دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- کدام یک از بیماریهای زیر، به شکل نوعی مسمومیت اجسام کتونی در خون و ادرار مشاهده می شود؟

 ۱) بیماری یون

۲) جونز دیزز

۳) فلجی بعد از زایش

 ۴) بیماری کتوز

۲-در خصوص مصرف آمینوگلوکوزیدها با لینکوزامیدها، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) تداخل دارویی

۲) بی اثر بودن هر دو

۳) عدم تداخل دارویی

۴) ایجاد مسمومیت دارویی

۳- در کدام بیماری، سلولهای سوماتیک در شیر افزایش می یابد؟

 ۱) کتوز

۲) تیلریوز

۳) ورم پستان

۴) تب برفکی

۴- مایه کوبی در کدام بیماری زیر، واکنشی شبیه بیماری می دهد و ممکن است با تلفات همراه باشد؟

۱) بابزیوز

۲) آنتروتوکسمی

۳) تب برفکی

۴) تیلریوز گاوی

۵- کمبود فسفر در جیره غذایی گاوها، موجب کدام یک از عوارض زیر در دام می شود؟

۱) لرزش

۲) اختلال در باروری

۳) فلجی

۴) کم اشتهایی

۶- درصد پروتئین کدام یک از مواد غذایی مورد مصرف دام شیری، از همه بیشتر است؟

 ۱) دانه ذرت

۲) دانه جو

 ۳) کنجاله تخم پنبه

۴) سبوس گندم

۷- حداقل سن شروع بیماری کوکسیدیوز در گوساله های شیری، هفته چندم است؟

۱) اول

۲) دوم

 ۳) سوم

۴) پنجم

۸- داروی تتراسیکلین با کدام داروی زیر، سینرژیسم دارد؟

 ۱) کلرامفنیکل

۲) پنی سیلین

۳) استرپتومایسین

۴) انروفلوکسالین

 

 

۹- بیشترین عامل جفت ماندگی در گاو و گوسفند، کمبود کدام ویتامین است؟

A(1

۲) E و سلنیوم

3)D

 ۴) B کمپلکس

۱۰- ذات الریه در بره های شیرخوار، به وسیله کدام یک از عوامل زیر ایجاد می گردد؟

 ۱) سالمونلاها

۲) ای کولای

۳) باسیلوسها

۴) پاستورلا همولتیکا

۱۱- کیست هیداتید، به وسیله نوزاد کدام کرم ایجاد می شود؟

 ۱) تنیا

۲) کپلک

۳) اکینوکوکوس گرانولوزوس

۴) قزل قورت

۱۲- باکتری باسیلوس آنتراسیس، عامل کدام بیماری است؟

 ۱) مشمشه

۲) سیاه زخم

۳) بوتولیسم

۴) هپاتیت نکروزان

 ۱۳- مهم ترین علامت بیماری بروسلوز در حیوانات، کدام مورد است؟

 ۱) لنگش

۲) ورم پستان

 ۳) تب زیاد

۴) سقط جنین

۱۴- میزبان اصلی بروسلا آبور توس، کدام حیوان است؟

 ۱) گوسفند

۳) گاو

۲) سگ

 ۴) اسب

۱۵- شایع ترین بیماری مشترک انسان و دام، کدام است؟

۱) بروسلوز

۳) شاربن

۲) هاری

 ۴) اکتیمای واگیر

۱۶- در کدام بیماری، آرتریت شدید، ورم پستان و تورم قرنیه مشاهده می شود؟

 ۱) آنتروتوکسمی

۲) شاربن علامتی

 ۴) اگالاکسی

۳) شاربن

۱۷- کدام بیماری، در دستگاه عصبی رشد می کند؟

۱) تب کیو                    ۳) تب سه روزه

۲) هاری                      ۴) دیستمپر

 

 

۱۸- کدام بیماری، در جهان ریشه کن شده است؟

۱) شاربن علامتی                            ۳) طاعون گاوی

۲) آبله گاوی                                 ۴) تب دره ریفت

۱۹- ویروس آبله گوسفندی، در کدام حیوان، بیماری ایجاد می نماید؟

 ۱) گوسفند و بز

۲) گوسفند و بره

 ۳) بره و بزغاله

۴) بز و بزغاله

۲۰- کدام مورد، از نژاد گوسفند گوشتی شیری است؟

 ۱) کرمانی

۲) سنجابی

 ۳) فشندی

۴) عربی

۲۱- میزان مجاز مکمل مواد معدنی و ویتامینی در دام گوشتی اصیل، چند گرم در روز است؟

  • ۵۰ تا ۷۵
  • ۳۰۰ تا ۴۰۰
  • ۸۵
  • ۱۰۰

۲۲- کدام مورد درخصوص درصد مناسب خونی گاوهای نر و ماده گله، صحیح است تا موجب افزایش همخونی نگردد؟

 ۱) از ۱۳٪ تجاوز نکند.

۲) از ۱۰٪ تجاوز نکند.

 ۳) حدود ۳٫ ۵٪

۴) همخونی نقشی ندارد.

۲۳- با اضافه کردن ۱٪ اوره به جیره غذایی، چند درصد پروتئین خام جیره افزایش می یابد؟

۵ (۱                   ۸/2 (۲            

2( 3                   ۱٫۵ (۴

۲۴- برای تولید ۱ کیلو گوشت گوسفند، چند واحد علوفه ای خوراک موردنیاز است؟

  • ۱۸
  • ۱۴
  • ۱۱ تا ۱۲
  • ۹

۲۵- جیره فلاشینگ، در میش، از چه زمانی شروع می شود؟

  ۱) یک ماه قبل از جفت گیری                      ۲) بلافاصله بعد از جفت گیری

 ۳) دو ماه قبل از جفت گیری                       ۴) ۱۵ روز بعد از جفت گیری

۲۶- بستر دام شیری در زمستان، به کدام شکل زیر، مناسب است؟

 ۱) کلش

۲) خاک اره

 ۳) کود خشک

۴) کلش + کود خشک

۲۷- کدام نژاد گوسفند ایرانی، پوستی گوشتی است؟

۲) ماکویی

۱) لری

 ۳) زندی

۴) کلکوهی

 

۲۸- میانگین وزن کدام نژاد گوسفند ایرانی، بیشتر است؟

۱) افشاری

۲) قره گل سرخس

۳) کردی خراسانی

۴) لری بختیاری

۲۹- کدام نژاد گوسفند ایرانی، پشمی گوشتی است؟

۱) زل                          ۲) بلوچی

۳) بهمنی                    ۴) افشاری

. ۳۰-حریم تأسیسات گاو شیری از گاوداری گاو گوشتی، مطابق نظام دامداری چند متر باید باشد؟

۳۰۰ (۱                   ۵۰۰ (۳

۱۵۰ (۲                ۱,۰۰۰ (۴

۳۱- جایگاه فری استال برای پرورش کدام یک از دامهای زیر، به طور گلهای مورد استفاده قرار     می گیرد؟

 ۱) اسب                      ۲) گوسفند

 ۳) گاو شیری               ۴) پرورش دام پرواری

۳۲- افزایش کدام یک از مواد معدنی زیر، باعث افزایش بیشتر چربی شیر می شود؟

 ۱) اکسید منیزیم + بی کربنات سدیم

۲) بی کربنات سدیم

 ۳) بی کربنات منیزیم

۴) مواد پروبیوتیک

 

 

۳۳- میزان مصرف اوره در خوراک دام شیری و گوشتی، تا چند درصد مجاز است؟

 ۱) ۲۵,ه            3) 1

۲) ۵,ه               4) 2

۳۴- ذرت زرد، غله اصلی مورداستفاده در جیره های طیور است. میزان انرژی ذرت در هر کیلوگرم، چندکیلوکالری است؟

۳٫۳۰۰ (۱                      ۲,۸۰۰ (۳

۲,۵۰۰ (۲                      ۴,۲۰۰ (۴

۳۵- میزان درصد پروتئین کنجاله سویا (پروتئین قابل هضم) و میزان انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)، به ترتیب کدام است؟

 ۱) ۲۸ درصد - ۲٫۸۰۰

۲) ۳۰ درصد – ۲۵۰۰

 ۳) ۴۴ درصد - ۰ ۵۵ ,۲

۴) ۳۵ درصد – 2,200

۳۶- به کدام دلیل، از کنجاله تخم پنبه در جیره های طیور به طور گسترده ای استفاده نمی شود؟ ۱) کمبود پروتئین

۲) غیر قابل هضم بودن

 ۳) بقایای روغن بسیار زیاد

۴) میزان بالای فیبر و گوسیپول

۳۷- کدام یک از کنجاله های زیر، دارای پروتئین قابل هضم بیشتری هستند؟

 ۱) گلرنگ

۲) کنجد

 ۳) آفتابگردان

۴) کانولا

۳۸- محتوای فسفر و کلسیم در محصول مونو کلسیم فسفات (MCP)، حداقل چقدر است؟

۱) ۲۲٫۷ درصد فسفر و ۱۵ درصد کلسیم

۲) ۱۸ درصد فسفر و ۲۳ درصد کلسیم

۳) ۱۵ درصد فسفر و ۱۸ درصد کلسیم

۴) ۲۵ درصد فسفر و ۱۲ درصد کلسیم

۳۹- کدام تعریف پروبیوتیک، صحیح است؟

۱) باعث خنثی سازی سموم روده ای می شوند.

 ۲) افزودنی های مجاز خوراکی با ماهیت گیاهی هستند.

 ۳) می توانند از طریق پیوند مستقیم با عامل بیماری زا، اثرات درمانی داشته باشند.

 ۴) پروبیوتیک ها افزودنی های زنده میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل جمعیت میکروبی، اثرات سودمندی را بر میزبان اعمال می نمایند.

۴۰- یونجه خشک، منبع خوبی از پروتئین و ...................................... است و مصرف آن در جیره طیور تخمگذار می تواند رنگ زرده را به نارنجی نزدیک نماید.

 ۱) سبزینه

۲) آملويکتين

 ۳) بتاکاروتن

۴) گزانتوفیل

۴۱- کدام ویتامین، باعث جذب کلسیم از راه دیواره روده می شود و برای معدنی کردن استخوان ها و استحکام آنها ضروری است؟

۱) D          

۲( E

۳C (

۴) B.Complex

 ۴۲- اصلی ترین اسید آمینه موردنیاز در جیره طیور گوشتی و تخمگذار، کدام است؟

 ۱) آمینو اسید ترئونین

۲) آمینو اسید متیونین

۳) آمینو اسید گلوتامین

۴) آمینو اسید فنیل آلانين

۴۳- کدام یک از ویتامین های زیر، محلول در چربی بوده و قابلیت آنتی اکسیدان قوی دارد؟

A (1

۳) D

C (2

E (4

۴۴- بیماری پولوروم (Pullorum disease) به خاطر تلفات در جوجه ها و ضررهای حاصله در اثر کاهش تخمگذاری، یکی از مهم ترین بیماری های ماکیان به شمار می آید. باکتری عامل بیماری، دارای کدام ویژگی است؟

 ۱) گرم منفی و غیر متحرک

۲) گرم مثبت و غیرمتحرک

۳) گرم مثبت و متحرک

۴) گرم منفی و متحرک

۴۵- کدام بیماری، معمولی ترین عامل مرگ ومیر اولیه در جوجه ها است و اغلب ظرف ۲۴ تا ۷۲ ساعت، جوجه ها پس از ورود به سالن می میرند؟

 ۱) کلی باسیلوز

۲) گامبورو

 ۳) عفونت کیسه زرده

C.R.D (4

۴۶-عامل بیماری مزمن تنفسی Chronic Respiratory disease ( C . R . D ) در طیور، کدام است؟

 ۱) مایکوپلاسما گالی سپتیکم ( Mycoplasma - gallisepticom)

۲) کلی باسیل اشرشیاکلی Escherichia coli) )

۳) مایکوپلاسما سینوویه

۴) هموفیلوس

۴۷- عامل اصلی بیماری زکام عفونی (infectious coryza)، کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) استافیلوکوکها

۲) استرپتوکوکها

 ۳) سالمونلا گالینارم

۴) هموفیلوس گالینارم

۴۸- نام دیگر بیماری عفونی بورس Infectious Bursal Disease( IBD) ، کدام است؟

 ۱) گامبورو

۲) انسفالومیلیت

 ۳) پاستورلوز

۴) پسیتاکوز

۴۹- آسپرژیلوس فومیگاتوس، عامل کدام یک از بیماری های زیر است؟

 ۱) انگلی

۲) ویروسی

 ۴) باکتریایی

۳) قارچی

۵۰- در بیماری مارک، منبع اصلی دفع ویروس کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) طحال

۲) اپی تلیوم فلیکول های پر

 ۳) غدد تیموس

۴) بورس فابریسیوس

 ۵۱- عامل بیماری تورم عفونی حنجره و نای ( I. L .T )، ویروسی از کدام خانواده زیر است؟

 ۱) کروناویروس ها

۲) آدنوویروسها

 ۳) پارامیکزوویریده

۴) هرپس ویروسها

 ۵۲- کدام یک از بیماری های زیر، منشأ مادری داشته و Egg Born است؟

C.R.D (1

۲) کریزا

 ۴) نیوکاسل

۳) گامبورو

۵۳- سندرم کاهش تولید تخم مرغ Egg drop syndrome)) E . d . s در مرغان تخمگذار، توسط کدام یک از عوامل زیر ایجاد می شود؟

 ۱) باکتریهای گرم مثبت

۲) باکتری های گرم منفی

 ۳) آدنو ویروس ها

۴) هموفیلوسها

۵۴- کدام یک از پسماندهای زیر، دارای پروتئین بیشتری است؟

 ۱) ضایعات بیسکویت

۲) سبوس برنج

۳) ضایعات ماکارونی

۴) سبوس گندم

۵۵- کدام استان، با تولید حدود ۳۱ درصد جوجه یکروزه گوشتی و حدود ۱۱ درصد گوشت مرغ، رتبه اول را به لحاظ کمی و کیفی در کشور داراست؟

 ۱) گیلان

۲) مازندران

 ۳) اردبیل

۴) گرگان

۵۶- حدود تولید سالیانه گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور در سال ۱۳۹۵، به ترتیب چگونه برنامه ریزی شده است؟

 ۱) ۶۵۰ هزار تن - ۴۰۰ هزار تن

 ۲) ۱٫۵ میلیون تن - ۷۵۰ هزار تن

 ۳) ۸۵۰ هزار تن - ۴۵۰ هزار تن

۴) ۲۱ میلیون تن - ۹۳۰ هزار تن

۵۷- وزن مطلوب برای مرغان تخمگذار در شروع تخمگذاری، چند گرم است؟

۱,۳۵۰ (۱              ۱,۶۰۰ (۳

۱,۵۰۰ (۲              ۱,۷۰۰ (۴

۵۸- در ارتباط با رنگ پوسته، تخم مرغ های قهوه ای با سفید، چه تفاوتی با هم دارند؟

۱) رنگ سفید، ماندگاری بیشتری دارد.

 ۲) تخم مرغ های قهوه ای، قوت بیشتری دارد.

 ۳) رنگ پوسته قهوه ای تخم مرغ، باعث سلامت تخم مرغ است.

 ۴) رنگ پوسته به نوع و گونه جوجه بستگی دارد و هیچ ارتباطی با سلامت مرغ یا تخم مرغ ندارد.

۵۹- کدام یک از بیماریهای زیر، می تواند از طریق گوشت مرغ به انسان منتقل شود؟

 ۱) تب مالت

۲) سالمونلا

 ۴) آنفلوآنزا

۳) سل

۶- میانگین دوره پرورش و تولید در مرغان تخمگذار، به ترتیب چند هفته است؟

 1) ۳۰ و ۷۰

۲) ۱۵ و ۷۵

۳) ۲۵ و ۶۵

۴) ۲۰ و ۶۰

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن