راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- عرض پنکهانهای عمومی کارگاه‌ها باید:

1) 140

2) 120

3) 100

4) 150 سانتیمتر باشد

2- راه‌پله حداقل چند پله باید داشته باشد تا در طرف باز آن نرده نصب گردد:

1) 8 پله

2) 6 پله

3) 4 پله

4) 5 پله

3- مقدار حداقل چند هوای لازم برای هر کارگر در ساعت برحسب نوع کار چقدر است؟

1) 30 تا 50 مترمکعب

2) 10 تا 20 مترمکعب

3) 15 تا 45 مترمکعب

4) 35 تا 60 مترمکعب

4- در چه مواردی نصب برق‌گیر لازم است؟

1) انبارهای مواد قابل اشتعال

2) دودکش‌های مرتفع

3) تشک‌های مخازن مواد نفتی

4)  در هر سه مورد الف وب و ج

5- اتصال کوتاه در الکتریسیته یعنی:

1) اتصال بدنه وسایل فنری به زمین

2) قطع از کلید و به هم بستن فاز و نول

3) اتصال نول به بدنه فلزی

4)  تماس بین فاز و نول

6-  یک قطعه‌سنگ از ارتفاع ۵ متری زمین از دست کارگری رهاشده. هنگام رسیدن به زمین سرعت آن:

1) 36 کیلومتر در ساعت است

2) 45 کیلومتر در ساعت است

3) 60 کیلومتر در ساعت است

4) 54 کیلومتر در ساعت است

7- در کدام‌یک از حالات زیر جرثقیل منصوب بر روی کامیون می‌تواند به‌اندازه ظرفیت اسمی خود بار بلندکند.

1) کوچک‌ترین زاویه نسبت به سطح افقی

2) بلندترین حالت بوم و از پهلو

3) کوتاه‌ترین حالت بوم و کوچک‌ترین زاویه نسبت به خط قائم و در امتداد کامیون از قسمت عقب

4)  بلندترین حالت بوم بزرگ‌ترین زاویه نسبت به سطح افق -

8- در کدام‌یک از حالات زیر کمربند ایمنی کاملاً ضروری است؟ -

1) کار درروی پشت‌بام

2) کاربر روی جایگاه‌های داربست

3) کار در محل­های لغزنده

4)  کار در محل­های که نصب حافظ ممکن نیست

9- فشارقوی با کدام‌یک از ولتاژهای زیر شروع می‌شود؟

1) 11000 ولت

2) 5500 ولت

3) 4000 ولت

4) 2000 ولت

10- اتصال زمین مؤثر کدام است؟

1) محکم کردن کابل برق به زمین

2) فروکردن سیم در عمق زمین

3) کم بودن مقاومت کلیه اجزا به اتصال زمین

4)  داشت مقاومت زیاد

11- در مواردی که از وسایل الکتریکی قابل‌حمل استفاده می‌شود باید:

1) ولتاژ هر هادی در زمین از 250 ولت بیشتر نباشد

2) از 300 ولت بیشتر نباشد

3) از 400 ولت بیشتر نباشد

4)  از 380 ولت بیشتر نباشد.

12- فشار هوا در ماسک‌های تنفسی با هوای تازه نباید از:

1) از 25/2 Kg/cm بیشتر باشد.

2) از 75/2 Kg/cm بیشتر باشد.

3) از 75/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد.

4) از 25/1 kg/ cm بیشتر باشد.

13- حداکثر فشار برحسب اتمسفر در بالن‌های اکسیژن مجهز به شیر تقلیل فشار برابر با کدام‌یک از موارد ذیل است (برای استفاده ماسک‌های هوای تازه)

1) 180

2) 150

3) 175

4) 200

14- مایع قابل اشتعال به مایعی اطلاق می‌شود که نقطه اشتعال آن

1) از 300 درجه فارنهایت بیشتر باشد.

2) از 212 درجه سانتی‌گراد کمتر باشد

3) از 120 درجه سانتی‌گراد بیشتر باشد

4)  از 100 درجه سانتی‌گراد بیشتر باشد

15- اگر از اره گرد درودگری به شعاع 15سانتیمتر با سرعت چرخش  P.M و R به 1800دندانه‌ای شکسته و رها گردد و سرعت خطی آن تقریباً برابر خواهد بود با:

1) 45/28 متر بر ثانیه

2)36/28 متر بر ثانیه

3)28/26 متر بر ثانیه

4)63/26 متر بر ثانیه

16- بخار به حالت گازی به موادی اطلاق می‌شود که در دمای15 درجه و فشار........... به حالت مایع یا جامد درآید.

1) 5 اتمسفر

2) 12 اتمسفر

3) 1 اتمسفر

4) 3 اتمسفر

17- کابل‌های فلزی که برای بلند کردن بار مورداستفاده قرار می‌گیرند نباید ضریب اطمینان آن‌ها کمتر از........ باشد .

4/5 (1

6 (2

5 (3

3/5 (4

18- زاویه رأس بین شاخه‌های وسایل بستن بار نباید بیشتر از............. باشد

1) 90 درجه

2) 60 درجه

3) 75 درجه

4) 100 درجه

19- وقتی گاز کربن منواکسید در هوا از 5/0% (5 دهم درصد) دهم باشد معمولاً مرگ بعد از ......... روی می­دهد.

1) 60 تا 70 دقیقه

2) 50 تا 60 دقیقه

3) 10 تا 15 دقیقه

4) 20 تا 30 دقیقه

20- میل ترکیبی گاز، CO با هموگلوبین خون در مقایسه با میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین ............. بیشتر است.

1) 100 تا 150 مرتبه

2) 300 تا 350 مرتبه

3) 50 تا 100 مرتبه

4) 250 تا 300 مرتبه

21- شدیدترین حالت انفجار گاز متان در هوا موقعی روی می‌دهد که درصد آن در هوا برابر با ............. باشد.

1) 5/9 درصد

2) 5/4 درصد

3) 5/19 درصد

4) 5/5 درصد

22- در کدام مورد زیر میزان اکسیژن به‌صورت درصد موجود در هوا مخاطره انگیز است؟

1) 5/19 درصد

2) 17 درصد

3) 5/18 درصد

4) 19 درصد

23- تدوین مقررات ایمنی کاربر روی خطوط و تجهیزات برق‌دار به عهده کدام نهاد است؟

1) شهرداری

2) وزارت نیرو

3) سازمان برنامه

4)  وزارت کار

24-  برای انجام کاربر روی خطوط و تجهیزات برق‌دار یا مجاور آنچه دقت ایمنی باید رعایت شود؟

1) عایق سیم‌ها

2) ثبوت مقره ها

3) میزان ولتاژ برق

4)  آمبولانس در محل حاضر باشد

25- استقامت طناب‌های ایمنی برای نجات اضطراری برق‌کاران

1) 1300 کیلوگرم

2) 2300 کیلوگرم

3) 3300 کیلوگرم

4) 4300 کیلوگرم

26-  حداکثر وزن بار با دست بدون استفاده از ابزار برای کارگران زن

1) 5 کیلو

2) 10 کیلو

3) 15 کیلو

4) 20 کیلو

27-  در چرخ چاه ارتفاع مناسب پیچیدن طناب با سطح زمین

1) 100 سانتی متر

2) 80 سانتی متر

3) 60 سانتی متر

4) 20 سانتی متر

28- حداقل تعداد کارگر از شروع حفر جاه تا انباری

1) 6 نفر

2) 8 نفر

3) 4 نفر

4) 1 نفر

29- حداکثر فاصله جای پا در حفر چاههای دستی

1) 50 سانتی متر

2) 40 سانتی متر

3) 30 سانتی متر

4) 20 سانتی متر

30- حداکثر وزن بار با دست و بدون استفاده از وسایل برای کارگر مرد نوجوان

1) 8 کیلو

2) 12 کیلو

3) 16 کیلو

4) 20 کیلو

31- کاربرد ماسک استنشاقی یا هوای فشرده در چاه‌ها

1) داخل فاضلاب

2) سر چاه

3) هوای آزاد

4)  پشت چرخ

32-  حساس‌ترین شغل در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی بعد از کارفرما (مدیرعامل)

1) نگهبان

2) مسئول مالی

3) مسئول ایمنی

4)  مسئول اداری

33-  وظیفه کارفرما در واگذاری لباس مجانی در هرسال

1) یکدست

2) دودست

3) سه دست

4)  چهار دست

34-  مرجع رسیدگی به ضرر و زیان از کارگر به کارفرما:

1) دادگستری

2) شورای اسلامی کارگاه

3) هیئت حال اختلاف

4)  دادگاه انقلابی

35- موسسه کار و تأمین اجتماعی زیر نظر کدام نهاد است؟

1) وزارت کار

2) بیمه مرکزی

3) شهرداری

4)  هیئت‌امنا

36- دستکش‌های سربی در مقابل اشعه مجهول تا چه اندازه بازوها را باید بپوشاند:

1) تمام

2) سه‌چهارم

3) یک‌دوم

4)  یک‌چهارم

37- با در نظر گرفتن وزن سرب دستکش‌های سربی کدام انتخاب بشوند:

1) سنگین

2) سبک

3) نرم

4)  سبک و نرم

38- دستکش‌های ایمنی کارگران که گوشت قطعه‌قطعه می‌کنند:

1) سربی

2) کنفی

3) چرمی

4)  زه فولادی

39- تعداد اعضای هیئت حل اختلاف

1) 3 نفر

2) 5 نفر

3) 7 نفر

4) 9 نفر

40- تصمیمات کمیته انضباط کار نباید مغایر با .............. باشد.

1) قانون نظام پزشکی

2) قانون کار

3) قانون نظام‌مهندسی

4)  قانون مدنی

41- کاربرد خاص دستکش سربی

1) مواد خورده

2) مواد سمی

3) مواد عفونی

4)  اشعه مجهول

42- کارگران ساختمانی دچار حادثه ازنظر درمان و دستمزد حمایت آن‌ها چه خواهد شد؟

1) قانون هلال‌احمر

2) قانون کمیته امداد

3) قانون سازمان بهزیستی

4)  قانون بیمه اجباری کارگران

43- متولی صندوق بیمه محصولات کشاورزی

1) بیمه ایران

2) بیمه دانا

3) بانک رفاه

4)  بانک کشاورزی

44- مرجع صدور پروانه کار برای خارجیان

1) وزارت خارجه

2) اداره گذرنامه‌ها

3) وزارت کشور

4)  وزارت کار

45- تعداد اعضاء هیئت تشخیص در حل اختلاف:

1) 2 نفر

2) 3 نفر

3) 5 نفر

4)7 نفر

46- تعداد اعضای هیئت حل اختلاف:

1) 7 نفر

2) 9 نفر

3) 11 نفر

4) 14 نفر

47- آئین‌نامه حفاظتی دستگاه‌های آتش‌نشانی چند ماه یک‌بار بازدید خاموش‌کننده‌ها را توصیه نموده است؟

1) 1 ماه

2) سه ماه

3) پنج ماه

4) هفت ماه

48- دستگاه‌های مواد قابل اشتعال از جنبه ایمنی و حفاظتی کدام ........... مناسب‌تر است؟

1) در محفظه نصب شود

2) مجهز به دستگاه تهویه باشد

3) عاری از عوامل ایجاد جرقه باشد

4)  دارای ساختمان ضد انفجار یا وسیله تخفیف انفجار باشد؟

49- برای محدود کردن کو رس سنبه در پرس­های مکانیکی فضای بین سنبه و ماتریس چند میلی‌متر کافی است؟

1) 6 میلی‌متر

2) 8 میلی‌متر

3) 9 میلی‌متر

4) 10 میلی‌متر

50-  کاربرد اره چندمنظوره:

1) آهنگری

2) درودگری

3) مکانیکی

4)  منبت‌کاری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار