دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور بازرگانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور اقتصادی و بازرگانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Bazargani_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اتقصادی و  بازرگانی (رشته امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری )  کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- معاملات  (BACK – BUY)  ، (PURCHASE – COUNTER)  و  (BARTER)  را تعریف کرده و وجوه افتراق آن‌ها را بیان نمایید؟

2- معنای دامپینگ در تجارت چیست؟ انواع دامپینگ را نامبرده و مضار آن را برای کشور واردکننده بنویسید؟

3- معنای GOODS CONVENIENCE ، SHOPPING GOODS و GOODS SPECIALITY را با ذکر مثال بنویسید؟

4- سیاست تجاری را تعریف کرده انواع آن را به‌طور مشروح شرح دهید؟

5- مسئولیت‌های خریدار و فروشنده را در طریق زیر بیان کرده، مراحل انتقال مسئولیت )ریسک( را در هر مورد مشخص فرمایید؟

1) C.F

2) F.C.A

3) C.P.T

4) D.D.U

6- انواع شرکت‌های تجاری را نامبرده و وجوه افتراق آن‌ها را مشخص فرمایید؟

7- ادغام و به هم پیوستن شرکت‌های تجاری به چند طریق صورت می‌گیرد؟ مشروحاً شرح دهید

8- نقطه سربه‌سری را در مؤسسات تولیدی شرح داده فرمول محاسباتی آن را برحسب واحد و مبلغ کل فروش مشخص فرمایید.

تجزیه‌وتحلیل نقطه سربسر در چه مواردی و چگونه است؟ اگر هزینه ثابت موسسه تولیدی 200000 ریال و هزینه متغیر ساخت هر واحد تولید 12 ریال و قیمت فروش 10000 واحد آن 200000 ریال باشد نقطه سربسر تولید را از راه ریاضی و نمودار تعیین کنید .

9- اعتبار اسنادی را مشروحاً تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید تعهدات خریدار، فروشنده، حمل‌کننده، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار چیست؟

10- ضمانت‌نامه‌های ارزی را تعریف کرده، طرف­های چهارگانه آن را نام ببرید؟

11- B / L -  STALE چیست؟ B / L در چه زمانی STALE می‌شود؟ و نحوه استفاده از این زمان در مراحل مختلف چگونه است؟

12- چارت خرید و واردات یک کالا )مثلاً دستگاه برش کاغذ) از شرکت X را در آلمان رسم کنید

13- CPM را در مدیریت شرح داده و مثال کوتاهی بزنید. در چه مواقعی مسیر بحرانی می‌شود (6 نمره(

14- در مدیریت روابط رئیس و مرئوس در سیستم‌های X و Y چگونه است (6نمره(

15-به نظر شما کارشناس مدیریت بازرگانی در چه مسائلی صلاحیت اظهارنظر دارد(7 نمره(

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن