار 330 ریال

ج( ثبتی ندارد

د( بستانکار 330 ریال

50- در شرایط تورمی، ارزشیابی موجودی کالای پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده سبب می‌شود:

الف( هزینه‌های توزیع و فروش بیشتر نشان داده شوند.

ب( بهای تمام‌شده کالای فروش رفته بیشتر نشان داده شود.

ج( سود عملیاتی بیشتر نشان داده شود.

د( مالیات بیشتری به‌عنوان مالیات بر درآمد توسط شرکت پرداخت شود.

‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن