دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : Aslahe_Mohemat_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1– تست ولکار به چه منظوری انجام می‌شود؟

۱) به‌منظور ظهور ذرات سرب باقیمانده بر روی لباس متوفی که به‌وسیله سلاح‌های کمری که دارای گلوله سربی می‌باشند و مورد اصابت گلوله قرارگرفته­اند، این آزمایش به‌منظور تعیین محل ورود گلوله و فاصله تیراندازی صورت می‌گیرد.

۲) به‌منظور ظهور ذرات نیتریت و نیترات باقیمانده بر روی دست شخص تیرانداز جهت تعیین احتمال تیراندازی انجام می‌گیرد.

۳) به‌منظور ظهور ذرات نیتریت ناشی از در تیراندازی جهت تعیین محل ورود گلوله و فاصل تیراندازی بر روی لباس انجام می‌گیرد.

۴) ظهور ذرات فلزی باقیمانده در اثر تیراندازی بر روی لباس به‌منظور تعیین فاصله تیراندازی

2- آزمایش رادیواکتیو اسیون (N.A.A) به چه منظوری انجام می‌شود؟

ا) جهت ظهور و تشخیص ذرات آنتیمون و باریم ناشی از احتراق چاشنی بر روی دست جسد یا متهم انجام می‌گیرد و هدف تعیین احتمال تیراندازی است.

۲) به‌منظور ظاهر کردن ذرات نیتریت و نیترات ناشی از احتراق پودر باروت که بروی دست جسد و یا شخص تیرانداز باقی می‌ماند. این آزمایش به‌منظور تعیین احتمال تیراندازی به‌وسیله متوفی یا متهم صورت می‌گیرد.

۳) به منظور ظاهر کردن ذرات فلزی مختلف که در اثر تیراندازی بر روی دست شخص تیرانداز باقی می‌ماند  صورت می‌گیرد و هدف تعیین احتمال تیراندازی به‌وسیله متوفی یا متهم است.

۴) به‌منظور تعیین فاصله تیراندازی بر روی لباس متوفی صورت می‌گیرد.

3- گلوله‌های سربی دارای چه ترکیباتی می‌باشند؟

1) دارای سرب خالص می‌باشند

2) سربِ بانضمام درصدی آنتیمون با توجه به‌سختی آن

۳) سرب بانضمام درصدی ناخالصی فلزی با توجه به‌سختی آن

۴) سرب بانضمام مقداری روی و مس

4- آزمودن اکسین (T.M.D.T) به چه منظورى انجام می‌شود؟

1) ظهور ذرات فلزی نادر از قبیل آنتیمون و باریم بر روی دست جسد

2) ظهور ذرات فلزی ناشی از تماس دست جسد یا متهم یا اسلحه

۳) ظهور ذرات باروت که در اثر تیراندازی محترق و بر روی دست جسد باقی می­ماند

۴) ظهور ذرات فلزی باقیمانده ناشی از تیراندازی بر روی لباس متوفی در فواصل نزدیک

5- از اشعه مجهول نرم (SOFT, X, RAY) در اسلحه‌شناسی جنائی به چه منظوری استفاده می‌شود.

1) به‌منظور تعیین محل توقف گلوله سربى در داخل جعبه تیراندازی محتوی پنبه فشرده

2) به‌منظور ظهور ذرات سرب بر روی لباس متوفی یا شخص تیرخورده جهت تعیین فاصله تیراندازی و محل ورود گلوله سرابی

۳) به منظور مشاهده ذرات فلزی تجزیه‌شده در داخل بدن متوفی یا مصدوم

۴) به‌منظور رادیوگرافی از جسد جهت تعیین محل توقف گلوله در داخل بدن و استخراج آن

6- نتیجه آزمایش‌های شیمیائی که در داخل لوله سلاح انجام می‌گیرد دارای ارزش. بیشتری ازنظر:

1) تعیین احتمال و زمان تیراندازی به‌وسیله سلاح مورد آزمایش است.

2) تعیین زمان تیراندازی است.

۳) تعیین احتمال پاک‌شدگی لوله سلاح هست.

۴) تعیین نوع باروت مورداستفاده در تیراندازی هست.

7- چنانچه گلوله تفنگ جنگی از فاصله چسبیده به محل نرم بدن نظیر گردن و شکم اصابت نماید ضایعاتی با مشخصات زیر ایجاد می‌گردد:

1) سوراخ ورودی گلوله دارای سوختگی و سوراخ خروجی کوله فاقد سوختگی و اندازه هر دو سوراخ تقریباً به یک اندازه می­باشد.

2) محل ورودی گلوله به‌صورت حفره­ای با دریدگی ستاره­ای شکل همراه با سوختگی است و محل خروج گلوله به‌صورت یک سوراخ نسبتاً کوچک و فاقد سوختگی است.

۳) محل ورود گلوله دارای حاشیه سوخته و محل خروج گلوله فاقد سوختگی و سوراخ خروج بزرگ‌تر از ورود است.

۴) محل ورود گلوله سوراخی کوچک. همراه با سوختگی حاشیه‌ای است و خروج آن بدون سوختگی بزرگ‌تر و همراه با خروج نج است.

8- حداقل انرژی سینیتیک نفوذی مرگ‌آور یک گلوله پس از عبور از پوست چقدر هست؟

1) 8کیلوگرم متر

2) 10کیلوگرم متر

۳) 15 کیلوگرم متر

۴) 5/17 کیلوگرم متر

9- حداقل انرژی سینیتیک نفوذی مرگ‌آور گلوله که باعث تخریب استخوان نیز می‌گردد چقدر می­باشد؟

۱) 5/17کیلوگرم متر

2) 15 کیلوگرم متر

۳) 5/12کیلوگرم متر

۴) ۲۵کیلوگرم متر

10- سرعت دهانه‌ای کدامیک از فشنگ‌های زیر بیشتر است؟

۱) فشنگ ۳۵۷ مگنوم با گلوله به وزن ۱۱۰ گرین

2) فشنگ 9 میلی‌متر وینچستر مگنوم با گلوله به وزن 115 گرین

۳) فشنگ 38/ اینچ اسمیت وسون با گلوله به وزن 145 گرین

۴) فشنگ 44/ اینچ اسمیت وسون با گلوله به وزن 200 گرین

11- چنانچه از داخل و خارج یک اتومبیل دو تیر فشنگ با اختلاف‌زمانی کوتاه به شیشه جلو یکی از داخل اتومبیل و دیگری از خارج آن اصابت نماید چگونه می‌توان سمت اصابت و تقدم و تأخر برخورد دو گلوله را تعیین نمود؟

1) از بررسی دوایر متحدالمرکز ایجادشده و اندازه‌گیری و مقایسه قطر شکستگی شیشه از داخل و خارج برای هر دو سوراخ

2) با بررسی ریزش قطعات شیشه خرد شده در داخل و خارج اتومبیل با توجه به شکستگی‌های شعاعی.

۳) با بررسی قطر هر سوراخ از داخل و خارج و نیز نحوه تقاطع خطوط شعاعی هر دو سوراخ

۴) با بررسی خطوط دوایر متحدالمرکز و نحوه تقاطع خطوط آن‌ها و با توجه به محل و جهت ریزش قطعات شیشه

12- نتیجه آزمایش پارافین که بر روی دست جسد انجام می‌شود دارای چه ارزش علمی است؟

1) جواب مثبت آن دلیل بر تیراندازی به‌وسیله متوفی است.

2) جواب منفی آن دلیل بر عدم تیراندازی به‌وسیله متوفی است.

۳) جواب مثبت و منفی آن دارای ارزش است.

۴) آزمایش فوق فاقد ارزش علمی است.

13- کدامیک از سلاح‌های زیر دارای ۵ خان با گردشی از راست به چپ هست؟

1) رولور اسمیت رسون کالیبر ۳۸% اینچ

2) کلت کمری نیم اتوماتیک کالیبر ۳۲/۰ اینچ

۳) براونینگ نیم اتوماتیک کالیبر 9 میلی‌متر

۴) برتا p با مدل ۱۹۳۴کالیبر ۳۲ /اینچ.

14- برد نهائی مسلسل آوری چقدر هست؟

1) 1465 متر

2)۱۶۲۰ متر

۳) 1560 متر

۴)۱۳۹۰ متر

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن