راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : elctroshimi_petroshimi_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ - کدام‌یک از گروه‌های زیر به‌عنوان مواد اولیه در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شوند؟

۱) برش‌های نفتی - گاز طبیعی

۲) هوا - نمک طعام

۳) پلاتفرمیت - میعانات گازی

۴) هر سه مورد فوق

۲ - کدام‌یک از مواد شیمیائی زیر جزء کودهای شیمیائی نیستند؟

۱) نیترات آمونیوم

۲) اوره

۳) DAP

۴) STPP

۳- سموم نباتی توسط کدام‌یک از واحدهای پتروشیمی زیر تولید می‌شود؟

۱) پتروشیمی اراک

۲) پتروشیمی بندر امام

۳) پتروشیمی اصفهان

۴) پتروشیمی فن‌آوران

۴ - ماده اولیه برای تولید کریستال ملامین کدام‌یک از موارد زیر می‌باشند؟

۱) سیکلوبنزن

۲) تولوئن

۳) اوره

۴) زایلین

۵ - کدام‌یک از مواد زیر در تولید پلی کربنات استفاده می‌گردد؟

۱) ایزوبوتن

۲) اپی کلروهیدرین

۳) بیسی فنلی A

۴) کربنات آمونیوم

۶ - کدام‌یک از پلیمرهای زیر نقطه ذوب ندارند؟

۱) ترموپلاست ها

۲) ترموست ها

۳) پلی آمیدها

۴) پلیمرهای مهندسی

۷ - کدام‌یک از مواد شیمیائی زیر از نمک طعام تولید می‌شوند؟

۱) هیپوکلریت کلسیم

۲) هیپوکلریت سدیم

۳) اسید کلریدریک

۴) هر سه مورد

۸ - کربن فعال ( Carbon Active ) از کدام‌یک از مواد زیر تولید می‌شود؟

۱) برش‌های نفتی سبک

۲) گاز طبیعی

۳) فو فورالی اکستراکت

۴) استخوان حیوانات و پوست گردو و نارگیل

۹- برای تولید پلی اورتان از کدام‌یک از مواد زیر استفاده می‌شود؟

۱) تولوئن دی ایزوسیانات

۲) متیل دی فنیل دی ایزوسیانات

۳) پلی اول

۴) هر سه مورد

۱0 - کدام‌یک از مواد زیر از محصولات پلیمری نیستند؟

۱) ترموپلاستیک ها

۲) الاستومرها

۳) کریستال ملامین

۴) الیاف مصنوعی

۱۱ - کدام‌یک از پلیمرهای زیر در آب حل می‌شوند؟

۱) پلی استایرین

۲) پلی وینیل الکل

۳) پلی متیل متاکریلات

۴) پلی کربنات

۱۲ - کدام‌یک از محصولات زیر در مجتمع‌های پتروشیمی موجود در ایران تولید نمی‌شوند؟

۱) استون

۲) فنلی

۳) ایزوپروپیل الکل

۴) هر سه مورد

۱۳ - کدام‌یک از مواد زیر به‌عنوان مواد اولیه در تولید نایلون و الیاف مصنوعی استفاده می‌گردند؟

۱) کاپرولاکتوم

۲) دی ایزوسیانات

۳) دی اکتیلی فتالات

۴) هر سه مورد

۱۴ - اولین محصول پلیمری که در ایران تولیدشده، کدام‌یک از پلیمرهای زیر می‌باشد؟

۱) پلی اتیلن

۲) پلی پروپیلن

۳) پلی وینیل کلراید

۴) پلی استایرین

۱۵ - کدام‌یک از مجتمع‌های زیر جهت تولید دی ایزوسیانات منظور گردیده است؟

۱) پتروشیمی مارون

۲) پتروشیمی کارون

۳) پتروشیمی جم

۴) پتروشیمی برزویه

۱۶ - کدام‌یک از مواد شیمیائی زیر در ایران تولید می‌شود؟

۱) آب اکسیژنه

۲) سدیم تری پلی فسفات (Stpp )

۳) کلروفرم

۴) هیچ‌کدام

۱۷ - در تولید کدام‌یک از پلیمرهای زیر فشار رآکتور بالاتر می‌باشد؟

۱) پلی اتیلن سبک

۲) پلی اتیلن سبک خطی

۳) پلی اتیلن سنگین

۴) پلی اتیلن با دانسیته متوسط

۱۸ - کدام‌یک از شرکت‌های پتروشیمی زیر تولیدکننده پلی بوتادین می‌باشند؟

۱) پتروشیمی بندر امام

۲) پتروشیمی اراک

۳) پتروشیمی تبریز

۴) پتروشیمی خوزستان

۱۹ - در تولید کدام‌یک از لاستیک‌های زیر پروپیلن مصرف می‌شود؟

1) EPDM

2) Butyl Rubber

3) PBR

4) SBR

۲0 - فرمول گسترده کدام‌یک از پلی اتیلن‌های زیر به‌صورت شاخه‌ای می‌باشد؟

۱) پلی اتیلن سنگین

۲) پلی اتیلن سبک

۳) پلی اتیلن خیلی سنگین با وزن مولکولی بسیار بالا

۴) هر سه مورد

۲۱ - کدام‌یک از انواع پلی استایرین زیر در مجتمع پتروشیمی تبریز تولید می‌گردد؟

۱) پلی استایرین مقاوم.

۲) پلی استایرین معمولی

۳) پلی استایرین انبساطی

۴) هر سه نوع

۲۲ - پلیمرهای مهندسی دارای چه خواصی از موارد زیر می‌باشند؟

۱) نور با فرکانسی بالا را جذب می‌کنند.

۲) استحکام مکانیکی و حرارتی بالا دارند.

۳) استحکام مکانیکی بالا و حرارتی پائین دارند .

۴) استحکام مکانیکی پائین و حرارتی بالا دارند .

۲۳ - پلی کربنات و رزین‌های اپوکسی جزء کدام دسته از پلیمرها هستند؟

۱) گرمانرم – گرماسخت

۲) گرماسخت – گرمانرم

۳) گرمانرم – گرمانرم

۴) گرماسخت - گرماسخت

۲۴ - بیشترین مصرف پلی کربنات در چه قسمتی می‌باشد؟

۱) صنایع پزشکی

۲) صنایع اتومبیل‌سازی

۳) موارد الف و با فوق

۴) تولید لوازم‌خانگی

۲۵ - مکانیسم تولید پلی کربنات در پتروشیمی خوزستان کدام روش می‌باشد؟

۱) رادیکالی آزاد

۲) یونی

۳) پلی کندانسیون

۴) سوسپانسیونی

۲۶ - کدام‌یک از انواع لاستیک‌های زیر در ایران تولید می‌شوند؟

۱) بوتیل رابر

۲) سیلیکون رابر

۳) اتیلن - پروپلین رابر

۴) هیچ‌کدام

۲۷ - ساختمان زنجیرهای پلی کربنات از اشکال زیر می‌باشند؟

۱) آمورف

۲) کریستالی

۳) آمورف و کریستالی

۴) هر سه مورد

۲۸ - نقش سود سوزآور در واکنش تولید اپوکسی رزین چیست؟

۱) تنظیم PH در محیط واکنشی

۲) آغازگر واکنش

۳) به‌عنوان کاتالیست

۴) هر دو مورد ب و ج

۲۹ - عامل مؤثر در تغییر گرید اپوکسی رزین کدام است؟

۱) نسبت مقدار سود کاستیک به بیسی فنل A

۲) نسبت اپی کلروهیدرین به بیسی فنل A

۳) نسبت ایزوپروپانول به بیسی فنل A

۴) نسبت ایزوپروپانول به اپی کلروهیدرین

۳0 - ماده بیسی فنل A در کدام‌یک از مجتمع‌های پتروشیمی زیر تولید می‌شود؟

۱) پتروشیمی امیرکبیر

۲) پتروشیمی تندگویان

۳) پتروشیمی خوزستان

۴) پتروشیمی زاگرس عسلویه

۳۱ - کدام‌یک از مواد زیر در تولید PET مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

۱) اتیلن گلایکل

۲) انیدرید فتالیک

۳) اتیلن اکساید

۴) اتیلن مونومر

۳۲ - کدام‌یک از پلیمرهای زیر از نوع TherInOSet نمی‌باشند؟

۱) اپوکسی زرین

۲) ملامین فرم آلدئید

۳) فنولیک ها

۴) پلی استال

۳۳ - جهت جداسازی و شستشوی رزین کدام‌یک از حلال‌های زیر مناسب است؟

۱) ایزوپروپانول

۲) بنزن

)۳ مخلوط متیل اتیل -کتون و تولوئن

۴) مخلوط تولوئن خالص وایزوپروپانول

۳۴ - جهت از ته کردن حلقه بنزن، کدام‌یک از اسیدهای زیر مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

۱) اسید نیتریک

۲) اسیدسولفوریک غلیظ

۳) اسیدسولفوریک رقیق

۴) هر دو مورد الف و ب

۳۵ - کدام‌یک از گروه‌های زیر ازنقطه‌نظر واکنش‌پذیری به یکدیگر شباهت دارند؟

۱) اترها و کتون ها

۲) آلدهیدها و کتون ها

۳) آلدهیدها و الفین ها

۴) اسیدها و آلدهیدها

۳۶ - بهترین جنسی لاستیک مورد کاربرد برای انتقال بنزین کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

۱) لاستیک بوتیل

۲) نئوپرن

۳) ایزوپرن

۴) مخلوط نئوپرن و لاستیک نیتریل

۳۷ - اسید پیکر یک در حالت .......................... و اتیلی اتر در حالت ...................... باشد قابل‌انفجار هستند

۱) پروکسید – انیدرید

۲) انیدرید – پراکسید

۳) اکسیدان – آلی

۴) معدنی – اکسیدان

۳۸ - نقش فورفورال در فرآیند تولید روغن موتور چیست؟

۱) حذف ترکیبات پارافینی

۲) حذف ترکیبات آروماتیکی

۳) رنگ‌بری و اشباع باندهای چندگانه

۴) جذب پارافین‌های اشباع‌نشده

۳۹ - کاتالیزور مورد مصرف جهت تولید اسید نیتریک از آمونیاک کدام است؟

۱) پلاتین

۲) نیکل

۳) کروم

۴) سرامیک

۴0 - اندیس Cetone برای کدام‌یک از فرآورده‌های پالایشگاهی زیر بکار می‌رود؟

۱) نفت سفید

۲) نفت گاز

۳) نفت خام

۴) بنزین هواپیما

۴0 - نقطه‌جوش کدام‌یک از محلول‌های زیر پائین تر است؟

۱ ) بنزن

۲) تولوئن

۳) آب مقطر

۴) پارازایلین

42 - ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻗﯿﺮ 20/ 80 اﺳﺖ ﻋﺪد 80 ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

1) ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎﻟﯽ

2) ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﻣﺶ

3) ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي

4) وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻗﯿﺮ در دﻣﺎي 60 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ

۴۳ - کدام‌یک از مواد زیر به‌عنوان ماده خشک‌کننده رنگ مصرف می‌شود؟

۱) استئارات کلسیم

۲) اکسید کبالت

۳) بنتون

۴) سیتسن

۴۴ - عملیات پیش گرمی ( Pre - heating ) و پس گرمی ( PWHT ) در جوشکاری باعث به وجود آمدن کدام‌یک از حالات زیر می‌شود؟

۱) کاهش پدیده Stress Corrosion Craking

۲) جلوگیری از ایجاد ترک در جوش

۳) تقلیل تنش‌های انقباضی در جوش

۴) همه موارد فوق

۴۵ - درصد میزان ازت در کدام‌یک از ترکیبات زیر بیشتر است؟

۱) اوره

۲) نیترات آمونیوم

۳) سولفات آمونیوم

۴) اسید نیتریک

۴۶ - مهم‌ترین اثری که مایعات برگشتی ( Reflux ) در بالای برج تقطیر دارند کدام است؟

۱) جلوگیری از افت فشار در بالای برج

۲) خلوص محصول سرستون

۳) کم کردن میزان محصولات

۴) افزایش دانسیته مواد سرستون

۴۷ - فرمول گاز سنتز کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

۱) CO2-H2

۲) CO2-CO

۳) 2CO- H

۴) CH4

۴۸ - کدام‌یک از روغن‌های روان کاری زیر دارای اندیس VI بیشتری می‌باشند؟

۱) روغن حاصل از فرآیند ISO Cracking

۲) روغن حاصل از فرآیند Solvent Dewaxing

۳) روغن حاصل از فرآیند ISO - DeWaXing

۴) روغن حاصل از فرآیند Fischer - TropSch

۴۹ - در کدام‌یک از تولیدات زیر فرآیند Fischer - TropSch مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

۱) پلیمریزاسیون استایرین مونومر

۲) پلیمریزاسیون اتیلن و تولید پلی اتیلن سبک

۳) سنتز متانول

۴) رآکتور تولید اسید نیتریک از آمونیاک

۵0 - در واکنش تولید BPA ، ازدیاد مقادیر آب و استون در قسمت سنتز و کریستالیزاسیون، چه تأثیری بر روی محصول می‌گذارد؟

۱) ظرفیت تولید را پائین می‌آورد

۲) ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد

۳) تأثیری بر روی ظرفیت ندارد

۴) واکنش معکوس ایجاد می‌نماید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی