دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : chap_chapkhone_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

- دستگاه زینگ‌ سوزی برای چه کاری استفاده می‌شود ؟

۴- اصطلاحات سیسی رو ، پوینت، اشپون گودراد، رئال و گارسه را به‌طور مختصر توضیح دهید.

۵- اصطلاح پیچازی را در چاپ رنگی توضیح دهید.( ۴ نمره)

۶- نام کارخانه سازنده پنج نوع ماشین چاپ را که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، ذکر فرمایید.

۷- مورد استفاده نشان و سنجاق در ماشین‌های چاپ را به ‌طور مختصر توضیح دهید.

۸- خط تولید چاپ اوراق به هم پیوسته را با ذکر نام ماشین‌های مربوط بیان فرمایید.

۹- قیمت چاپ ۳000عدد پوستر ۷0×۵0 سانتیمتر را با توجه به مشخصات زیر محاسبه کنید. (اعداد روند نوشته شود):

- چهار رنگ با یووی( UV ) براق

- بهای گردش ماشین برای هر رنگ 1۷۵000 ریال

- یووی ( U. V ) براق هر پوستر ۳00 ریال

- مقوای گلاسه ۲۵0 گرمی کیلویی ۷۲00 ریال

- زینگ‌های دو ورقی آماده می‌باشد.

10- شرح کارهایی را که برای صحافی یک جلد کتاب(با جلد گالینگور) انجام می‌شود، به ‌طور خلاصه و با رعایت ترتیب شرح دهید. 

11- مقصود از کاغذ ۸0 گرمی یا مقوای ۳00 گرمی چیست؟

1۲- نام سه دستگاه لیتوگرافی در سیستم قدیمی را بیان فرمایید.

1۳- عملیات لیتوگرافی مدرن را که در ایران هم مطرح است، به‌ طور خلاصه شرح دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن