دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - آسانسورهای مورداستفاده در ساختمانها چند نوع هستند؟ نام ببرید و هرکدام را مختصراً شرح دهید . (1 نمره)‬ ‫2 - یک صفحه ماشین فرز دستی که مورداستفاده سنگکاران ساختمانها میباشد دارای ۳1 سانتیمتر قطر و ‪R. P.M‬‬ ‫شش هزار میباشد و اگر تکه کوچکی از لبه آن در حین کار برش شکسته و پرتاب شود:‬ ‫اوالً: در چه امتدادی به حرکت درمیآید.‬ ‫ثانیاً: با انجام محاسبه، سرعت پرتاب اولیه این قطعه را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید‬ ‫قطر = ‪d‬‬ ‫13/1=‪����‬‬ ‫(1 نمره)‬ ‫1 - سیستم ارتینگ را در وسایل برقی شرح دهید و توضیح دهید که چرا برای برق شهر باید اجباراً از این سیستم در‬ ‫منازل و وسایل برقی استفاده شود؟ (1 نمره)‬ ‫1 - برای آنکه اره گرد معمولی (فوالدی) ماشین چوببری بهنگام کار بدون اشکال کار کند و باعث بلند کردن و پرتاب‬ ‫قطعه کار از سطح میز اره نشود چه تمهیداتی بکار میبرند؟‬ ‫ثانیاً: تفاوت اره گرد معمولی (فوالدی) با اره گرد الماسه در چیست؟ (1 نمره)‬ ‫۵ - علت اینکه همیشه در آبگرم کن گازی دیواری، گاز کربن منواکسید به میزان زیاد تولید میشود چیست؟ شرح دهید.‬ ‫(1 نمره)‬ ‫۶ - وظیفه مهندسین ناظر از منظر آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی چه میباشد؟ (1 نمره)‬ ‫۷ - در چه صورتی پیمانکار مسئول اجرای مقررات آییننامه ساختمان میباشد و چه نوع مسئولیتی را عهدهدار است؟ (2‬ ‫نمره)‬ ‫8 - سازه موقت نگهبان در چه قسم تی از حفاری زمین اجرا میشود؟ (2 نمره)‬ ‫۹ - حداکثر ضریب اطمینان داربست چند برابر بارهای قرار دادهشده بر روی آن بایستی طراحی و محاسبه‬ ‫گردد؟ (2 نمره)‬ ‫۳3 - فرق بیماریهای ناشی از کار و حوادث کار را بیان کنید. (3 نمره)‬ ‫33 - طریق ایمنی خراب کردن دیوار در ساختمانها را مختصراً شرح دهید . (3 نمره)‬ ‫23 - الزام اجباری عملی حفاظتی زنان کارگر در محل نزدیکی قسمتهای گردنده ماشینها چیست؟ (3 نمره)‬ ‫13 - وسایل حفاظتی افرادی کارگران را نام ببرید. (3 نمره)‬ ‫13 - کاربرد دستکشهای ساختهشده از زره فوالدی را مختصراً شرح دهید. (3 نمره)‬ ‫۵3 - بررسیهای ایمنی قبل از شروع به حفر چاههای دستی (سنتی) را مختصراً شرح دهید. (3 نمره)‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن