دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Aslahe_Mohemat_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  حداقل سرعت گلوله برای نفوذ به پوست بدن انسان چند متر در ثانیه باید باشد

1)  30

2)  50

3)  70

4  ) 100

2-  درصورتی­که گلوله دارای انرژی جنبشی کافی باشد کدام عضو بدن در هنگام اصابت گلوله بیشترین صدمات را خواهد داشت؟

1) جمجمه

2) ریه

3)  شکم

4  )  قالب

3- تأثیر گاز منواکسید کربن ناشی از تیراندازی بر روی بدن در اطراف زخم چگونه قابل رؤیت است؟

1) در شلیک از فاصله نزدیک با هموگلوبین خون ترکیب به رنگ صورتی یا آلبالوئی

2) در فاصله برد مؤثر با هموگلوبین خود ترکیب به رنگ خاکستری

3)   در شلیک از فاصله نزدیک با هموگلوبین خون ترکیب به رنگ قرمز بنفش

4  )  در فاصله برد مؤثر با گلبول­های قرمز خون ترکیب به رنگ آلبالوئی

 

4  - تأثیر گلوله به بافت­های بدن به کدام عوامل بستگی دارد؟

1) شکل فیزیکی گلوله، قدرت سلاح مورداستفاده، چگالی بافت، جهت انرژی انتقال‌یافته

2) سرعت انتقال انرژی، قدرت نفوذ گلوله، شکل فیزیکی گلوله، قدرت سلاح مورداستفاده

3)  مقدار انرژی منتقل‌شده به بافت، سرعت انتقال انرژی، جهت انرژی انتقال‌یافته، چگالی بافت

4  )  مقدار انرژی منتقل‌شده به بافت، جهت انرژی انتقال‌یافته، شکل فیزیکی گلوله، چگالی بافت

5-  در مکانیسم حفره سازی بافت­های بدن حجم حفره به چه چیزهایی بستگی دارد؟

1)  قدرت سلاح مورداستفاده، سرعت گلوله، شکل فیزیکی گلوله

2)  سرعت گلوله و انرژی آزادشده

3)  شکل فیزیکی گلوله و نوع بافت

4  )  نوع بافت و انرژی آزادشده

6- وجه تمایز آثار اصابت گلوله اسلحه کمری کالیبر 8-9 میلی­متر (بافاصله) با آثار فروبردن میل­های فلزی داغ با قطر 8-9 میلی­متر به شکم درصورتی‌که هردو از پشت بدن خارج شده باشند چیست؟

1)  آثار سوختگی و دودزدگی

2) آثار خونریزی و انهدام نسوج در محل خروج

3)  خونریزی شدید و حفره سازی

4  )  خونریزی شدید و آثار سوختگی در محل ورود

7- كالیبر سلاح­های %45، اینچ و %38 اینچ و %30 اینچ و %25 اینچ هریك معادل چند میلی­متر است به ترتیب:

(از راست به چاپ)

1) 1/10 و 9 و 65/7 و 62/7 و 35/6

2) 1/11 و 9 و 65/7 و 62/7 و 25/6

3) 5/10 و 65/7 و 60/7 و 35/6

4) 11 و 8/8 و 63/7 و 60/7 و 25/6

8-  مشخصات تفنگ­های شکاری خفیف چیست؟

1) دارای خان، قابلیت پرتاب گلوله­های 25% اینچ رادارند

2) دارای خان، قابلیت پرتاب ساچمه­های 1-9 میلی­متر را دارند

3)   فاقد خان، قابلیت پرتاب ساچمه­های5-7 میلی­متر رادارند

4)  دارای خان، قابلیت پرتاب گلوله 5/5 میلی­متر رادارند

9- درصحنه­ای فردی در اثر اصابت گلوله فوت نموده وجود یک عدد پوکه ژسی‌ویک قبضه تفنگ شکاری 308 را درصحنه چگونه توجیه می­نمایید؟

1) با تفنگ شکاری 308 گلوله­زنی از فشنگ ژ - سی استفاده شده

2) تفنگ ژ - سی مورداستفاده از صحنه خارج شده

3)  پوکه تفنگ شکاری 308 گلوله­زنی از صحنه خارج شده

4  )  وجود پو که ژ- سی درصحنه مؤید صحنه­سازی است

10- در کدام قسمت از لوله سلاح گلوله به حداکثر سرعت خود می­رسد؟

1) پس از طی   لوله سلاح مربوطه

2) پس از طی  لوله سلاح مربوطه

3)  پس از طی طول لوله سلاح مربوطه

4)  بلافاصله پس از خروج از دهانه لوله سلاح مربوطه

11- بالستیک هدف چیست؟

1) آخرین بخش حرکت گلوله دریافت زنده

2) حرکت گلوله پس از اصابت به هدف

3)  حرکت گلوله در داخل لوله سلاح

4)  حرکت گلوله در خارج از لوله تا رسیدن به هدف

12- تشابه و تفاوت سلاح­های کمری ماکاروف و والام طرح والتر چیست؟

1) تشابه: فشنگ یکسان، گردش خان – تفاوت: کالیبر، تعداد خان

2) تشابه: تعداد خان و گردش خان، فشنگ یکسان - تفاوت: کلیبر

3)  تشابه: کلیبر، تعداد خان و فشنگ یکسان – تفاوت: تعداد خان و گردش خان

4 ) تشابه: گردش خان، فشنگ یکسان، کالیبر – تفاوت: تعداد خان

13- مهم‌ترین بهره­برداری که می­توان از میکروسکوپ الکترونی در رابطه با آزمایش­ها سلاح شناسی جنانی نمود عبارت است از آنالیز عناصر تشکیل دهند...

1) باروت

2) چاشنی فشنگ

3) گلوله

4  ) سولفور سرب

14 - در ناحیه قلب جسدی ضایعه­ای تقریباً مدور به قطر تقریبی 2-5/1 سانتیمتر همراه با سوختگی و دودزدگی اطراف مشاهده می­گردد. فاقد آثار خروجی و در کلیشه رادیولوژی تهیه شده فاقد وجود جسم خارجی هست چه توجیهی دارید؟

1) استفاده از تفنگ ته پر و یا فشنگ مشقی با تفنگ جنگی فاصله چسبیده

2) استفاده از تفنگ سریر و یا فشنگ نو زمانه با تفنگ جنگی از فاصله کمتر از20  سانتیمتر

3)   استفاده از فشنگ مشقی با تفنگ جنگی و با تفنگ سربراز فاصله چسبیده

4  )  استفاده از فشنگ انفجاری یا تفنگ جنگی از فاصله نزدیک

15- معمولاً ویژگی‌های محل ورود گلوله­های کمانه چیست؟

1) بیضوی شکل، دارای سوختگی، معمولاً فاقد محل خروج

2) بیضوی شکل، فاقد سوختگی، فاقد خونریزی، خروجی کوچک‌تر از محل ورود

3)  ستاره­ای شکل، دارای سوختگی، خروجی بزرگ‌تر و نامنظم­تر از محل ورود

4)  دایره­ای شکل، فاقد سوختگی، فاقد خروجی، فاقد خونریزی

16- در صورت وجود سوختگی در محل­های ورود و خروج گلوله بر روی بدن چگونه آن را می­توان توجیه نمود؟

1) اصابت گلوله دو زمانه به بدن

2) اصابت گلوله آتش­زا به بدن

3)   اصابت گلوله با سرعت بالا و دارای انرژی جنبشی زیاد

4)  وجود مانع در هنگام خروج گلوله از بدن

17- کالیبر سلاح­های کارا بین، برنو، M1 ، مسلسل3 MG ، ۵MP  و گرینف به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

1) 61/7 و 62/7 و 45% اینچ و 9 و 62/7

2) 62/7 و 9/7 و 62/7 و 9 و 9 و 62/7

3) 62/7 و 30/7 و 62/7 و 9 و 9 و 62/7

4) 63/7 و 9/7 و 62/7 و 45% اینچ و 9 و 62/7

18-  معمولاً فاصله تیراندازی با تفنگ شکاری ساچمه­زنی (از فاصله) به صورت ... فاصله دورترین پراکندگی دو عدد ساچمه از یکدیگر تبدیل به متر محاسبه می­گردد.

1)  

2)

3)

4)  

19- با استفاده از فشنگ­های کلاشینکف با سلاح دست­ساز از فاصله حدود ۵ - ۷ متر مبادرت به تیراندازی به سمت بدن فردی می­شود ضایعات ایجادشده در محل­های ورود و خروج گلوله کدام است؟

1) ورودی مدور، خروجی نامنظم کوچک، سوختگی شدید، خونریزی کم، فاقد آثار خان بر روی گلوله

2) ورودی نامنظم (شکاف) عدم خروج گلوله از بدن، خونریزی کم، سوختگی کم، فاقد آثار خان بر روی گلوله

3)  ورودی نامنظم، فاقد سوختگی و خونریزی، فاقد خروجی گلوله، فاقد آثار خان بر روی گلوله، خونریزی شدید

4)  ورودی بیضوی توأم با سوختگی شدید، خروجی کوچک، فاقد خونریزی، فاقد آثار خان بر روی گلوله

20- بر روی بدن جسدی آثار ضایعات نامنظم متعددی با اقطار از 1 تا ۲۰ میلی‌متر در نواحی مختلف سر و صورت و سینه همراه با سوختگی مشاهده می­گردد درصورتی‌که اعلام تیراندازی شده باشد چگونه آن را توجیه می­نمایید؟

1) چنین چیزی امکان­پذیر نمی­باشد

2) فقط عبور گلوله تفنگ جنگی از موانعی نظیر درب فلزی و شیشه­ای می­تواند متصور باشد

3)   فقط وجود ترکش­های نارنجک می­تواند متصور باشد

4)  فقط مواد منفجره پس از انفجار از فاصله نزدیک می­تواند متصور باشد

21- مشخصات محل­های ورود و خروج گلوله ناشی از تیراندازی‌های هوائی در کدام گزیده آمده است؟

1) ورودی مدور، خونریزی کم، عدم وجود خروجی، عدم وجود سوختگی، تونف گلوله در بدن به صورت عمودی؛ گلوله کاملاً سالم

2) با ورودی مدور، خونریزی کم، سوختگی شدید، فاقد محل خروج، توقف گلوله افقی، گلوله کمی دفرمه

3)  ورودی مدور، خروجی بسیار کوچک، نوک گلوله کمی تغییر شکل داشته، خونریزی و سوختگی کم

4 )  ورودی شکاف مانند، توقف گلوله در بدن به صورت عمودی، خونریزی کم، عدم وجود سوختگی، گلوله کاملاً سالم

22- 177% اینچ به چه نوع سلاحی اطلاق می‌شود؟

1) تفنگ شکاری گلوله­زنی کالیبر22%  اینچ

2) مسلح بادی 5/5 میلی­متر

3)  سلاح بادی 5/4 میلی­متر

4)  مسلح کمری خفیف با کالیبر5/5 میلی­متر

23- درصورتی‌که کالیبر تفنگ شکاری گیج 1۲ و قطر ساچمه‌های فشنگ آن 8 - 9 میلی‌متر باشد آثار ضایعات ناشی از شلیک به جمجمه انسان از فاصله چسبیده چگونه است؟

1) ورودی نامنظم توأم با سوختگی شدید خروجی به‌اندازه ورود فاقد سوختگی

2) ورودی مدور به قطر 2-2 سانتیمتر توأم با سوختگی شدید فاقد خروجی

3)   ورودی ستارهای شکل توأم با سوختگی شدید خروجی کمی کوچک‌تر از محل ورود

4)  ورودی و خروجی یکی شده و توأم با انهدام جمجمه است

24- منظور از نسبت در اسلحه­شناسی چیست و به چه منظوری محاسبه می­شود؟

1) تعیین و محاسبه سرعت گلوله­هایی که از بک کالیبر باشند

2) شناسایی و تعیین قدرت نفوذ گلوله­هائی که از یک کالیبر باشد

3)  شناسائی گلوله­هائی که از یک کالیبر باشند

4)  محاسبه فاصله تیراندازیhcom

25- در برخی از موارد که وزن گلوله برحسب گرین  (GRAIN) اعلام می‌شود وزن آن با تقسیم بر ... به گرم تبدیل می­شود؟

1)  5

2) 10

3)  15

4) 25

26- آزمایش نیتریت برای چه منظوری به کار می‌رود و طرز تهیه راکتی و آن چگونه است؟

1) اثبات احتراق باروت- 1 CC50 آب مقطر+ (10 گرم) اسید سولفوریك 10%+ 1CC اسیداستیك %10 حرارت (0/5 گرم) دی فتیل آمین + 2 CC آب مقطر

2) اثبات احتراق چاشنی- 150 CC آب مقطر+ (10 گرم) اسید سولفانیلیك+ 10%+ 150CC اسید استیك %10 (0/5 گرم) الفانفیل آمین + 2 CC آب مقطر

3) اثبات احتراق نیترات- 150 CC آب مقطر+ (1 گرم) اسید سولفانیلیك+ 150CC اسید اسنیك 10%+ (0/5 گرم) دی فنیل آمین+ 20CC آب مقطر

4) اثبات احتراق باروت- 1CC5 آب مقطر+ (1 گرم) اسید سولفانیلیك+ 150CC اسید استیك 10%+ حرارت (0/5 گرم) الفانفیل آمین+ 20CC آب مقطر

27- کمانه شدن و لغزش و تغییر مسیر گلوله در بافت‌ها سبب چه مکانیسمی می‌گردد؟

1)  سبب اشتباه در تشخیص مسیر تیراندازی می‌شود

2) میزان تخریب در نسوج را افزایش می‌دهد

3)  میزان خونریزی نر نسوج را کاهش می­دهد

4)  میزان حفره سازی در بدن را کاهش می­دهد

28- معمولاً مشخصات محل‌های ورود و خروج گلوله تفنگ ژ - س از فاصله چسبیده بر روی جمجمه چگونه است؟

1) محل ورود ستاره­ای شکل توأم با سوختگی محل خروج توأم با خروج نسوج مغز بدون سوختگی به‌اندازه نصف کف دست

2) محل ورود ستاره­ای شکل توأم با خونریزی محل خروج نوام با خونریزی و سوختگی کم به‌اندازه کف دست

3)   محل ورود ستاره­ای شکل توأم با سوختگی محل خروج نوام با خروج نسخ مغز بدون خونریزی

4)  محل ورود نامنظم توأم با سوختگی محل خروج کوچک‌تر از محل ورود با سوختگی مختصر

29- معمولاً مشخصات محل­های ورود و خروج گلوله تفنگ ژ - سی از فاصله چسبیده بر روی شکم چگونه است؟ در صورت عدم برخورد گلوله به استخوان

1) محل ورود نامنظم توأم با حاشیه سوخته، محل خروج حفرهای بیضوی به اقطار4×3 سانتیمتر بدون سوختگی

2) محل ورود مدور به قطر تقریبی 2-5/1 سانتیمتر توأم با سوختگی محل خروج به صورت حفره­ای نسبتاً بزرگ ستاره­ای شکل توأم با سوختگی محل خروج به صورت حفره­ای نسبتاً بزرگ بدون سوختگی

3) محل ورود ستاره­ای شکل توأم با سوختگی محل خروج به‌صورت حفرهای نسبتاً بزرگ بدون سوختگی

4)  محل ورود بزرگ‌تر از کالیبر گلوله مدور توأم با سوختگی محل خروج کوچک تقریباً 5/1-1 سانتیمتر بدون سوختگی

30- در چه صورتی مأمورین نیروهای مسلح در مواقع ضروری به وسایل نقلیه مجاز به تیراندازی می­باشند؟

1) درصورتی‌که به اخطار ایست و شلیک هوائی وسایل هشداردهنده توجه نکنند

2) درصورتی‌که به اخطار ایست توجهی نکنند

3)  درصورتی‌که وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه، حامل افراد متواری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشند

4 )  تمام موارد بندهای ذکرشده

31-  در تبصره 3 ماده 3 قانون به­کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در مواقع ضروری چنین آمده است؟

1) اول تیراندازی هوائی دوم تیراندازی کمر به پائین

2) اولاً برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید ثانیاً دستگیری زندانیان و بازداشتی­های فراری

3) اولاً چاره­ای جز به­کارگیری سلاح نداشته باشد ثانیاً تیراندازی هوائی، تیراندازی کمر به پائین و تیراندازی کمر به بالا رعایت شود

4 )  اول ایست دوم تیراندازی هوائی ثانیاً تیراندازی کمر به بالا رعایت شود

32- از آثار موجود بر روی بدنه گلوله چه بهره­برداری­هائی می‌توان کرد؟

1) انتساب یا عدم انتساب آن را به سلاح موردنظر تعیین نمود

2) تعیین اینکه آیا تیراندازی با سلاح کمری بوده یا تفنگ جنگی و یا شکاری بوده

3)   کارخانه سازنده سلاح را می‌توان مشخص نمود

4)  کشور و کارخانه سازنده سلاحی که از آن خارج‌شده را می‌توان مشخص نمود

33- کالیبر تفنگ ام. یک چند اینچ است؟

1)  32%

2)  36%

3) 30%

4  )  38%

34- ظرفیت خزانه و نحوه تغذیه تفنگ ام یک چند تیر فشنگ است...

1)  6 با خشاب

2)  8 با خشاب

3)  5 با خشاب

4 )  10 بدون خشاب و شانه

35- کدام عضو بدن در هنگام اصابت گلوله کمترین صدمات را خواهداشت؟

1)  جمجمه

2)  ریه

3)  عضلات

4)  ماهیچه قلب

36- کار بین­ها، تفنگ­های کوتاهی هستند که...

1) ارزش بالستیکی بیشتری از تفنگ دارند

2) با تفنگ اختلاف ندارند

3)   قابلیت تاکتیکی آن­ها از تفنگ کمتر است

4)  قابلیت تاکتیکی آن­ها از تفنگ بیشتر است

37- پیستوله والتر با خشاب چند فشنگی تغذیه می­شود؟

1)  6

2)  7

3) 8

4 )  9

38 - سرعت ابتدائی گلوله کار بینام یک چند متر در ثانیه است؟

1)  800

2)  750

3) 600

4 ) 400

39- کالیبر تفنگ برنو نمونه 1309 چند میلی‌متر است؟

1) 5/7

2)  62/7

3)  9/7

4 ) 8

40- برد مفید تفنگ بر نو باند نمونه 1309 چند متر در ثانیه است؟

1) 400

2)  600

3) 800

4)  2000

41- تفنگ 06/30 مربوط است به ...

1) تفنگ ام یک

2) مسلسل دستی کلاشینکف

3)  تفنگ برنو

4 )  کارابین ام یک

42- کالیبر گلوله فشنگ مسلسل دستی ژ - س عبارت است از:

1) 35*6/7

2) 51*62/7

3) 57*62/7

4) 06/30

43- چرا شکاف درجه تفنگ ام یک به چپ و راست قابل تنظیم است؟

1) برای به دست آوردن برد بیشتر

2) برای جبران انحراف گلوله در اثر باد پهلو

3)  برای تیراندازی به مسافات کمتر از 200 متر

4 )  برای تنظیم دید چشم تیرانداز

44- کالیبر گلوله فشنگ مسلسل دستی کلاشینکف عبارت است از:

1) 39*62/7

2) 51*61/7

3) 51*62/7

4) 39*9/7

45- ترکیب اصلی باروت سیاه عبارت‌اند از:

1) نیترو سلولز، نیترات کلسیم، گوگرد، زغال

2) نیترات سیدم، گوگرد، زغال

3)  نیترو سلولز، زغال، گوگرد

4  )  نیترات دو پتاسیم، گوگرد، زغال

46- کدام‌یک از سلاح­های زیر دارای 6 خان با گردش از راست به چپ است؟

1)  برانینگ نیمه اتوماتیک کالیبر 9 میلی­متر

2) زیگزائور نیمه اتوماتیک کالیبر 9 میلی­متر

3)  رولورکلت کالیبر 38% اینچ

4  )  رولور اسمیت ویسون کالیبر 38% اینچ

47- تعیین سمت اصابت گلوله بر روی شیشه با بررسی ... امکان­پذیراست؟

1) شکستگی­های دوایر متحدالمرکز و سمت خورده شیشه­های ریخته شده

2) شکستگی­های شعاعی و محل تلاقی آنها

3)   خورده شیشه­های ریخته شده در محلی

4 )  ضخامت شیشه و موقعیت قرار گرفتن آن در محل نصبh.com

48 - درصورتیکه تیراندازی با تفنگ از فاصله کاملاً نزدیک (چسبیده به بدن) صورت گرفته باشد و عبور و محل خروج گلوله از بافت­های عضلانی باشد ضایعه محل خروج به چه میزان خواهد بود؟

1) محل خروج و ورود یکسان و تفاوت در وجود یا عدم سوختگی در محل

2) بزرگ­تر از محل ورود گلوله و بدون سوختگی

3)  بزرگ­تر از محل ورود گلوله

4)  کوچک­تر از محل ورود گلوله

49- تعیین فاصله تیراندازی معمولاً از روی چه چیزهایی امکان­پذیر است؟

1) پوکه، سلاح، لباس شخصی تیرخورده، ضایعات روی بدن

2) سلاح، گلوله، لباس شخصی تیرخورده

3)   گلوله، پوکه، سلاح، لباس شخصی تیرخورده، ضایعات روی بدن

4  )  لباس شخصی تیرخورده و ضایعات بدن شخصی تیرخورده

50- در چه صورت بررسی لباس شخصی تیرخورده اهمیت بیشتری از بررسی ضایعات بدن شخص تیرخورده پیدا می­کند؟

1) ضایعات بهبود پیداکرده و یا عفونی شده باشد و یا مورد جراحی قرارگرفته باشد

2) لباس به خوبی حفظ شده باشد و خون آن کاملاً در هوای آزاد خشک و بسته­بندی شده باشد

3)   محلی اصابت به قسمت­های بدن که پوشیده از لباس است باشد

4)  لباسی دارای رنگ روشن مانند سفید یا کرم باشد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن