دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : elctroshimi_petroshimi_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال 1- پوشش داخلی مخازن ذخیره اسیدسولفوریک رقیق از چه لایه هائی تشکیل می‌شود. - شرح مختصری مورد جنس و چگونگی کاربرد هر یک از لایه‌ها بیان کنید (بارم ۲ نمره)

سؤال ۲ – نام شیمیایی ماده‌ی سفیدکننده که در بسته‌بندی برای مصارف خانگی عرضه می‌شود چیست و با چه غلظتی تولید می‌شود؟(بارم 1 نمره)

سؤال 4 - کدام‌یک از پلیمرهای زیر از نوع هیدروکربن‌های اشباع‌شده است.(بارم 1 نمره)

پلیپروپیلن – پلیاتیلن – پلی بوتادین – پلی وینیل الکل – پلی ایزوپرن – پلى کلرو پرن – پلی وینیل آمین

سؤال ۵ - شرح مختصری در مورد یکی از مجتمع‌های پتروشیمی اصفهان - آبادان - شیراز - تبریز و یا رازی بیان کنید. در این شرح، خوراک مجتمع، انواع محصولات، فرآیند تولید و میزان تولید سالیانه هر یک از محصولات را تشریح نمایید. (بارم ۵/2 نمره)

سؤال 6 - نام چهار نوع ماده شیمیائی که به‌عنوان کود شیمیائی در کشاورزی مصرف عام دارند نام ببرید و اسم کارخانه تولیدکننده هریک را در ایران ذکر کنید.(بارم 1 نمره)

سؤال ۷ - طرز تهیه اسیدسولفوریک از گاز SO2 را به طریقه صنعتی به‌طور مختصر شرح دهید.

(بارم ۵/1 نمره)

سؤال ۸ – از نقطه‌ نظر ترکیب شیمیائی، ۸ نوع لاستیک را که مصرف عام دارد نامبرده و دو مورد را که در ایران تولید می‌شود با ذکر محل تولید آن بنویسید.(بارم 1٫۷۵ نمره)

سؤال ۹ - افزودنی هائی که به‌منظور نرم‌کنندگی پلاستیک مورداستفاده قرار می‌گیرند تعریف کنید و نام شیعیانی دو مورد را که به PVC خالص اضافه می‌شود بنویسید. (بارم ۵/1 نمره)

سؤال 1۰- TPA و DMT مخفف چه موادی هستند و این مواد برای تولید چه نوع محصولی مورد مصرف قرار می‌گیرند. / (بارم در ۵/1 نمره)

سؤال 11 - دو روش مختلف حفاظت در مقابل خورندگی (CORROSION )لوله‌های نفت و گاز، مدفون در خاک را از نقطه ‌نظر الکتروشیمیایی به ‌طور مختصر شرح دهید. (بارم 5/1 نمره)

سؤال 1۲ - فلسفه‌ی ایجاد پوشش COATING( & WRAPPING ) لوله‌های مدفون در خاک از نقطه‌  نظر حفاظت کاتودیک( CATHODICPROTECTIONA ) چیست. از بین پوشش‌ها کدام‌یک را برای لوله‌های انتقال نفت و گاز مناسب میدانید.  (بارم5/1 نمره)

سؤال13 - ساختمان یک باطری اتومبیل را شرح دهید و واکنشهای شیمیائی شارژ و دشارژ در این نوع باطریها را بنویسید.(بارم 1 نمره)

سؤال 14 - مواد و ETBE و MTBE چه موادی هستند؟ و مصرف آنها در پالایشگاه‌های نفت به چه منظوری است؟(بارم 1 نمره)

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن