دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Darosazi_Samshenasi_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

1-فقط به 10سؤال از 12 سؤال پاسخ فرمایید.

2-استفاده از کتاب جزوه آزاد است ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

3-بارم هر سؤال 1 نمره می‌باشد.

4-درصورتی‌که به بیش از 10 سؤال پاسخ داده شود فقط به 10سؤال اولیه ترتیب اثر داده خواهد شد.

سؤالات:

1-ترکیبات ضد انعقاد خون برای مبارزه شیمیایی علیه چه آفاتی مصرف و چگونه موجب مرگ‌ومیر آفات می‌شود.

2-آستانه زیان اقتصادی و سطح زیان اقتصادی در انجام عملیات مبارزه شیمیایی علیه آفات را معنی کنید.

3-علائم بوته میری جالیز را به‌طور خلاصه بنویسید.

4-زمان و نحوه مصرف علف‌کش ترفلان را جهت کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند به‌طور خلاصه شرح دهید.

5-مبارزه‌های غیر شیمیایی علیه آفات مزارع و باغات را نام ببرید.

6-علائم بیماری آتشک درختان گلابی، سیب و به را به‌طور خلاصه بنویسید.

7-کرم سیب به کدام قسمت از میوه سیب حمله می‌کند، این آفات چگونه وارد سیب می‌شوند و سوراخ موجود روی سیب علامت چیست؟

8-پارازیت و پرداتور را در کشاورزی و باغبانی تعریف کنید و از هرکدام یک مثال بزنید.

9-عوامل غیر انگلی محیطی که هر یک به نحوی موجی صدمه به مزارع و باغات میوه می‌شوند را نام ببرید.

10-ماده مؤثر حشره‌کش دیمیلین چگونه روی حشرات اثر می‌کند که باعث مرگ آن‌ها می‌گردد.

11-طرز خسارت سن گندم را به‌طور خلاصه بنویسید.

12-مگس خربزه (PARDALINA MYOPARDALIS )زمستان را به چه صورت به سر می‌برد و در سال چند نسل دارد و مبارزه زراعی با این آفت چگونه می‌باشد.

تذکرات:

1-به تمام سؤالات پاسخ دهید.

1-استفاده از کتاب و جزوه آزاد می‌باشد ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد. مبادله جزوه و کتاب مجاز نمی‌باشد.

سؤالات:

1-فایکام و پریموز از کدام گروه ترکیبات مصنوعی آلی می‌باشد و برای مبارزه شیمیایی علیه چه آفاتی توصیه می‌شود

1-مبارزه تلفیقی را به‌طور خلاصه بنویسید.

3-طرز خسارت سن گندم را به‌طور خلاصه شرح دهید.

4-مهم‌ترین عوامل بیماری‌زا غیر انگلی را نام ببرید.

5-چرا مصرف سموم کلره به‌ ویژه د.د.ت ممنوع اعلام‌ شده است.

6-جهت کنترل آفات نباتی بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی چه روش‌هایی توصیه می‌شود؟

7-طرز خسارت آگروتیس (Agrotis Segertun)در مزارع چغندرقند را به ‌طور خلاصه شرح دهید.

8-کارباریل 85 %و تابل را از کدام گروه ترکیبات مصنوعی آلی می‌باشند و به چه نحوی روی حشرات اثر می‌کنند و به‌ غیر از حشرات سم مذکور روی کدام‌یک از آفات نباتی مؤثر است.

9-جهت کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند چه علف‌کش‌هایی را می‌توان توصیه نمود (حداقل 4 علف‌کش را نام ببرید)

10-نشانه‌های بیماری غربالی  (بیماری لکه غربالی) روی درختان زردآلو به چه صورتی است؟

11-طرز خسارت سپردار بنفش زیتون روی درختان زیتون چگونه می‌باشد؟

12-مگس گیلاس (RHAGOLETIS CERASI) زمستان را به چه صورتی به سر می‌برد. جهت مبارزه شیمیایی علیه آنچه سمی و به چه نسبتی توصیه می‌شود و بهترین موقع سم‌پاشی چه زمانی است؟

13-نشانه‌های بیماری سفیدک سطحی گیاهان جالیزی را به ‌طور خلاصه شرح دهید.

14-سموم سیستمیک برای مبارزه شیمیایی علیه چه گروهی از آفات توصیه می‌شود؟

15-جهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفاتی می‌توان آپولو (Apollo )را به چه نسبتی توصیه کرد؟

تذکرات:

1-فقط به 10 سؤال از 12سؤال پاسخ فرمایید.

2-استفاده از کتاب و جزوه آزاد است ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

3-درصورتی‌که به بیش از 10سؤال پاسخ داده شود فقط به 10پاسخ اولیه ترتیب اثر داده خواهد شد.

4-بارم هر سؤال 2 نمره می‌باشد.

سؤالات:

1-پادزهر سموم فسفره کاربامات پیرتروئیدها و کوماوینهای ضد انعقاد خون را بنویسید.

2-عوامل انتشار آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز را نام ببرید.

3-نحوه خسارت سپردار بنفش زیتون روی درختان زیتون چگونه می‌باشد؟

4-جهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفاتی می‌توان کلرات فستوکسین متیل بروماید و متال دهید را توصیه کرد؟

5-ساده‌ترین راه تشخیص بیماری سیاهک پنهان گندم چیست؟ جهت مبارزه شیمیایی علیه این بیماری قبل از کشت گندم چه سمی توصیه می‌شود؟

6-نحوه خسارت پسیل گلابی را به‌طور خلاصه بنویسید.

7-آبدزدک در چه مدتی یک نسل تولید می‌کند؟ نحوه خسارت این آفت به مزارع، گل‌کاری‌ها و چمن‌کاری‌ها چگونه می‌باشد؟

8-انگل‌های گل‌دار را تعریف کنید و نحوه خسارت گل جالیز را به‌طور خلاصه بنویسید.

9-جهت مبارزه شیمیایی علیه سفیدک سطحی مو در صورت لزوم چه سمی توصیه می‌شود چند بار سم‌پاشی باید تکرار شود؟

10-برای مبارزه شیمیایی علیه علف‌های هرز پهن‌برگ و گرامینه مزارع گندم چه علف‌کش‌هایی را می‌توان توصیه کرد؟ در هر مورد فقط نام یک علف‌کش را با ذکر میزان مصرف در هکتار بنویسید.

11-طرز خسارت کرم فوزه (HELIOTHIS OBSOLETA F)در مزارع پنبه را به‌طور خلاصه شرح دهید.

12-نحوه خسارت کفشدوزک خربزه ((EPILACHNA CHRYSOMELINA FOWRE را به‌طور خلاصه بنویسید.

تذکرات:

1-به کلیه سؤالات پاسخ فرمایید.

2-استفاده از کتاب و جزوه آزاد نمی‌باشد و به سؤالات متقاضیان نیز پاسخ داده نخواهد شد.

 

سؤالات:

1-علائم مسمومیت با گیاه شوکران را نام ببرید.

2-شربت لاکتوز با دوز 3 قاشق غذاخوری در 24 ساعت به‌عنوان ... و با دوز 6 قاشق غذاخوری در 24 ساعت به‌عنوان ... تجویز می‌شود.

3-اکسی پیان ها چه موادی می‌باشند و برای چه منظوری به قرص اضافه می‌گردند. حداقل چهار نمونه که دارای منشأ آلی و معدنی می‌باشند را نام ببرید. در ضمن کدام‌یک از فلزات در آن باید جست‌وجو شود.

4-از داروی سایمتادین و فاموتیدین کدام‌یک باعث افزایش پرولاکتین می‌گردد.

5-رئوس وظایف و نقش اصلی مسئول فنی داروخانه در نسخه‌پیچی را بیان کنید.

6-مکانیسم اثر مواد محافظت‌کننده را که به داروهای خوراکی اضافه می‌شوند بیان نموده و حداقل دو محافظ مورد مصرف در دارو خوراکی را نام ببرید.

7-در چه مواقعی برای اندازه‌گیری خلوص مواد دارویی و مواد جانبی آن از H.P.L.Cو G.C و یا هر دو آن‌ها استفاده می‌شود.

8-در فرآورده‌های دارویی زیر کدام آزمایش و یا آزمایش‌های میکروب‌شناسی ضروری است:

الف( ویال تزریقی مدروکسی پروژسترون

ب( کرم موضعی سیلور سولفادیازین

ج( شربت خوراکی مولتی ویتامین

د( آمپول تزریقی جنتامایسین

9-موارد مصرف کلرامفینیکول و تداخل آن را با داروهای دیگر شرح دهید.

10-مکانیسم اثر و خصوصیات فارماکوکینتیکی فلوروکینول ها را به‌طور اختصار شرح دهید.

11-داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدیرا نامبرده و مکانیسم اثر آن‌ها را به ‌طور اختصار بنویسید.

12-از اسانس‌های طبیعی مورد مصرف در ایران 5 اسانس را ذکر کرده و یکی از مواد مؤثره هر یک از آن‌ها را نام ببرید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن