راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - بهترین شکل پوست در ایران جهت صدور چه نام داشته و درجه یک آنچه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

۲ - به‌طور کلی معایب پوست که ارزش تجارتی آن را پائین می‌آورد در چه موقع و مرحله‌ای در پوست ایجاد می‌گردد؟

۳ -کیفیت پوست درجه یک گوسفندی را به اجمال شرح دهید.

4 -از هر صد کیلو پوست تر گاوهای ایرانی و خارجی چند کیلو چرم به دست می‌آید؟

۵۔ تأثیر نر یا مادہ بودن دام بر روی مرغوبیت پوست آن‌ها را شرح دهید؟

۶ - چهار ویژگی مهم پوست قره گل را ذکر کنید.

۷ - در صنعت چرم‌سازی شورو مهم‌ترین ویژگی‌های شورو را شرح دهید.

۸ - مناسب‌ترین درجه حرارت انبارهای پوست چند درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

۹ - نشانی‌های ویژه بیماری جلدی جرب یا گال را به اختصار در بین گوسفندان و بزان شرح دهید.

10 - نام میکروب‌هایی که به‌وسیله پوست منتشر می‌شوند فقط ذکر کنید.

11 - روده گوسفندی مرطوب را بر چه اساس طبقه‌بندی می‌کنند؟

1۲ -با ذکر رنگ انواع پشم کدام رنگ مرغوب‌تر است؟

1 - تفاوت‌های بارز ساختمانی جایگاه یا طویله‌های باز ( SHADE OPEN - )بسته – غرفه‌ای( STALL FREE)گاوها را بنویسید.

۲ - لاشه یک رأس گاو نر پرواری دارای چند درصد استخوان بوده و حدوداً وزن استخوان آن چقدر است؟

۳ - بیماری مشمشه اختصاصی به کدام‌یک از دام‌ها داشته و به‌وسیله چه واکنشی تشخیص داده می‌شود.

4-تیپ‌های مختلف بیماری تب برفکی گاوها را که در ایران بومی شده‌اند ذکر کرده و دوره کمون یا نهفتگی بیماری را بنویسید.

۵ - در مدت نگهداری جوجه‌های گوشتی دان خوری ها را چگونه باید از غذا پر کرد؟ آن را ذکر کنید.

۶ - چهار امتیاز مهم نگهداری مرغ‌های تخم‌گذار در قفس را شرح دهید.

۷ - حد متوسط اضافه وزن روزانه گوسفند پرواری در شرایط متعارف و موردقبول در دوره پرواربندی در حدود چه میزان باید باشد؟

۸ -به‌طور متوسط برای هر میش با توجه به تلفات و چند زایی و مدت آبستنی چند رأس بره پیش‌بینی می‌نمایید؟

۹ - عمدتاً بیماری آسپرژیلوز در جوجه‌های تازه متولد شده چگونه ایجاد می‌شود؟

10 - میزان پروتئین خام یونجه خشک در چه موقع بیشتر و فیبر آن کمتر است؟

11 - در گاوها پستان یک گاو پر تولید یا شیروار چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟

1۲ - مسمومیت افالتوکسین در گاوها چگونه ایجاد می‌گردد؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی