راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- زیان همگانی  (General Average)  عبارت است از:

1) تعداد پرداخت خسارت

2)  هر نوع خسارت وارد به کشتی یا کالا

3) نوعی خسارت دریایی که بین اصحاب منافع در سفر دریایی تقسیم می‌شود

4) تقسیم خسارت بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار

۲- اولین نوع بیمه که در دنیا رایج شد کدام‌یک از بیمه‌های زیر است؟

1) بیمه عمر   2)  بیمه دریایی    3) بیمه آتش‌سوزی      4) بیمه بیماری

۳- نقش بیمه در جامع از نظر اقتصادی عبارت است از:

1) تقسیم خطر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار            2)  حفظ ثروت ملی

3) جلوگیری از ورشکستگی بیمه‌گذار             4) ایجاد کار

۴- اولین شرکت بیمه ایرانی که فعالیت خود را در ایران آغاز کرد عبارت است از:

1) شرکت بیمه ملی

2)  نمایندگی بیمه یورکشایر انگلستان

3) شرکت سهامی بیمه ایران

4) موسسه بیمه نادژدای روسی

۵- در بیمه اموال تعهد بیمه‌گر عبارت است از:

1) جبران خسارت وارد به اموال بیمه‌گذار یا ذینفع از بیمه                                   2)  جبران هر نوع ضرر و زیان ناشی از حادثه

3) پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه‌گذار

 4) کلیه موارد مذکور

۶- در بیمه اموال مبلغ بیمه‌شده ناظر به کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) حداکثر تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه

2)  پرداخت مبلغ بیمه‌شده در صورت از بین رفتن کامل موضوع بیمه

3) پرداخت خسارت بر مبنای مبلغ بیمه‌شده پس از کسر فرانشیز

4) پرداخت مبلغ بیمه‌شده پس از کسر فرانشیزو استهلاک

۷- فرانشیز به کدام‌یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

1) مبلغی از خسارت که بابت استهلاک مال بیمه‌شده کسر می‌شود

2)  مبلغی از خسارت که طبق شرایط بیمه‌نامه به عهده بیمه­گذاری ذینفع بیمه می‌باشد

3) مبلغی از خسارت که بابت اقساط عقب‌افتاده حق بیمه منظور می‌گردد

4) هر سه مورد مذکور

۸- منظور از نفع بیمه‌ای  (In surable Interest)  کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) وظیفه بیمه‌گذار در حفظ مال بیمه‌شده

2)  بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه فوراً به بیمه‌گر اطلاع دهد

3) بیمه‌گذار در سلامت موضوع بیمه ذینفع باشد

4) بیمه‌گر در برآورد خسارت منافع بیمه‌گذار را در نظر بگیرد

9- یکی از مندرجات بیمه‌نامه، نام بیمه‌گذار است، در کدام‌یک از بیمه‌های زیر بیمه‌نامه به نام حامل نیز صادر می‌شود؟

1) بیمه آتش‌سوزی مسکونی

2)  بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

3) بیمه حمل‌ونقل کالا

4) بیمه مقاطعه‌کاری

10-  درصورتی‌که طلبکار عین مرهونه را بیمه کند، در صورت وقوع حادثه خسارت به کدام‌یک از اشخاص زیر تعلق می‌گیرد؟

1) کل خسارت به راهن )مالک( تعلق می‌گیرد

2)  کل خسارت به مرتهن )وام‌دهنده( تعلق می‌گیرد

3) خسارت تا میزان طلب به مرتهن و بقیه به راهن تعلق می‌گیرد

4) هر سه مورد صحیح است

١١ - کارخانه‌ای که به قیمت واقعی آن ۸ میلیارد ریال است به مبلغ ۵ میلیارد ریال بیمه آتش‌سوزی شده، کدام‌یک از بیمه‌های مجدد زیر صحیح است؟

1) بیمه مجدد کارخانه در مقابل خطرات سیل و زلزله

2)  بیمه مجدد کارخانه به مبلغ ۲ میلیارد ریال در مقابل آتش‌سوزی

3) بیمه مجدد کارخانه به مبلغ ۳ میلیارد ریال در مقابل آتش‌سوزی و سیل و زلزله به نفع بانک

4) هر سه مورد

١۲ - مالی به ارزش یکصد میلیون ریال، به مبلغ ۷۱ میلیون ریال بیمه‌شده، به این مال ۵۱ میلیون ریال خسارت وارد می‌شود اگر ارزش مال در لحظه قبل از حادثه ۸۱ میلیون ریال باشد خسارت در تعهد بیمه‌گر عبارت است از:

1) 53200000 ریال

2) 43750000 ریال

3) 35000000 ریال

4) 40000000 ریال

١۳ - بیمه‌گذار به قصد تقلب مالی را بیش از قیمت واقعی بیمه می‌کند. در صورت وقوع حادثه کدام‌یک از موارد زیر اجرا می‌شود؟

1) قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافت شده قابل‌برگشت نیست.

2)  قرارداد بیمه باطل است بیمه‌گر باید حق بیمه دریافتی را مسترد نماید

3) قرارداد بیمه از تاریخ اطلاع بیمه‌گر فسخ می‌شود

4) مبلغ بیمه‌شده به میزان ارزش واقعی موضوع بیمه تعدیل می‌شود

١۴ - بیمه‌گذار مطلبی را که در وقوع حادثه مؤثر بوده بدون آگاهی از بیمه‌گر کتمان کرده، در صورت وقوع حادثه کدام‌یک از حالات زیر اجرا می‌شود؟

1) بیمه‌نامه فسخ می‌شود و خسارت نیز قابل پرداخت نمی‌باشد

2)  بیمه‌نامه فسخ می‌شود لکن خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت‌شده و حق بیمه متعلقه پرداخت می‌شود

3) خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه متعلقه پرداخت می‌شود. بیمه‌نامه نیز معتبر باقی می‌ماند

4) بیمه‌نامه باطل بوده و خسارت نیز پرداخت نمی‌شود

١۵ - مالی به مبلغ یکصد میلیون ریال بیمه می‌شود، بیمه‌گذار پس از وقوع حادثه و جهت جلوگیری از خسارت 20 میلیون ریال هزینه می‌کند لکن موفق به نجات موضوع بیمه نمی‌شود. تعهد بیمه‌گر کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) پرداخت ارزش مورد بیمه )حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده( به‌اضافه 20 میلیون ریال

2)  پرداخت فقط ارزش مال بیمه‌شده تا سقف یکصد میلیون ریال

3) پرداخت ارزش مورد بیمه‌شده تا سقف مبلغ بیمه‌شده به‌اضافه 50% هزینه

4) پرداخت مبلغ بیمه‌شده

١۶ - در کدام‌یک از بیمه‌های زیر چنانچه موضوع بیمه قبل از عقد قرارداد تلف‌شده باشد احتمال صحت قرارداد وجود دارد:

1) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث

2)  بیمه حمل‌ونقل دریایی

3) بیمه مقاطعه‌کاری

4) هر سه مورد

١۷ - کدام‌یک از خسارت‌های زیر در بیمه آتش‌سوزی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد؟

1) خسارت وارد به موضوع بیمه در اثر آتش‌سوزی در محل مورد بیمه

2)  خسارت وارد به موضوع بیمه در اثر سرایت حریق از ساختمان مجاور

3) خسارت آبدیدگی ناشی از اطفاء حریق

4) هر سه مورد

١۸ - در بیمه حمل‌ونقل کالا کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند مبلغ بیمه‌شده محسوب گردد؟

1) قیمت کالا در مبدأ حمل

2)  قیمت کالا در مبدأ حمل به‌اضافه کرایه حمل تا مقصد

3) قیمت کالا در مبدأ به‌اضافه کرایه حمل تا مقصد به‌اضافه سود متعارف

4) هر سه مورد

19- طبق قانون بیمه، بیمه‌گذار ظرف کدام‌یک از مهلت‌های زیر باید به بیمه‌گر اعلام خسارت کند؟

1) بلافاصله پس از وقوع حادثه

2)  بلافاصله پس از وقوع حادثه و حداکثر ظرف ۵ روز

3) ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه

4) بلافاصله پس از اطلاع از حادثه و حداکثر ظرف ۵ روز

20- در بیمه باربری دریایی کدام‌یک از موارد زیر خطر عدم تحویل محسوب می‌شود؟

1) از بین رفتن کل کالا به علت حوادث دریا

2)  مفقود شدن یک یا چند بسته از کالا به علت نامعلوم

3) از بین رفتن یک یا چند بسته از کالا به علت سقوط در جریان بارگیری یا تخلیه

4) هر سه مورد

۲١ - خسارت ناشی از تأخیر در حمل کالا به علت به گل نشستن کشتی در کدام‌یک از بیمه‌های زیر قابل پرداخت می‌باشد؟

1) بیمه باربری کالا با شرایط A

2)  بیمه باربری با شرایط B و A

3) بیمه باربری با شرایط C و B

4) هیچ‌کدام

۲۲ - در کدام‌یک از موارد زیر بیمه‌گذار می‌تواند از طریق ترک مالکیت مطالبه خسارت کند؟

1) خسارت وارد به کشتی حداکثر معادل ۵۱۵ ارزش کشتی باشد

2)  کشتی در اثر وقوع حادثه قابلیت دریانوردی خود را از دست می‌دهد

3) کشتی به‌صورت مبلغ توافق شده  (Valued Policy)  بیمه‌شده باشد

4) هیچ‌کدام

۲۳ - زیان همگانی بر مبنای کدام‌یک از مقررات زیر حل‌وفصل می‌شود؟

1) شرایط بیمه لویدز

2)  گواهی مبدأ کالا

3) مقررات یورک - آنتورپ

4) شرایط موسسه بیمه‌گران لندن

۲۴ - کدام‌یک از خسارت‌های زیر مشمول زیان همگانی می‌باشد؟

1) خسارت وارد به کشتی ناشی از تقصیر فرمانده

2)  خسارت ناشی از آتش‌سوزی در کشتی

3) خسارت آبدیدگی ناشی از باران

4) خسارت ناشی از اطفاء حریق در کشتی

۲۵ - به کدام‌یک از موارد زیر تلف کلی اطلاق می‌شود؟

1) موضوع بیمه به‌طور کامل از بین رفته باشد

2)  موضوع بیمه وجود داشته لکن خاصیت خود را ازدست‌داده باشد

3) موضوع بیمه وجود داشته لکن بیمه‌گذار به آن دسترسی نداشته باشد

4) هر سه مورد

۲۶ - در بیمه حمل کالا بیمه‌گذار ظرف چه مدت ملزم به حمل کالا می‌باشد؟

1) بلافاصله پس از صدور بیمه‌نامه

2)  حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور بیمه‌نامه

3) مدت معینی وجود ندارد

4) بلافاصله پس از دریافت بیمه‌نامه و پرداخت حق بیمه

۲۷ - تغییر مسیر کشتی در کدام‌یک از موارد زیر مجاز می‌باشد؟

1) هرزمان که فرمانده کشتی مایل باشد

2)  درصورتی‌که تغییر مسیر به خاطر نجات اموال کشتی دیگری که در معرض خطر قرار دارد صورت بگیرد

3) درصورتی‌که تغییر مسیر به خاطر فراهم نمودن کمک‌های پزشکی برای سرنشینان کشتی ضروری باشد

4) هر سه مورد

۲۸ - در کدام‌یک از موارد زیر پوشش بیمه دریایی کالا به‌صورت Held Covered برقرار است؟

1) کالا در مبدأ با بسته‌بندی غیراستاندارد در کشتی بارگیری شده است

2)  کالا بدون آگاهی بیمه‌گذار در کشتی فاقد طبقه‌بندی(  Unclassified Vessel) بارگیری شده است

3) کالا عیب ذاتی داشته لکن بیمه‌گذار از آن آگاه نبوده است

4) هیچ‌کدام

29- در کدام‌یک از بیمه‌های زیر در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد در پرداخت خسارت اثبات ادعا به عهده بیمه‌گر است؟

1) بیمه با شرایط C به‌اضافه عدم تحویل

2)  بیمه با شرایط A

3) بیمه با شرایط B به‌اضافه خسارات شکست و ریزش و ...

4) بیمه خسارت کلی(  Total Loss )

30 - در کدام‌یک از موارد زیر چنانچه بیمه‌نامه اتومبیل فسخ شود حق بیمه برگشتی به روش کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود؟

1) فسخ از طرف بیمه‌گر به علت تشدید خطر

2)  فسخ طبق درخواست بیمه‌گذار به علت فروش خودرو موضوع بیمه

3) فسخ از طرف بیمه گربه علت عدم پرداخت حق بیمه

4) فسخ از طرف بیمه گربه علت کتمان بیمه‌گذار در اعلام مطلب مؤثر در خطر به بیمه‌گر

۳١ - در صورت از بین رفتن کلی خودرو موضوع بیمه کدام‌یک از مبالغ زیر مأخذ تصفیه خسارت می‌باشد؟

1) ارزش روز اتومبیل در زمان صدور بیمه‌نامه

2)  ارزش روز اتومبیل در زمان حادثه

3) مبلغ بیمه‌شده اتومبیل و با ارزش زمان حادثه آن هرکدام کمتر باشد

4) ارزش روز اتومبیل در زمان صدور بیمه‌نامه و یا زمان حادثه هرکدام کمتر باشد

۳۲ - در کدام‌یک از موارد زیر بیمه‌نامه اتومبیل من فسخ می‌شود؟

1) درصورتی‌که میزان خسارت وارد به اتومبیل به بیش از ۷۱ درصد قیمت اتومبیل بالغ گردد

2)  درصورتی‌که اتومبیل به علت خطری که در قبال آن بیمه نشده است از بین برود

3) درصورتی‌که راننده اتومبیل هنگام وقوع خطر فاقد گواهینامه رانندگی باشد

4) هر سه مورد

۳۳ - در بیمه آتش‌سوزی کدام‌یک از خسارت‌ها و یا هزینه‌های زیر تحت پوشش بیمه نمی‌باشد؟

1) هزینه ناشی از نقل‌مکان موضوع بیمه به‌منظور نجات از خطر بیمه‌شده

2)  خسارت ناشی از سرقت اموال بیمه‌شده در جریان آتش‌سوزی

3) هزینه مربوط به جلوگیری از توسعه خسارت

4) خسارت وارد به اموال بیمه‌شده به علت آبدیدگی ناشی از اطفاء حریق

۳۴ - در کدام‌یک از بیمه‌های زیر بیمه‌گذار حق بازخرید آن را دارد؟

1) بیمه عمر زمانی ١۱ ساله پس از پرداخت حق بیمه ۵ سال

2)  بیمه عمر مانده بدهکار بعد از سال اول

3) بیمه عمر و پس‌انداز ١۵ ساله بعد از پرداخت ۵ سال حق بیمه

4) هر سه مورد

۳۵ - ذخیره ریاضی در کدام‌یک از بیمه‌های زیر کاربرد دارد؟

1) بیمه عمر و پس‌انداز ۵ ساله

2)  بیمه حوادث انفرادی

3) بیمه عمر زمانی که مدت آن از ۲۱ سال بیشتر باشد

4) بیمه عمر زمانی و حادثه

۳۶ - منظور از بیمه CMR چیست؟

1) بیمه کالانی که با کانتینر حمل می‌شود

2)  بیمه مسئولیت متصدیان حمل جاده‌ای کالا در قبال صاحب کال

3) بیمه مسئولیت متصدیان حمل جاده‌ای کالا در قبال اشخاص ثالث

4) بیمه کالا در حمل زیرزمینی به نفع خریدار

۳۷ - بیمه کارت سبز چه نوع بیمه‌ای است؟

1) بیمه بدن خودرو جهت سفر به خارج از کشور

2)  بیمه مسئولیت در مقابل سرنشینان وسایل نقلیه جاده‌ای

3) بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در قبال صاحب کالا در کشورهای دیگر

4) بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در مقابل وسایل نقلیه طرف حادثه

۳۸ - مقررات یورک - آنتورپ  (York-Antwerp Rules)  در کدام‌یک از موارد زیر کاربرد دارد؟

1) بیمه‌های حمل‌ونقل )انواع خسارت‌ها(

2)  بیمه حمل‌ونقل دریایی )زیان همگانی(

3) بیمه حمل‌ونقل دریایی )خسارت ناشی از حوادث دریا(

4) بیمه حمل‌ونقل )خسارت عدم تحویل(

39- واژه اینکوترمز  (In coterms)  به کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر

2)  اصطلاحات مربوط به بیع متقابل

3) اصطلاحات متداول در تجارت بین‌المللی کالا

4) بیمه اجاره‌بهای کشتی

40- بیمه اتکائی  (Reinsurance)  به کدام‌یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

1) بیمه‌گذار مالی را نزد دو یا چند شرکت بیمه کند

2)  مالی به‌صورت مشترک به نسبت ۵۵ نزد دو شرکت بیمه شود

3) بیمه‌گر بخشی از تعهدات بیمه‌ای خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار نماید

4) موضوع بیمه در کشورهای خارج بیمه شود

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه