راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور اقتصادی و بازرگانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته امور اقتصادی و بازرگانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Bazargani_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اتقصادی و  بازرگانی (رشته امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری )  کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- در اینکوترمز، گروه E به کدام معنی است؟

۱) تحویل در محل فروشنده                ۲) تحویل در بندر مبدأ

۳) تحویل در بندر مقصد                   ۴) تحویل در محل خریدار

٢- اصطلاح DDU، به کدام معنی است؟

۱) تحویل در مرز                                     ۲) تحویل در کنار کشتی

۳) تحویل به خریدار عوارض پرداخت نشده    ۴) تحویل روی عرشه

٣- کدام مورد، بیانگر تحویل به حمل‌کننده است؟

1) FAS                               2) CPT

3) CFR                              4) FCA

۴- کدام مورد، تحویل کالای عوارض پرداخت‌شده است؟

1) DDU                               2) DDP

3) DES                              4) DAE

۵- کدام مورد، نشان‌دهنده تحویل از کشتی در بندر تعیین‌شده است؟

1) DDU                               2) DDP

3) DES                              4) DAF

۶- فرم ثبت سفارش، توسط کدام‌یک از موارد زیر، تأیید و تصویب می‌شود؟

۱) وزارت بازرگانی                    ۲) وزارت راه و ترابری

۳) بانک مرکزی                     ۴) وزارت دارایی و امور اقتصادی

۷- در اعتبارات اسنادی، Reimbursing Bank به کدام معنی است؟

۱) بانک گشایش کننده             ۲) بانک پوشش‌دهنده

۳) بانک معامله‌کننده               ۴) بانک ابلاغ کننده

۸- کدام مورد در خصوص نرخ بهره LIBOR، صحیح است؟

۱) مخصوص اعتبارات اسنادی یوزانس است.

۲) مخصوص بروات ارزی کالای وارداتی است.

۳) شاخص بهره در کشورهای اسکاندیناوی است.

۴) نرخ بهره بین‌بانکی بانک‌های لندن است.

9- کدام مورد، به معنی اعتبار اسنادی اتکایی است؟

1) Back to Back L/C             2) Confirmed L/C

3) Usance L/C                    4)  Revolving L/C

۱۰- کدام مورد، اسناد حمل را نشان می‌دهد؟

۱) پروفرما - بارنامه - برگ ثبت سفارش - بیمه‌نامه

۲) بارنامه - بیمه‌نامه به گواهی مبدأ - گواهی بازرسی

۳) بارنامه - سیاهه تجارتی - گواهی مبدأ - لیست بسته‌بندی

۴) لیست بسته‌بندی - گواهی بازرسی - گواهی اتاق بازرگانی محل - بارنامه

۱۱- زمانی که اعتبار اسناد به‌صورت Collection عمل می‌شود، فروشنده وجه اعتبار را چه زمانی دریافت می‌کند؟

۱) ظرف مدت ۲۱ روز

۲) ظرف مدت ۷ روز بانکی

۳) زمان ارائه اسناد تجاری و حمل به بانک

۴) پس از ترخیص کالا توسط خریدار و ارائه پروانه سبز گمرکی

۱۲- کشتی‌های ترامپ، چه نوع کشتی‌هایی هستند؟

۱) به هر مقصدی که صاحب کالا بخواهد، کالا را حمل می‌کنند.

۲) فقط کالاهای بسته‌بندی‌شده را حمل می‌کنند.

۳) فقط کالاهای فله را حمل می‌کنند.

۴) در خطوط معینی فعالیت می‌کنند.

۱۳- عبارت FULL LINER TERMS در شرایط حمل، به کدام معنی است؟

۱) عملیات بارگیری به عهده فروشنده و عملیات تخلیه به عهده خریدار است.

۲) عملیات بارگیری و تخلیه در مبدأ و مقصد، به عهده حمل‌کننده است.

۳) عملیات بارگیری و تخلیه در مبدأ و مقصد، به عهده فروشنده است.

۴) عملیات بارگیری و تخلیه در مبدأ و مقصد، به عهده خریدار است.

۱۴- عبارت TRANS SHIPMENT در پروفرما، به کدام معنی است؟

۱) حمل ترانس                      ۲) حمل مرکب

۳) حمل کالا به دفعات             ۴) انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر حمل

۱۵- CMR، چگونه سندی است و توسط کدام مورد صادر می‌شود؟

۱) قابل معامله به اتاق بازرگانی    ۲) قابل معامله - متصدی حمل

۳) غیرقابل معامله - متصدی حمل       ۴) غیرقابل معامله - وزارت راه و ترابری

۱۶- دفترچه کارنه تیر، توسط چه کسی صادر می‌شود؟

۱) متصدی حمل‌ونقل               ۲) وزارت راه و ترابری

۳) اتاق بازرگانی                     ۴) فروشنده

۱۷- والور اسناد، اصطلاحاً به کدام مورد اشاره دارد؟

۱) تاریخ معامله اسناد در بانک    ۲) مبلغ سی انداف ( C+ F ) کالا

3) مبلغ مندرج در اعتبار اسنادی  ۴) تعداد مغایرت در اسناد حمل

۱۸- در کدام‌یک از مغایرت‌های زیر، با قبولی خریدار، مشکل حل می‌شود؟

۱) کالا به جای انبار کشتی، روی عرشه حمل شده باشد.

۲) به جای خلیج فارس، فقط خليج نوشته شده باشد.

۳) در بارنامه هوای مهر پرواز ارج شده باشد

۴) تغییر نوع حمل، از زمینی به دریایی باشد.

۱۹- در بیمه واردات به‌صورت CFR، مبلغ بیمه‌نامه باید معادل کدام مورد زیر باشد؟

۱) هم‌ارز ریالی                       ۲) هم‌ارز ریالی + ۱۰٪

۳) هم‌ارز ریالی + ۲۰٪              ۴) هم‌ارز ریالی + ۷٫۵٪

۲۰- کدام‌یک از شرایط زیر، در پوشش شرایط بیمه‌ای B ، A و C، مشترک است؟

۱) تصادم کشتی                     2)نامناسب بودن بسته­ها

3) هم‌ارز ریالی+ 20%               4) هم‌ارز ریالی + 7.5%

۲۱- INDEMNITY در بیمه‌نامه، به کدام معنی است؟

۱) تلف شدن                 ۲) آسیب‌دیدگی

۳) خسارت                   ۴) نگهداری

۲۲- کدام مورد، از وظایف سورویلنس (Surveillance) نیست؟

۱) بررسی کالا و تأیید و تشخیص نو یا مستعمل بودن آن

۲) بررسی قیمت و مقایسه آن باقیمت‌های کالای مشابه

۳) بررسی و تأیید بسته‌بندی بر اساس استاندارد لازم

۴) بررسی و تأیید کیفیت کالا با پروفرما و اعتبار

۲۳- تاریخ گزارش بازرس، نباید قبل از کدام تاریخ باشد؟

۱) گشایش اعتبار            ۲) خرید کالا توسط فروشنده

۳) معامله اسناد             ۴) تحویل کالا به حمل‌کننده

۲۴- شرکت‌های بازرسی کننده کالا، باید مورد تأیید کدام‌یک از موارد زیر باشد؟

۱) خریدار و فروشنده       ۲) وزارت بازرگانی

۳) بانک مرکزی              ۴) اتاق بازرگانی

۲۵- کدام‌یک از روش‌های زیر، بالاترین ریسک را برای فروشنده دارد؟

۱) حساب باز                ۲) بروات وصولی اسنادی

۳) اعتبار اسنادی غیرقابل‌برگشت۴) پیش‌پرداخت کامل کالا

۲۶- مهم‌ترین اسناد قابل‌ارائه به گمرک، کدام است؟

۱) پروفرما - بیمه‌نامه - بارنامه - لیست بسته‌بندی

۲) گواهی مبدأ - سیاهه خرید - بارنامه – ترخیصیه

۳) سیاهه خرید - بیمه‌نامه - بارنامه - پروفرما

۴) اعتبار اسنادی - بیمه‌نامه - بارنامه به گواهی مبدأ

۲۷- UCP، به کدام معنی است؟

۱) مقررات متحدالشکل             ۲) حقوق گمرکی

۳) کنترل اعتبارات اسنادی         ۴) تشریفات مربوط به صادرات

۲۸- کدام مورد، صحیح است؟

۱) تأیید اعتبار غیرقابل‌برگشت، با بانک گشایش کننده است.

۲) کنترل قراردادهایی که مبنای اعتبار اسنادی است، با بانک معامله‌کننده اسناد است.

۳) قبول بخشی از یک اصلاحیه، در یک ابلاغیه واحد مجاز نبوده و قابل اعمال نمی‌باشد.

۴) تشخیص کالای موضوع قرارداد و تطابق تعداد و کمیت آن، با بانک پوشش‌دهنده است.

۲۹- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت کالا در صورت درج کلمه حدوداً در اعتبار، در صورت حداکثر چند درصد تفاوت بیشتر یا کمتر، مجاز است؟

1) 5                           2) 20

3) 15                         4) 10

۳۰- اگر مهلتی در اعتبار اسنادی تصریح نشود، بانک‌ها اسناد ارائه‌شده را بعد از حداکثر چند روز از تاریخ حمل، خواهند پذیرفت؟

1) 30                          2) 21

3) 45                        4) 25

۳۱- اگر در اعتبار اسنادی تصریح نشده باشد که مقدار مشخص شده کالا نباید افزایش و کاهش پیدا کند، افزایش و کاهش میزان کالا، چند درصد می‌تواند باشد؟

1) 3                                   2) 5

3) 7.5                               4) 10

۳۲- کدام‌یک از موارد زیر، معامله اسناد است؟

۱) کنترل اسناد و احراز عدم مغایرت آن‌ها

۲) دریافت وجه اعتبار از بانک پوشش‌دهنده

۳) پرداخت وجه اسناد توسط بانک مجاز به فروشنده

۴) تأیید صحت اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار

۳۳- ترخیصیه، توسط کدام مورد صادر می‌شود؟

۱) کریر  فورواردر                     ۲) گمرک ذی‌ربط

۳) بانک گشایش کننده            ۴) اتاق بازرگانی

۳۴- STALE B/L ، به کدام نوع بارنامه اطلاق می‌شود؟

۱) حمل فولاد                        ۲) تمیز

۳) دربستی                  ۴) کهنه

۳۵- لیست بسته‌بندی، توسط کدام مورد تهیه می‌شود؟

۱) خریدار                     2) فروشنده

3) حمل‌کننده                        4) اتاق بازرگانی

۳۶- کدام مورد در خصوص راه نامه، صحیح نیست؟

۱) دلیل مشخص شدن راننده در حمل زمینی است.

۲) دلیل بارگیری کالا روی وسیله نقلیه است.

۳) سند مالکیت قابل‌انتقال است.

۴) دلیل انعقاد قرارداد حمل می‌باشد.

۳۷- نقطه انتقال ریسک در روش FAS کدام مورد زیر است؟

۱) گمرک فروشنده                   ۲) تحویل به کشتی در بندر مبدأ

۳) کارخانه یا انبار خریدار          ۴) کارخانه یا انبار فروشنده

۳۸- در قراردادی که اصطلاحاً ثمن حال و مبیع مؤجل باشد، آن قرارداد کدام است؟

1) اجاره                               2) فروش اقساطی

3) رهن                              4)  سلف

۳۹ - الزام شخصی به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی معین، چه نوع قراردادی است؟

۱) هبه                                ۲) مساقات

۳) جعاله                             ۴) مضاربه

۴۰- هنگامی که طرف اول، سرمایه‌ای در اختیار طرف دیگر می‌گذارد با قید این شرط که طرف دیگر، با آن سرمایه تجارت نموده و صاحب سرمایه را در سود حاصله شریک نماید، قرارداد چه نام دارد؟

۱) مضاربه                    ۲) جعاله

 ۳) مساقات                 ۴) مزارعه

۴۱- کدام مورد در خصوص دلال، قانوناً صحیح نیست؟

۱) در صورت فسخ معامله به رضایت طرفین، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود.

۲) دلال ضامن اعتبار اشخاصی می‌باشد که برای آن‌ها دلالی می‌کند.

۳) دلال در مورد ارزش کالای مورد معامله، مسئول نیست.

۴) دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید.

۴۲- کدام مورد در خصوص حق‌العمل کار (کمیسیون)، صحیح نیست؟

۱) به اسم خود، ولی به حساب دیگری معامله می‌کند.

۲) مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله می‌باشد، حتی اگر آمر دستور نداده باشد.

۳) در صورت تقصیر، مکلف به جبران خسارات ناشی از عدم رعایت دستورات آمر می‌باشد.

۴) اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت تعیین‌شده توسط آمر بفروشد نسبت به مابه‌التفاوت حقی نخواهد داشت.

۴۳- بازرگانی کالایی را با قیمت هر واحد ۲٫۵ دلار و هزینه حمل 0.5 دلار و هزینه بیمه ۴۰۰ ریال و ۲۰٪ هزینه‌های گمرکی نسبت به CIF وارد کرده است. اگر قیمت هر دلار2000 ریال محاسبه شود و سایر هزینه­های داخلی هر واحد کالا 2000 ریال باشد، کالا باید چند ریال به فروش برسد تا سود بازرگان برابر با ۲۰ درصد شود؟

1) 88000                                     2) 89680

3) 90000                                     4) 94400

۴۴ - ASSESSMENT، به کدام معنی است

۱) ارزیابی                                     ۲) سرمایه

۳) دارایی                                     ۴) تخصیص

۴۵- منظور از P & I ، کدام است؟

۱) یادداشتی که هنگام تخلیه کالا از کشتی تکمیل و تهیه می‌شود.

۲) موافقت‌نامه اروپایی حمل‌ونقل بین‌المللی کالاهای خطرناک

۳) قرارداد نهایی که در آن، هزینه‌های خرید و حمل تا کشتی به عهده فروشنده می‌باشد.

۴) کلوب­های بیمه‌ای که توسط و با شرکت صاحبان کشتی ایجاد شده و مسئولیت‌های شخص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهند.

۴۶- وظیفه کارشناس، دفاع از کدام مورد است؟

1) نظر فنی خود با رعایت بی­طرفی کامل

2) خواهان نظر کارشناسی

3) شاکی پرونده

4) متهم پرونده

۴۷- شاخص رسمی تورم، توسط کدام سازمان محاسبه و ابلاغ می‌شود؟

۱) اداره آمار                          ۲) بازرسی کل کشور

۳) بانک مرکزی                     ۴) اتاق بازرگانی با همکاری وزارت بازرگانی

۴۸- محموله‌ای ۲۰ تنی به ارزش هر تن ۳۰ میلیون ریال في خرید، دچار خسارت شده است. هزینه حمل برابر ۵۰ میلیون ریال بوده است. ۶۰٪ کالا جمع‌آوری و ۵۰٪ بقیه، قابل جمع‌آوری می‌باشد. خسارت وارده چند میلیون ریال است؟

1) 290                                 2) 260

3) 240                               4) 130

۴۹- نقطه سربه سر، چگونه نقطه‌ای است؟

۱) سود فروش برابر با ریسک سرمایه‌گذاری است.

۲) سود و زیان حاصل از فروش، صفر است.

۳) هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر برابرند.

۴) قیمت فروش هر واحد کالا، مشخص می‌باشد.

۵۰- گواهی بازرسی باید چگونه باشد؟

۱) مؤخر بر بارنامه                   ۲) مقدم بر بارنامه

۳) همزمان با بارنامه               ۴) همزمان با سیاهه فروش

۵۱- کارشناس بازرگانی، به مواد کدام‌یک از قانون‌های زیر، باید اتکا کند؟

۱) قانون مدنی

۲) قانون تجارت

۳) کلیه قوانین حقوقی و جزایی

۴) اظهارنظر در مورد قوانین، در صلاحیت کارشناس نیست.

۵۲- کدام‌یک از دعاوی زیر، قابل داوری نیست؟

۱) ادعای خسارت                    ۲) مربوط به مقدار کالای تحویل شده

۳) ورشکستگی                      ۴) مربوط به سهم هر یک از شرکا

۵۳- کدام مورد در خصوص رأی داور، صحيح نیست؟

۱) نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، باطل است.

۲) خارج از اختیاری که دارد، باطل است.

۳) نسبت به فسخ نکاح، باطل است.

۴) خارج از مهلت داوری، باطل است.

۵۴- کدام‌یک از اشخاص زیر را به عنوان داور، می‌توان انتخاب کرد؟

۱) قضات                              ۲) کارمند اداری شاغل در محکمه قضایی

۳) اشخاص فاقد اهلیت قانونی  ۴) تبعه سایر کشورها

۵۵- اگر در قرار داوری، مدت تعیین نشده باشد، مهلت داور از روز ابلاغ، چه مدت است؟

۱) ۲ ماه                               ۲) ۳ ماه

۳) ۴۵ روز                            ۴) ۱۰۰ روز

۵۶- کدام‌یک از موارد زیر، در حیطه حمایت قانون ثبت اختراعات است؟

۱) روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌ها

2) هر آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده است.

۳) کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری

۴) اختراعی که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

۵۷- اعتبار گواهینامه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه، چند سال است؟

1) 20                          2) 10

3) 5                          4) 1

۵۸- کارشناسان باید نسخه‌ای از اظهارنظر خود را برای چند سال نگهداری کنند؟

1) 1                            2) 3

3) 5                          4) 10

۵۹- کارشناس بازرگانی در کدام‌یک از رشته‌های دیگر، می‌تواند همزمان پروانه کارشناسی اخذ نماید؟

۱) بیمه                                        ۲) آمار

۳) حسابداری و حسابرسی                ۴) اخذ همزمان ممنوع است.

۶۰- کارشناس در کدام مورد، حق اظهارنظر دارد؟

۱) فرزند کارشناس در پرونده موردنظر، نفع شخصی داشته باشد.

۲) کارشناس قبلاً در پرونده تأمین دلیل، اظهارنظر کرده باشد.

۳) یکی از طرفین دعوی، مباشر کارشناس باشد.

۴) کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی