راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

1- به تمام سؤالات پاسخ دهید.

2- استفاده از کتاب و جزوه آزاد می‌باشد ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

سؤالات:

سؤال 1- مفهوم اصلی غرامت در بیمه چیست؟ این اصل در کدام‌یک از رشته‌های بیمه کاربرد دارد؟ ( 1 نمره)

سؤال 2- در بیمه حمل‌ونقل به چه نوع خسارت، عدم تحویل گفته می‌شود؟ شرایط تحقق این خطر کدام است؟ ( 1 نمره)

سؤال 3- فرق بین قاعده نسبی مبلغ بیمه‌شده و قاعده نسبی حق بیمه را با ذکر مثال شرح دهید؟ ( 1 نمره)

سؤال 4- اینکه میگویند بیمه‌گذار باید در بقاء مال بیمه‌شده ذینفع باشد مفهومش چیست؟ موضوع را با ذکر مثال شرح دهید؟ ( 1نمره)

سؤال 5- خسارت تأخیر در حمل، در کدام‌یک از شرایط a و b و c بیمه باربری دریایی تحت پوشش می‌باشد؟ موضوع را شرح دهید؟ (1 نمره)

سؤال6-  در بیمه آتش‌سوزی منظور از خطر اصلی و خطرهای تبعی چیست؟ موضوع را با ذکر مثالی شرح دهید؟ ( 1نمره)

سؤال 7- در بیمه باربری به چه نوع خسارتی زیان اختصاصی(particular average  ( میگویند؟ مثال بزنید ( 1نمره)

سؤال 8- فرق بین شرایط a و شرایط b در بیمه حمل‌ونقل ازنظر حقوقی (اثبات تعهد و یا علم تعهد بیمه‌گر چیست؟ مثال بزنید ( 1نمره)

سؤال 9- منظور از بیمه عمر زمانی چیست؟ مثال بزنید( 1نمره)

سؤال 10- در بیمه حوادث اشخاص، چه عواملی در محاسبه حق بیمه تأثیر دارد؟ موضوع را با ذکر مثال شرح دهید ( 2نمره)

سؤال 11- بیمه کارت سبز چه نوع بیمه‌ای است؟ آیا در ایران چنین بیمه‌ای وجود دارد؟ موضوع را شرح دهید ( 1نمره)

سؤال 12- منظور از اصل قائم مقامی در بیمه چیست؟ موضوع را با ذکر مثال و مجوز قانونی آن شرح دهید ( 2نمره)

سؤال 13- منظور از شخص ثالث در رابطه با بیمه خودرو کیست؟ آیا سرنشینان وسیله نقلیه، شخص ثالث تلقی می‌شوند یا خیر؟ موضوع را با تکیه بر بعد قانونی قضیه شرح دهید ( 2نمره)

سؤال 14- بیمه C.M.R چه نوع بیمه‌ای است؟ موضوع را با ذکر مثال شرح دهید1نمره)

سؤال 15- بیمه‌های تجارتی به چه نوع بیمه‌هایی گفته می‌شود؟ فرق این بیمه‌ها با بیمه‌های اجتماعی در چیست؟ شرح دهید ( 2نمره)

موفق باشید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه