دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ -کدام روش برای واکسیناسیون با واکسن‌های زنده مؤثرتر است؟

۱ )آب آشامیدنی

2 )اسپری کردن

3 )تزریق پوست پشت گردن

4 )قطره چشمی

2 -کدام‌یک از مصالح زیر دارای بیشترین R- Value  در عایق سازی ساختمان مرغداری است؟

۱ )بتون 2۰ سانتیمتری

2 )پلی استیرن مشبک 2/۵ سانتیمتری

3)سانتیمتری 2/5 فایبرگلاس

4 )فیبر سلولزی 2/۵ سانتیمتری

3- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻮﺟﻪ درآوري ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺪوداً ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 • 1) 80
 • 2) 85
 • 3) 90
 • 4) 95 

 4 -کدام تیپ ویروس آنفلوانزا (Ai )در حال حاضر از نظر دامپزشکی حائز اهمیت است؟

 • 1) A
 • 2) B
 • 3) C
 • 4) هیچ‌کدام

 

 

 

۵ -کدام گزینه نسبت به اغلب غلات دارای بالاترین میزان انرژی است؟

۱ )جو

2 )دانه ذرت

3 )سورگوم

4 )گندم

۶ -عامل بیماری مزمن تنفسی CRD در طیور کدام است؟

1) کلی باسیل

2 )مایکوپالسما گالی سپتیکومMycoplasm-gallisepticoma

3)مایکوپالسماسینوویهM.Synoviae

4 )هموفیلوس

۷ -کدام کنجاله به علت خوش‌خوراک بودن و داشتن سطح بالای انرژی و پروتئین بالای 4۰ درصد برای استفاده در انواع جیره‌های طیور و دام مناسب است؟

۱ )آفتابگردان

2 )تخم پنبه

3 )سویا

4 )کلزا

8 -زمان شروع تولید تخم‌مرغ در گله‌های تجارتی تخم‌گذار... هفتگی و پایان تولید آن در ... هفتگی سن آن‌ها می‌باشد.

 • 1) 15-60
 • 2) 20-8۰
 • 3) 30-90
 • 4) 35-80

 

 

9-اصلی‌ترین اسیدآمینه موردنیاز در جیره طیور گوشتی و تخم‌گذار کدام است؟

۱ )فنیل آلانین

2 )لیزین

3 )متیونین

4 )هیچ‌کدام

۱۰ -بیماری ناشی از سالمونال گالیناروم را چه می‌نامند؟

۱ )اسهال سفید

2 )اسهال سبز

3 )تیفوئید مرغان

4 )پاراتیفوئید پرندگان

۱۱ -کدام بیماری معمول‌ترین عامل مرگ‌ومیر اولیه در جوجه‌ها است که اغلب ظرف 24 تا ۷2 ساعت پس از ورود به سالن آن‌ها را تلف می‌کند؟

1) CRD

2 )بیماری گامبورو

3 )عفونت کیسه زرده

4 )کلی باسیلو

۱2 -در کدام نوع میش دوقلو زائی بیش از 2۵ درصد است؟

۱ )قره گل

2 )کردی

3 )کردی و مغانی

4 )شال و قره گل

۱3 -در مورد انتخاب گاو هلشتاین در شرایط حاضر، کدام گزینه مدنظر می‌باشد؟

۱ )اعضاء به لحاظ قدرت تحرک

2 )سیستم پستان و عروق ازنظر قدرت تولید شیر

3 )قد و هیکل ازنظر قدرت و یا استعداد شیردهی

4 )هر سه مورد

 

۱4 -کدام حیوان به بیماری سل حساستر است؟

۱ )اسب

2 )باز

3 )گراز

4 )گوسفند

۱۵ -کدام بیماری در اثر خوراندن بیش از حد مواد دانه‌ای (غالت) به اسب محتمل است؟

1)پشتک Ring bone

2 )قره قوش Splint

3)ناویکولار Navicular

4 )هجوم الدم سمLaminitis

۱۶ -در گاوداری‌های صنعتی شایع‌ترین بیماری کدام است؟

۱ )جابجایی شیردان

2 )سوءتغذیه

3 )پریکاردیت ضربه‌ای

4 )پریتونیت ضربه‌ای

۱۷ -بهترین روش برای تعیین سن در اسب عبارت است از مشاهده و بررسی

۱ )دندانه‌ای ثنایا

2 )دندانه‌ای آسیا

3 )دندانه‌ای پیش آسیا

4 )شیارهای سم

18 -برای محافظت گله، سگ‌های گله در مقابل کدام بیماری بایستی واکسینه شوند؟

۱ آنفلوانزا

2 )التهابی عفونی کبدی

3 )سگ‌های جوان

4 )هاری

۱9 -در بیماری شاربن (سیاه‌زخم)  کدام نشانه در لاشه دام تلف‌شده جلب‌توجه می‌نماید؟

۱ )تجمع زیاد گاز و هوا در زیرپوست

2 )جمود نعشی فوق‌العاده زیاد

3 )خارج شدن محتویات شکمبه از بینی و دهان

4 )خونریزی غیر منعقدشده از بینی و دهان

20-عامل انتقال بیماری بروسلوز - به‌عنوان یک بیماری آندمیک در کشور - از گاو به انسان کدام است؟

 • 1) Brucella abortus
 • 2) Melitensis
 • 3) Canis
 • 4) suis

2۱ -میزان شیرواری در کدام‌یک از نژادهای گاو بومی ایران بیش از سایر نژادهاست؟

۱ )سرابی و سیستانی

2 )گلپایگانی و سرابی

3 )گلپایگانی و سیستانی

4 )مغانی و گلپایگانی

 

22 -کدام نوع از گوسفندان ایران در رده سنگین قرار دارند؟

۱ )افشاری

2 )شال

3 )مهربانی

4 )هر سه مورد

23 -ازنظر اقتصادی و انجام دادن خدمات مربوط به گاوداری‌ها طویله‌های ....... مقرون به صرفه و عملی‌تر است.

۱ )غرفه‌ای یا فری استال

2)open shade  یا باز

3 )بسته در سیستم کپل به کپل

4 )بسته در سیستم سربه‌سر

24 -کدام فصل برای زایمان گاوها از نظر تولید شیر مناسب است؟

۱ )بهار

2 )تابستان

3 )پائیز

4 )زمستان

2۵ -کدام گزینه از ویژگی‌های ظاهری گاوهای خوب شیری می‌باشد؟

۱ )با پستان‌های بزرگ و آویزان و کاملاً جدا از اندام

2 )با گردنی کوتاه و پستان‌های درشت و آویزان

3 )ظریف و کشیده با دنده‌های مشخص و کتفی باریک

4 )هیکلی پرگوشت و خوشحالت و فربه

 

2۶ -گوساله‌های نر پرواری تحت رژیم غذایی متوازن روزانه به‌طور متوسط چند گرم باید افزایش وزن داشته باشند؟

 • 1) 3۰۰ گرم
 • 2) 40 گرم
 • 3) ۵0 گرم
 • 4) 1000 گرم

2۷ -گوسفند نژاد افشاری جزء کدام‌یک از گروه‌بندی‌ها است؟

۱ )گوشتی سنگین‌وزن

2 )گوشتی سبک‌وزن

3 )گوشتی میان وزن

4 )شیری – گوشتی

28 -تزریق واکسن‌های سیاه‌زخم، آنتروتوکسمی، تب برفکی و آبله برای پرواربندی گوسفند چه زمانی باید انجام شود؟

۱ )زمان معینی ندارد

2 )قبل از پرواربندی

3 )در دوران پرواربندی

4 )در ماه‌های نهایی پرواربندی

29 -مساحت یا متراژ جایگاه مسقف به ازای هر رأسی میشی  (مادر )با همراه بره نوزاد، طبق موازین نظام دامداری کشور چند مترمربع است؟

 • 1) ۱.۵
 • 2) ۶
 • 3) ۵
 • 4) 4

 

 

3۰ -بهترین و کوتاه‌ترین روش اصلاح نژاد در گاوهای شیری عبارت است از استفاده از ...

۱ )انتقال جنین

2 )تلقیح مصنوعی

3 )گاوهای نر برتر آزمایش‌شده

4 )گاوهای پر تولید و حذف گاوهای کم تولید

3۱ -در کدام بیماری عفونی دام‌ها طحال در کالبدشکافی بیش‌ازحد بزرگ‌شده و نرم و لجنی می‌گردد؟

۱ )آتتر و توکسمی

2 )بوتولیم

3 )شاربن یا سیاه‌زخم

4 )کزاز

32 -در شرایط متعارف حد متوسط اضافه‌وزن روزانه گوسفند پرواری در دوره پرواربندی حدود چند گرم است؟

 • 1) ۱۵۰ گرم
 • 2) 22۰ گرم
 • 3) 3۰۰ گرم
 • 4) ۵۰۰ گرم

33 -کدام فراورده ازنظر اسید لینولئیک و انرژی غنی بوده و برای استفاده در جیره غیر نشخوار کنندگان مناسب است؟

۱ )اوره

2 )پودر پر

3 )روغن کتان

4 )روغن سویا

34 -کار ویتامین E چیست؟

۱ )در سطح سلولی به‌عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند

2 )سنتز ویتامین C

3 )محافظت ساختمان سلولی از اکسیداسیون

4 )هر سه مورد

3۵ -کدام باکتری در پروبیوتیک ها، یافت می‌شود؟

۱ )الکتو باسیلوس اسید و فیلوس

2 )الکتو با سیلوس بولگاریکوس

3 )الکتو با سیلوس کازئی

4 )همه الکتو با سیلوس های مذکور

3۶ -در اثر کمبود کدام ویتامین جذب کلسیم و فسفر در بدن دام‌ها کاهش می‌یابد؟

 • 1) A
 • 2) B
 • 3) D3
 • 4) E

3۷ -کدام ویتامین باعث جذب کلسیم از راه دیواره روده می‌گردد و برای معدنی کردن استخوان‌ها و استحکام آن‌ها ضروری است؟

A (1

B (2

C (3

D (4

38 -مزایای تغذیه‌ای ذرت علوفه‌ای  (سیلویی )کدام است؟

۱ )میزان نشاسته تقریباً بالا و میزان پروتئین آن کم است

2 )میزان عناصر معدنی و کمیاب آن زیاد است

3 )میزان ماده خشک آن بسیار کم است

4 )هر سه مورد از مزایای آن است

39 -کدام غذا در شکمبه گاو حالت اسیدی  (اسیدوز) ایجاد می‌کند؟

۱ )مصرف زیاد سیلوی ذرت

2 )مصرف زیاد جو و مواد متراکم

3 )مصرف یونجه خشک نامرغوب و پست

4 )مصرف بیش‌ازحد مجاز اوره در غذای متراکم

 

4۰ -بر اساس نظام دامداری کشور مساحت لازم برای یک رأس گاو شیری اصیل در جایگاه سقف طویله‌های باز باید چند مترمربع در نظر گرفته شود؟

۱ )شش مترمربع

2 )هفت مترمربع

3 )هشت و نیم مترمربع

4 )نه مترمربع

4۱ -معمولاً چند کیلوگرم یونجه خشک بسته بندی شده حجمی معادل یک مترمکعب از انبار یا هانگار واحدهای گاوداری را در بر می‌گیرد؟

 • 1) ۱۵۰ کیلوگرم
 • 2) کیلوگرم
 • 3) 3۰۰ کیلوگرم
 • 4) 4۰۰ کیلوگرم

42 -سیلوی ذرت اگر به ‌عنوان علوفه اصلی Main Roughage در چیره بکار رود

۱ )باید از پروتئین و مواد معدنی مکمل استفاده گردد

2 )دارای ارزش غذائی پائین از نظر میزان انرژی است.

3 )ماده خشک آن کمتر از 20 درصد است

4 )میزان پروتئین و مواد معدنی آن کافی است

43 -محیط مناسب سیلوی خوراک دام در PH حدود...... با رطوبت ......... درجه است.

 • 1) PH 3,5ﺗﺎ 4,5 و رﻃﻮﺑﺖ 25 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ
 • 2) PH 3,5ﺗﺎ 4,5 و رﻃﻮﺑﺖ 45 ﺗﺎ 60 درﺻﺪ
 • 3) PH 4,5ﺗﺎ 7 و رﻃﻮﺑﺖ 45 ﺗﺎ 60 درﺻﺪ
 • 4) PH 4,5ﺗﺎ 7 و رﻃﻮﺑﺖ 25 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ

 44 -در گاوهای شیری کدام گزینه در بهبود راندمان تولید مثل موردنظر است؟

۱ )ثبت مشخصات گاوهای گله

2 )دقت و مراقبت کامل در فحلی

3 )بالا بردن تولید شیر و رفع نواقص گله

4 )تشخیص و تلقیح به‌موقع

4۵ -مشخصه کنسانتره غذای دام عبارت است از »میزان فیبر خام یا NDF ... از 3۵ ٪و قابلیت هضمT.D.N آن ... ۶۰ ٪است.«

۱ )بیشتر – کمتر

2 )بیشتر – برابر

3 )کمتر – بالاتر

4 )کمتر – بالاتر

4۶ –T.D.N در تغذیه دام کدام است؟

۱ )مقدار پروتئین خام قابل‌هضم است

2 )میزان چربی خام قابل‌هضم است

3 )مقدار فیبر خام و مواد غیر ازته قابل‌هضم است

4 )مقدار مجموع مواد غذایی قابل‌هضم است

 

 

4۷ -رطوبت موردنیاز برای رشد قارچ‌های انباری در غله در حدود چند درصد می‌باشد؟

 • 1) 10 ﺗﺎ 12
 • 2) 13ﺗﺎ 15
 • 3) 15ﺗﺎ 17
 • 4) ﺑﯿﺶ از 18

48 -مهم‌ترین منابع پروتئین تک یاخته ای کدم‌اند؟

۱ )باکتری‌ها

2 )جلبک‌ها

3 )قارچ‌ها

4 )مخمرها

49 -در جیره غذایی گاوهای شیری و گوشتی یونجه به‌منظور تأمین مقداری از .......... جیره استفاده می‌گردد.

۱ )انرژی

2 )پروتئین

3 )چربی

4 )فسفر

۵۰ -بهترین زمان برای خوراندن آغوز به گوساله تا چند ساعت پس از تولد است؟

۱ )یک ساعت

2 )سه ساعت

3 )دوازده ساعت

4 )بیست‌وچهار ساعت

۵۱- مهم‌ترین محدودیت مصرف کنجاله تخم پنبه در تغذیه طیور چیست؟

۱ )فیبر زیاد

2 )گاسیپولی زیاد

3 )فیبر و گاسیپولی زیاد

4 )اسیدهای چرب حلقوی

۵2 -کیفیت پوسته تخم‌مرغ در چه مرحله‌ای از تخم‌گذاری بهتر است؟

۱ )اواخر

2 )اواسط

3 )شروع

4 )در تمام مراحل یکسان است

۵3 -در شیر دام مبتلا به ورم پستان:

۱ )مقدار کازئین، لاکتوز، چربی و کل مواد جامد شیر افزایش و کلر و سدیم کاهش می‌یابد

2 )چربی شیر کاهش و الکتور افزایش پیدا می‌کند

3 )کلی مواد جامد شیر افزایش می‌یابد

4 )مقدار کازئین، لاکتوز، چربی و کل مواد جامد شیر کاهش و کلر و سدیم افزایش می‌یابد.

۵4 -کدام روش جهت تشخیص آبستنی در هفته سوم در گاو قابل‌استفاده است؟

۱ )بازرسی رکتال

2 )اندازه‌گیری پروژسترون شیر

3 )اندازه‌گیری سولفات استرون در پالسما

4 )اندازه‌گیری سولفات استرون در شیر

۵۵ -در گاو بیماری ناشی از کدام‌یک از قارچ‌ها به سال شباهت دارد؟

 • 1) Blastomyces dermatitidis
 • 2) Coccidioides immitis
 • 3) Rhinosporidium seeberi
 • 4) Torulopsis glabrata

 

 

۵۶ -داروی انتخابی برای درمان لپتوسپیروز در گاو کدام است؟

۱ )استرپتومایسین

2 )پنی‌سیلین

3 )تتراسیکلین

4 )تری متوپریم

۵۷ - کدام بیماری به‌وسیله حشره منتقل می‌شود؟

۱ )آبله گاوی                          3 )تورم سرخرگی اسب

2 )بیماری المپی اسکین           4 )هپاتیت عفونی سگ

۵8 - مقاومت کدام‌یک از ویروس‌های زیر در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی بیشتر است؟

۱ )عامل بیماری پنلکوپتی

2 )عامل بیماری سگ‌های جوان

3 )آدنوویروس تیپ یک سگ

4 )هرپس ویروس تیپ یک سگ

۵9 - کدام‌یک از کرم‌های زیر در شیردان گوسفند زندگی می‌کنند؟

۱ )مونیزیا

2 )دیکتیو کوس

3 )تری شوریس

4 )همونکوس

۶۰- کدام‌یک از عوامل انگلی واجد میزبان‌های متعددی می‌باشد؟

 • 1) Eimeria truncate
 • 2) Babesia motasi
 • 3) cryptosporidium parvum
 • 4) Sarcocystistenella 

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن