دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1376

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 – الف) اصطلاحات زیر یعنی چه؟

1 -اندوخته سرمایه‌ای

۲ -ذخیره

3 -اندوخته جاری

ب) با ذکر دلیل بیان کنید موارد زیر جزء کدام‌یک از عنوان‌های فوق قلمداد می‌شود؟

1 - مازاد حاصله از ارزیابی مجدد دارائی‌های غیرمنقول شرکت توسط ارزیاب حرفه‌ای.

۲ - مبلغی که از حساب تقسیم سود برای تأمین افزایش بهای دارائی‌های ثابتی که باید تجدید شود تخصیص داده‌شده است.

3 - مبلغی که از محل سود شرکت برای انجام برنامه تبلیغاتی وسیع که قرار است در سال بعد آغاز گردد تخصیص‌یافته است.

4 - هزینه تخمینی مورد احتیاج بابت نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات فروش رفته شرکت برای بقیه مدتی که شرکت تعمیر و نگهداری آن‌ها را تضمین نموده است.

 

۲ -آقایان الف - ب - ج - د - در شرکتی شریک می‌باشند که منحل شده است در تاریخ انحلال و پس از بستن کلیه حساب‌های موقت مانده سرمایه شرکا به ترتیب زیر است:

الف) 35.000

ب) 70.000

ج) 87.500

د) 105.000

نسبت تعیین‌شده برای سود و زیان به ترتیب 25% - ٪20 - ٪ 25٪ و 30 ٪ می‌باشد و دارایی‌های غیر نقدی شرکت در تاریخ انحلال 297500 ریال بوده و با توافق شرکا، مقرر گشته است که وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها در آخر هرماه توزیع گردد.

فروش دارایی‌ها به ترتیب زیر صورت گرفته است

ماه اول 157.500 ریال به 57.500 ریال

ماه دوم 67.500 ریال به 60.000 ریال

ماه سوم 7۲.500 ریال به 50.000 ریال

لطفاً گزارش تصفیه و جداول مربوطه را تنظیم فرمایید.

 

3 -جمشید در تاریخ 01 / 07 / 1375 از شریک قبلی خود جداشده و مسئولیت فروشگاه جمشید را به عهده گرفته است.

مانده‌های زیر در هنگام شروع کار جمشید فهرست شده است.

سرقفلی مغازه 30000000 ریال

اثاثیه 5280000 ریال

مطالبات از اشخاص 81305000 ریال

وسائط نقلیه 44180000 ریال

کسور بیمه تأمین اجتماعی معوق 1140300 ریال

پیش پرداخت اجاره دو ماهه 248000 ریال

مانده اقساط بیمه آتش سوزی سه قسط 483000 ریال

مانده مالیات های قطعی شده 1462700 ریال

مانده صندوق 730500 ریال

ذخیره استهلاک اثاثیه 5100000 ریال

ذخیره استهلاک وسائط نقلیه 38710000 ریال

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 3190000 ریال

کالای موجود در انبار 38895000 ریال

موجودی بانک 200000 ریال

کالای امانی ارسالی برای نمایندگان 6007000 ریال

شش قسط مانده وام بانکی 64200000 ریال

 

در پایان آذرماه 75 به علت خاصی قسمت عمده مدارک و دفاتر فروشگاه از بین رفته و رسیدگی به وضعیت موجود فروشگاه و تعیین سود و زیان دوره سه‌ماهه و استخراج ترازنامه پایان آذر 75 به شما محول گردیده است.

بر اساس پاره‌ای از مدارک که به طرق مختلف به دست آمده اطلاعات زیر حاصل شده است:

1) مقداری از کالای موجود در انبار در تاریخ 01 / 07 / 1375 به ارزش 500 و 1۲.440 ریال جنبه امانی داشته است که می­بایستی بعد از فروش باکسر 15 ٪ به‌عنوان کارمزد خالص آن از طریق بانک حواله گردد در پایان آذر هنوز فروش معادل 1.500.000 ریال از این کالا قطعی نشده و وصول نگردیده است.

۲ ) فقط دو قسط از وام بانکی پرداخت‌شده است.

3 ) بابت اجاره وجهی به مالک پرداخت نشده است.

4 ) بهای کالای امانی ارسالی با کسر 307.000 ریال به‌عنوان کارمزد از طریق بانک وصول‌شده است.

5 ) مبلغ 3.900.000 ریال از مطالبات سوخت گردیده است

6 ) برداشت جمشید از حساب‌های بانکی 31.500.000 ریال بوده است.

7 ) مبلغ 38.850.040 ریال از فروش‌های نقدی و همچنین وصول مطالبات از طریق صندوق عمل شده است.

8 ) مقرر است ۲ ٪ مانده مطالبات به‌عنوان ذخیره منظور گردد.

9 ) موجودی صندوق پس از وضع پرداخت‌ها و هزینه‌ها و نگهداری رقمی به‌عنوان تنخواه‌گردان به بانک واریزشده است

موجودی صندوق در 75.9.30 بالغ‌بر 700.000 ریال بوده است.

10 ) جمع هزینه‌های آب و برق و تلفن که در طی سه ماه نقداً پرداخت شد. مبلغ 3.480.000 ریال بوده است.

11 ) موجودی کالا به مبلغ 29186000 ریال صورت‌برداری شده است.

1۲ ) کالای خریداری شده به قیمت تمام شده بعلاوه 20 ٪ به فروش می‌رسیده است.

13 ) نرخ استهلاک اثاثیه پنج‌ساله به روش مستقیم و وسایط نقلیه 30 ٪ نزولی در سال تعیین‌شده است.

14 ) حقوق ماهیانه جمشید 380.000 ریال از صندوق پرداخت‌شده است.

15 ) گردش صورت‌حساب بانک در طی سه ماه مبلغ 1۲7.705.165 ریال بستانکار و 118.355.165 ریال بدهکار نشان می­دهد.

16 ) جمع فاکتورهای خرید 81.005.۲00 ریال بوده است که در پایان آذر مبلغ 24850000 ریال از آن هنوز پرداخت‌شده بود.

17 ) بدهی‌های مالیاتی و بیمه و هزینه‌های معوق و غیره از طریق صندوق تصفیه شده است.

 

4 -یک کارخانه صندلی‌سازی نسبتاً قدیمی در چند سال گذشته در حدود 40٪ ظرفیت خودکار کرده و در این سطح فعالیت 60.000 عدد صندلی ساخته و به بهای هر عدد 21 ریال فروخته است هزینه‌های ثابت آن 540.000 ریال و هزینه‌های متغیر آن در این سطح فعالیت 900.000 ریال است.

با توجه به اطلاعات فوق خواهشمند است معلوم کنید:

الف ) اگر بهای فروش نسبت به گذشته ثابت بماند نقطه سربسری در چه سطح فعالیت خواهد بود؟

ب ) گر کارخانه با تمام ظرفیت کار کند و تمام تولیدات خود را به قیمت فوق به فروش برساند سود آن چه مبلغ خواهد بود؟

ج ) اگر کارخانه هزینه ثابت هر واحد را بر اساس ظرفیت کامل حساب کند هزینه متوسط تولید هر واحد چه مبلغ خواهد بود؟

د) اگر فروش کارخانه به همان میزان 60.000 عدد صندلی باقی بماند ولی علاوه بر آنکه پیشنهاد اتفاقی برای فروش 40.000 عدد صندلی دیگر به قیمت هر صندلی 17 ریال برسد آیا به صرفه کارخانه هست که این پیشنهاد را بپذیرد یا خیر دلایل خود را مشروحاً بیان کنید

 

5 -آقایان جوادی-داودی-هاشمی شرکای یک شرکت تضامنی هستند که در سود و زیان به نسبت ۲ و ۲ و 1 سهیم می‌باشند.

در پایان دی‌ماه 75 شرکت را منحل نمودند. مانده سرمایه شرکاء در تاریخ انحلال به ترتیب 1.000.000 و 600.000 و 500.000 ریال و مانده نقد در صندوق 100.000 ریال و بدهی‌های شرکت 200000 ریال است هزینه‌های تصفیه مبلغ 50.000 ریال پیش­بینی­شده است. نصف دارایی‌های شرکت به مبلغ 850.000 ریال فروخته‌شده است. در نظر است حاصل هر فروش به ترتیبی بین شرکا تقسیم گردد که به هیچ وجه شریکی بیش از میزانی که به وی تعلق می‌گیرد پرداخت‌شده باشد. سهم هرکدام از شرکاء را محاسبه کنید.

 

6- یک شرکت تجاری میزان قابل‌توجهی اسناد و اوراق بهادار به‌عنوان تضمین از اشخاص و شرکت‌ها اخذ نموده است که در دفاتر ثبت نگردیده و در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نیز به آن‌ها اشاره نشده است شما به‌عنوان حسابرس چگونه با موضوع برخوردمی نمایید.

 

7- با در نظر گرفتن مفروضات زیر تاریخ گزارش حسابرسی را مشخص نمایید.

الف) نام واحد تجاری: آلفا

ب) پایان سال مالی: 29/ 1۲ / 1374

ج) تاریخ اتمام عملیات حسابرسی: 20 / 03 / 1375

د) تاریخ وقوع یک اتفاق قبل از صدور گزارش حسابرسی که نیاز به افشا در صورت‌های مالی دارد: 04 / 04 / 1375 مورد بررسی حسابرسی قرار می‌گیرد.

8 - چرا برخی از تحریف‌های بااهمیت در صورت‌های مالی ممکن است کشف نشده باقی بماند به‌صورت مختصر بیان نمایید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن