دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- اشعه راداکتیو الفا به‌وسیله؟

1) به‌وسیله صفحه سربی متوقف نمی‌شود

2)  به‌وسیله دیوار بتنی متوقف نمی‌شود

3) به‌وسیله صفحه کاغذ متوقف می‌شود

4) به‌وسیله صفحه آلومینیم متوقف نمی‌شود

2- اشعه رادیواکتیو بتا به‌وسیله؟

1) ورقه کاغذ متوقف می‌شود

2)  به‌وسیله صفحه آلومینیم به ضخامت یک میلی‌متر متوقف می‌شود.

3) با ورقه آلومینیم نمی‌توان آن را متوقف کرد

4) به‌وسیله یک برگ کاغذ متوقف می‌شود

3- برای نردبان‌های ثابت‌شده در کارخانجات بهترین زاویه با سطح افقی؟

1) بین 60درجه تا 70 درجه

2)  بین 40 تا 6 درجه

3) بین 30 تا 70

4) بین 75 تا 90

4- بهترین زاویه شیب برای راه‌پله ساختمان‌ها در کارگاه‌های صنعتی؟

1) بین حداقل ۳۶ درجه و حداکثر ۳۷ درجه

2)  بین حداقل ۳۷ حداکثر 60

3) بین حداقل ۴۶ حداکثر 60

4) بین حداقل ۴۷ حداکثر 60

5- در اتوکلاو ها اینترلاک چه نقشی دارد؟

1) از افزایش فشار جلوگیری می‌کند

2)  دقت عمل را زیاد می‌کند

3) از باز کردن نا به هنگام در دستگاه ممانعت می‌کند

4) فشار را در حد متعادل نگاه می‌دارد

6- فرمول مربوط به چیست ؟

1) مقایسه انواع سوانح

2)  ضریب حادثه

3) شدت حوادث

4) سختی کار

7- در کارخانه‌ای طی یک سال جمعاً 365000 ساعت کار انجام‌شده تعداد 5 حادثه مهم داشته‌اند و 200 روز کار برای این حوادث تلف‌شده است ضریب حادثه و شدت حادثه به ترتیب عبارت‌اند از

1) تقریباً 1۲ و 548

2) 548 و 14

3) 274 و 7

4) 7 و 548

8- اگر حفاظ توری فلزی مقاوم از قطعات متحرک و خطرناک دستگاه کمتر از 5 سانتیمتر فاصله داشته باشد ابعاد چشمه‌های مربع شکل آن می‌تواند حداکثر؟

1) 12 میلی­متر باشد.

2) 5/9 میلی­متر باشد

3) 15 میلی­متر باشد.

4) 20 میلی­متر باشد.

9- برای آنکه اره گرد چوب‌بری به‌خوبی کار کند و هنگام بریدن خطر نداشته باشد باید برش ایجاد شد، از ضخامت تیغه بیشتر باشد. این منظور از راهه‌ای زیر تأمین می‌گردد؟

1) تیز بودن نوک دندانه‌ها

2)  چپ و راست بودن دندانه‌ها

3) مرغوب بودن جنس تیغه‌اره

4) روغن‌کاری مرتب اره

10- فشار گاز اکسیژن مخصوص جوشکاری با گاز در سیلندرهای محتوی گاز اکسیژن تقریباً حدود کدام‌یک از موارد چهارگانه زیر است (در حرارت حدود ۲3 درجه سانتی‌گراد)

1) 500PSI

2) 1000PSI

3) 2200 PSI

4) 350 PSI می­باشد.

11- گاز استیلن دارای

1) %5/7 هیدروژن

2) %7/6 درصد

3) %8/7 هیدروژن

4) %7/7 هیدروژن می­باشد.

12- حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم چقدر است و مبنای ولتاژ آن چیست؟

1) 3 اهم بر مبنای ولتاژ فاز 280 ولت 2

2) 2 اهم بر مبنای ولتاژ فاز 380 ولت

3) 4 اهم بر مبنای ولتاژ فاز 220 ولت

4) هیچ‌کدام

13- برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود؟

1) 14 مترمکعب

2) 10مترمکعب

3) 12 مترمکعب

4) 16 مترمکعب

14- تمام ماشین‌هایی که به‌طور مکانیکی کار می‌کنند و داری موتور محرک سرخود نیستند بایستی دارای چه وسیله باشند که در دسترس کارگر باشد و بتواند به سهولت ماشین را متوقف یا بکار اندازد؟

1) ترمز قوی                          3) کلاچ

2)  کلید متوقف کننده              4) هیچ‌کدام

15- در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار می‌رود و همچنین قسمت‌های خطرناک ماشین که در حال کار می‌باشند دارای حفاظ نباشد؟

1) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک ۲ متر باشد

2)  وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد

3) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابل‌دسترس باشد

4) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد

16- کلیه بناهای دائمی و موقتی و مؤسساتی که تابع مقررات قانون کار می‌باشند باید ازنقطه‌نظری ساختمان. دارای چه شرایط باشند؟

1) تحمل فشار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل

2)  تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزش‌ها و صدمات حادث از تحرک ماشین‌آلات و دستگاه‌های بدون فونداسیون

3) تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برفت و باران و یخبندان و باد و طوفان و تحمل فشار ناشی از بارهای معلق

4) هیچ‌کدام

17- قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبلاً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟

1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورد.

2)  بایستی ورود مواد را داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورد

3) باید ورود مواد را به داخل سیلو کاملاً متوقف و برای جلوگیری از وارد اتفاقی آن پیش‌بینی لازم به عمل آورد

4) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد

18- LP-GAS یعنی؟

1) گاز لوله‌کشی شهری

2)  گاز خام چاه‌های نفت یا گاز

3) گاز مایع سوخت خانگی

4) گاز حاصل از سوختن زغال‌سنگ

19- دو شلنگ گازهای اکسیژن و استیلن را از سیلندرها به سر مشعل می‌رسانند رنگ شلنگ‌ها برای گازها -

1) رنگ سبز برای اکسیژن ترمز استیلن

2)  سبز برای استیلن قرمز برای اکسیژن

3) زرد برای اکسیژن سیاه برای استیلن

4) رنگ‌ها مفهومی ندارند

20- چگالی گاز منواکسید کربن؟

1) بیشتر از هوا می‌باشد

)۲ 13 هوا است

3) برابر با هواست

4) اندکی کمتر از هوا است

21- فشار بخار در یک مخزن استوانه‌ای فلزی 35 کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع است اگر قطر استوانه ۸۳ سانتیمتر باشد. چند کیلوگرم نیرو بر سطح قاعده آن وارد می‌شود؟

1) 3200f کیلوگرم

2) 1800 f کیلوگرم

3) 2400 f کیلوگرم

4) 1600 f کیلوگرم

22- اشعه پرتویی شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) اشعه یون‌ساز

2)  غیر یون‌ساز

3) یون‌ساز و غیر یون‌ساز

4) هیچ‌کدام

23- منابع مولد اشعه شامل کدام‌یک از موارد زیر است

1) مواد پرتوزای طبیعی

2)  پرتوزای مصنوعی

3) مواد و اشیاء حاوی آن و دستگاه‌ها و تأسیسات مولد اشعه

4) کلیه مواد مزبور

24- هر تأمین حفاظ برای وسایل ناقل نیرو محورهای ناقل که در بالایی راهروها قرار می‌گیرند ارتفاعی کمتر از؟

1) 3 متر از حد مجاز ارتفاع بارگیری وسایط نقلیه که از زیر آن عبور می‌کنند باید حفاظ گذاری شود

2) 2 متر

3) 4 متر

4) 5/4 متر

25-  هنگامی‌که بیش از یک جرثقیل محرک در روی یک مسیر کار می‌کند حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک از؟

1) 29 متر کمتر باشد

2) 19 متر کمتر باشد

3)  9 متر کمتر باشد

4) 5/4 متر کمتر باشد

26- فاصله اتاق‌های کمپرسور در ابنیه‌ای که استیلن محلول در آن‌ها تهیه می‌شود از ساختمان‌های مجاور درصورتی‌که ظرفیت ماهانه کارخانه از 25000 مترمکعبی تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟

1) 30 متر

2) 40 متر

3) 50 متر

4) 60 متر

27- ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده بار به ‌وسیله جرثقیل چیست؟

1) 6

2) 4

3) 8

4) هیچ‌کدام

28- برای آزمایش هیدروستاتیک فشار آزمایشی حداکثر نباید از چند برابر حداکثر فشار مجاز مولد بخار تجاوز نماید

1) 1/5 برابر

2) 2 برابر

3) 5/2 برابر

4) 5/3 برابر

29-کارگران از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت بیماری بیکاری ازکارافتادگی و مقررات حمایتی کار تابع چه قانونی هستند؟

1) حلال احمر

2)  قانون کار

3) تأمین اجتماعی

4) کمیته امداد

30- برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی دریک کارگاه مرد زن و مرد چه صورتی خواهد داشت؟

1) زن نصف مرد

2)  مرد دو برابر زن

3) زن دو برابر مرد

4) مساوی

31- مرخصی استحقاقی کارگران در سال؟

1) 10 روز

2) 20 روز

3) یک ماه

4) 5/1 ماه

32- مرخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند در سال چند هفته است

1) ۲ هفته

2) 5 هفته

3) 10 هفته

4) 15 هفته

33- کدام‌یک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار می‌تواند باشد؟

1) خودکشی

2) درگیری در نزاع خانوادگی

3) درگیری در نزاع خیابانی

4) حادثه در زمان رفت‌وبرگشت به کارگاه

34- کدام‌یک از مشاغل زیر سخت و زیان‌آور می‌تواند باشد؟

1) باغبانی

2)  اسفالت‌کاری

3) آبیاری

4) لایروبی قنوات و چاه‌ها

35- بیماری حرفه‌ای در رشته کارهای با (جیوه و املاح) شامل طلاکوبی نقره پاشی دباغی پوسته‌ای گران‌بها عملیات شیمیائی شامل کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

1) سرماخوردگی

2)  پرخونی

3) سکته

4) کم‌خونی

36- بیماری حرفه‌ای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما) در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد می‌گردد؟

1) نفتی

2)  سموم کشاورزی

3) خشک‌شویی

4) سیمان

37- محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمه‌های اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟

1) تأمین اجتماعی

2)  بانک مرکزی

3) وزارت کار

4) شهرداری‌ها

38- چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمه‌های اجباری کارگران ساختمانی منتفع می‌شوند؟

1) مالکین ساختمان‌ها

2)  کارفرمایان ساختمان‌ها

3) عابر ین از مقابل ساختمان‌ها

4) کارگران ساختمان‌ها

39- بیمه‌شده‌ای که برای ۲ با چند نفر کارفرما کار می‌کند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه می‌تواند باشد؟

1) کارفرمای اول حق بیمه می‌دهد

2)  کارفرمای آخر حق بیمه می‌دهد

3) خود کارگر حق بیمه بدهد

4) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که می‌پردازند حق بیمه می‌دهند.

40- ضرب‌الاجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیش­بینی­شده چه مدتی است؟

1) سه روز اداری

2)  سه هفته اداری

3) سه ماه اداری

4) سه سال اداری

41- درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ازکارافتاده کلی که از غرامت قانونی استفاده باید بکند چند درصد است؟

1) 16 در صد

2) 36 درصد

3) 46 درصد

4) 66 درصد

42- کاربرد اره چندمنظوره؟

1) منبت‌کاری

2)  پزشکی

3) درودگری

4) درب و پنجره سازی

43- کار در ارتفاع بالای دو متر با چه نوع ابزار بی‌خطر خواهد بود؟

1) نردبان

2)  چند صندلی روی‌هم

3) لیفتراکت

4) جرثقیل سبد دار

44- در شروع عملیات چاه‌کنی برابر آئین‌نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی درصورتی‌که عمق چاه از 5 متر بگذرد حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟

1) یک نفر

2)  دو نفر

3) سه نفر

4) چهار نفر

45- ارتباط مقنی با فرد بالای چاه با چه علائمی مقدور است؟

1) داد زدن

2)  علامت دست

3) تکان دادن طناب استفاده از رنگ اخبار

4) جدا کردن دلو از طناب

46- در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدام‌یک، از وسایل زیر به‌کلی ممنوع است؟

1) مداد

2)  کاغذ

3) اسکناس

4) عینک از نوع سلولوئید

47- لباس نسوز کامل شامل باشلقی دستکش کفش از یک تیکه و سر هم در قبال چه حوادثی کارساز است؟

1) حریق و انفجار ناگهانی

2)  مسافرت دریا

3) اسکی

4) کوهنوردی

48- کاربرد ایجاد کانال‌های چوبی یا فلزی در ساختمان‌های در حال تخریب؟

1) جابجا شدن کارگران

2)  ایجاد ارتباط با خارج ساختمان

3) انتقال مصالح

4) تهویه هوا

49- کاربرد گترهای تهیه‌شده از پنبه کوهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت؟

1) مواد مذاب

2)  آهنگری

3) رانندگی

4) جوشکاری

50- درجایی که احتمال می‌رود سیم اتصال زمین آسیب ببیند باید آن را به چه طریق محافظت نمود؟

1) نوارچسب اسکاچ

2)  نوارچسب پارچه‌ای

3) شیمیائی

4) وسایل مکانیکی

51- اگر از زیر دستگاه‌های برقی که در معادن داخل روغن‌کار می‌کنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه مادهای عامل جذب روغن می‌تواند باشد به مقدار کافی باید در محل وجود داشته باشد؟

1) خاک رس

2)  خاک‌سنگ

3) ماسه

4) سیمان

52- وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباس کار مجانی به کارگران در سال؟

1) یکدست

2)  دودست

2)  سه دست

4) چهار دست

53- کدام‌یک از سنگ‌های زیر سنگ سمباده، می‌باشد؟

1) سنگ برش

2)  سنگ‌ساب

3) سنگ پرداخت

4) هیچ‌کدام

54- مخازن گاز کشی‌ها چند مدت یک‌بار باید تحت آزمایش فشار آب قرار گیرد؟

1) 6 ماه

2) 1 سال

3) 5 سال

4) 6 سال

55- یک مترمکعب اکسیژن در شرایط متعارفی چند کیلوگرم وزن دارد؟

1) 86/2

2) 86/1

3) 56/2

4) 43/1

56- سنگی از ارتفاع ۸۳ متری رها می‌شود بعد از چند ثانیه به زمین اصابت می‌کند (شتاب جاذبه زمین را ده فرض کنید)؟

1) 8

2) 16

3) 20

4) 4

57-  اتومبیلی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به‌موازات قطاری با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت و به‌موازات آن برخلاف جهت درحرکت است مسافران چه سرعتی را ملاحظه می‌کنند؟

1) 160 کیلومتر بر ساعت

2) 200 کیلومتر بر ساعت

3) 440 کیلومتر بر ساعت

4) 100 کیلومتر بر ساعت

58- قطر سنگ سمباده، یک ماشین سنگ‌زنی 20 سانتیمتر و سرعت آن 6000 دور در دقیقه می‌باشد اگر تکه‌ای کوچک از کنار محیطی آن کنده شود با چه سرعتی پرتاب خواهد شد؟

1) 354 کیلومتر بر ساعت

2) 239 کیلومتر بر ساعت

3) 247 کیلومتر بر ساعت

4) 232 کیلومتر بر ساعت

59- یک اتمسفر چند پوند بر اینچ مربع است؟

1) 7/12

2) 2/13

3) 7/14

4) 6/11

60- شدت نور حاصل از جوشکاری الکتریکی (قوس الکتریکی) به‌مراتب قوی‌تر از شدت نور مناسب برای چشم‌ها می‌باشد کدام اعداد زیر در این مورد صحیح تراست؟

1) 200 مرتبه قوی­تر

2) 500 مرتبه قوی­تر

3) 100 مرتبه قوی­تر

4) 10000 مرتبه قوی­تر

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن