دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته آبزیان و شیلات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته آبزیان و شیلات کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1395

0 تومان
کد محصول : abzian_shilat_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- کدام یک از ماهیان زیر، جزو ماهیان درجه ۲ شیلاتی محسوب می شود؟

 ۱) سرخو

۲) راشگو

 ۳) حلوا سفید

۴) شوریده

۲-کدام ماهی، به طریق زنده زایی تولید مثل می کند؟

۱) قباد                ۳) کوسه ماهی

۲) اسبله              ۴) فیل ماهی

٣-کدام یک از خانواده های دو کفه‌ای، از نظر تولید مروارید در بندر لنگه اهمیت دارد؟

 • Veneridae
 • mytilidae
 • pteridae
 • pectinidae

۴-بهترین روش پخش کردن غذا در استخرهای پرواربندی میگو، پخش کردن غذا در کجاست؟

 ۱) کناره استخرها تا وسط استخر و در جهت جریان باد

 ۲) حاشیه استخرها و عکس جریان باد

 ۳) مرکز استخر به وسیله قایق

 ۴) ورودی استخرها

۵-FCR با ضریب تبدیل غذایی، عبارت از کدام مورد زیر است؟

 ۱) مقدار گوشتی که در ازای مصرف یک کیلو غذا به دست می آید.

 ۲) مقدار غذایی که مصرف می شود تا یک کیلوگرم گوشت تولید شود.

 ۳) مقدار غذایی که مصرف می شود تا یک درصد گوشت تولید شود.

 ۴) مقدار غذایی که در یک استخر، در طول دوره پرورشی مصرف می شود.

۶- سهم غذای میگو در هزینه های جاری پرورش میگو، چند درصد هزینه های جاری است؟

۵ - ۱۰ (۱                       ۴۰ - ۵۰ (۳          

۲۵ - ۳۵ (۲                  ۶۰ -۷۰ (۴

۷- کدام مورد در تبدیل انرژی تابشی به حرارتی در منابع آبی، مؤثرتر است؟

 ۱) طیف نوری مختلف

۲) مقدار املاح آلى محلول

۳) عمق لایه آبی

۴) میزان املاح معدنی محلول

۸-کدام یک از موجودات زیر، حیات آبزیان در خلیج فارس را تهدید می کند؟

 ۱) عروس دریایی

۲) کوسه ماهی

 ۳) مرجانها

۴) مارماهی مورو

۹-در اندازه گیری بدن ماهی، از ابتدای نوک پوزه تا ابتدای باله دمی چه نامیده می شود؟

 ۱) طول دیسک ( L. W )

۲) طول چنگالی ( (F.L

۳) طول کلی ( L. T)

۴) طول استاندارد ( L. S)

۱۰- شقایق دریایی و هشت پا، به ترتیب به کدام گروه های جانوری تعلق دارند؟

 ۱) خارتنان - نرم تنان

۲) کیسه تنان - نرم تنان

۳) نرم تنان - خارتنان

۴) سخت پوستان – خارتنان

۱۱- دارا بودن کدام مورد، وجه تمایز ماهیان استخوانی از ماهیان غضروفی و دهان گردان است؟ ۱) خط جانبی

۲) کیل در شکم

۳) سرپوش آبششی

۴) باله دمی

۱۲- پروپیونیک اسید، در جیره غذایی آبزیان چه نقشی دارد؟

 ۱) ضدقارچ

۲) آنتی باکتریال

۳) آنتی اکسیدان

۴) ماده چسبنده

۱۳- مهم ترین عامل در بروز بیماری کبد چرب، کدام است؟

 ۱) افزایش دمای آب در فصول گرم

۲) کاهش پروتئین جیره

 ۳) تغییرات نوع خوراک مورداستفاده

 ۴) متابولیسم ناقص چربی

۱۴-کدام فاکتور، در هنگام انکوباسیون تخم قزل آلا جزو فاکتورهای منفی است؟

۱) نور                  ۳) اکسیژن

۲) دما                ۴) جریان آب

۱۵- در تکثیر ماهیان خاویاری، از گل رس به کدام منظور استفاده می شود؟

 ۱) پاکسازی تخم های مرده

۲) رفع چسبندگی تخمها

۳) حذف قارچها و اسپرم اضافی

۴) افزایش درصد لقاح

۱۶- در کشور ایران، معمولا از کدام روش جهت تولید و پرورش کپور ماهیان استفاده می شود؟

 ۱) نیمه متراکم

۲) فوق متراکم

۳) گسترده

 ۴) متراکم

۱۷- واژه Androyenesis، به کدام معنی است؟

۱) نرسازی            ۳) عقیم سازی

۲) ماده سازی       ۴) انجماد اسپرم

۱۸- در کدام روش، پرورش قزل آلای رنگین کمان تراکم را می توان بالا برد؟

Race ways(1                          ۲) سیلویی

۳) استخرهای مدور                   ۴) استخرهای خاکی با حاصلخیزی بالا

۱۹-تولید مروارید در نرم تنان، چگونه است؟

 ۱) یک نوع سیستم دفعی گوارشی است.

۲) مرحله بلوغ نرم تن است.

 ۳) یک نوع سیستم تولید مثلی است.

۴) یک نوع سیستم دفاعی است.

۲۰-معده آزاد ماهیان، به کدام شکل است؟

1) U             2) O

3) Y            4) فاقد معده مشخص اند.

۲۱- درجه حرارت مناسب برای رشد اقتصادی قزل آلای رنگین کمان، چند درجه سانتی گراد است؟

۱۸ (۱                          ۱۶ (۳

۱۷ (۲                          ۱۵ (۴

 

۲۲- در کارگاههای تکثیر قزل آلای رنگین کمان، برای تولید گامت های جنسی (تخمک و اسپرماتوزوئید) در مولدین، درجه حرارت آب حداقل چقدر باشد تا فرایند تولید گامت های جنسی به خوبی صورت گیرد؟

1)  8                  2) 9

3) 10                4) 11

۲۳- کدام یک از ماهی های زیر، می توانند نوسان های محدود شوری آب را تحمل کنند و به اصطلاح tenohaline هستند؟

 ۱) کفال طلایی

۲) کفال خاکستری

 ۳) کپور علف خوار (آمور)

۴) قزل آلای رنگین کمان

۲۴- برای کدام یک از گونه های زیر، مجوز پرورش ماهی در استان های مازندران و گیلان صادر نمی شود؟

 ۱) قزل آلای رنگین کمان

۲) کپور ماهیان چینی

۳) تیلاپیا

۴) کپور علف خوار

۲۵- تکثیر مصنوعی کدام یک از گونه های زیر، با تزریق هورمون هیپوفیز در کارگاههای تکثیر کشور ایران،امکان پذیر است؟

۱) مارماهی شاخدار

۲) ماهی دهان گرد

۳) ماهی آزاد دریای خزر

۴) ماهی کپور سرگنده

۲۶- اگر برای تولید یک تن ماهی پرورشی، روی هم ۲ تن از یک نوع غذا موردنیاز باشد، ضریب تبدیل غذایی (FCR) یا بازده آن چقدر می شود؟

FCR =2  (۱            2/1 FCR=  (۳

FCR =1  (۲          FCR =2/1  )۴

۲۷- کدام یک از ویتامین های زیر، محلول در چربی هستند؟

1)   _ E                    2) A _ D _ E

3)  _                  4) A _

۲۸- در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی که مدیریت تغذیه ای مناسبی وجود دارد، غذای اصلی ماهی کپور نقره ای (فیتوفاگ) را چه چیز تشکیل می دهد؟

 ۱) تک سلولی های سلول های گیاهی موجود در آب یا فیتوپلانکتن ها

 ۲) گیاهان آبزی آلی که به طور طبیعی در استخر می رویند.

۳) جانوران کوچک معلق در آب یا زئوپلانکتن ها

 ۴) کلیه غذاهای طبیعی موجود در استخر

۲۹- کدام مورد، در خصوص ماهیانی که از تخمهایشان مراقبت فعال می نمایند، نسبت به ماهیان فاقد مراقبتهای فعال، صحیح است؟

 ۱) تعداد تخم ماهیان هیچ ارتباطی به استراتژی حفاظتی مولدین از تخمهایشان ندارد.

 ۲) دارای تخم های مؤثرتری هستند.

 ۳) دارای تخم های بیشتری هستند.

 ۴) دارای تخم های کمتری هستند.

۳۰- کدام یک از مواد گیاهی زیر، در برخی کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی ایران، به عنوان آرام کننده ماهی و جایگزین MS222 استفاده می شود؟

 ۱) زنجبیل

۲) گل میخک

 ۳) گل گاوزبان

۴) آویشن شیرازی

 ۳۱- برای تعیین سن ماهیان آب شیرین مناطق معتدله، معمولا از کدام قسمت از ماهی استفاده می شود؟

۱) مهره                       ۳) فلس

۲) اتولیت                    ۴) باله پشتی

۳۲- کدام ماهی، دارای معده است؟

۱) ماهی حوض                      ۳) گربه ماهی

۲) سس ماهی                      ۴) کپور معمولی

۳۳- کدام یک از ماهیان زیر، علف خوارند؟

Capoeta tinca (1                          ۳Vimba vimba (

Salmo trutta caspius (2                       4 Ctenopharingodon idella (

۳۴- کدام یک از ماهیان زیر از کپور ماهیان هندی است؟

Labeo calbasu (1

Barbus sharpei(2

Aspis vorax (3

 Barbus mursa (4

۳۵- کدام یک از ماهیان زیر، در رودخانه های غرب رشته کوه زاگرس در ایران دیده نمی شود؟

Cyprinus carpio (1

Garra sp (2

Heteropneustes fossilis (3

Rutilus frisii kutum(4

۳۶- در ماهی دار کردن دریاچه ها و آب بندان ها، کدام عامل اولویت دارد؟

۱) بازاریابی                                       ۲) اکوسیستم

 ۳) آداب و رسوم مردم محلی              ۴) صرفه اقتصادی

 ۳۷- در پرورش فوق متراکم ماهی با گردش دوباره آب، کدام نوع تصفیه آب مورد توجه است؟

۱) شیمیایی

۲) بیولوژیک

۳) فیزیکی

۴) مکانیکی

 ۳۸- کدام گونه از ماهیان را در روش پلی کالچر، نمی توان به کار برد؟

 ۱) سوف معمولی

۲) کپور علف خوار

۳) کپور سرگنده

۴) کپور نقره ای

۳۹- یک ماهی ماده ۲ کیلوگرمی قزل آلای رنگین کمان، در سال قادر است حدود چند عدد تخم بدهد؟

 • ۷۵۰,۰۰۰- ۶۵۰,۰۰۰
 • ۱۲,۰۰۰- ۱۱,۰۰۰
 • ۴,۰۰۰- ۳٫۰۰۰
 • ۱۵,۰۰۰- ۱۲,۰۰۰

۴۰- کدام ترکیب برای ضدعفونی سطحی تخم های ماهی، کاربرد بیشتری دارد و طی سالهای اخیر، به عنوان ماده‌ای سرطان زا، استفاده از آن در کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی ایران، ممنوع شده است؟

 ۱) کلر

۲) هالامید

 ۳) سولفات مس

۴) مالاشیت گرین

 

۴۱- مهم ترین عامل زمینه ساز در بروز عارضه آفتاب سوختگی در ماهیان قزل آلا چیست؟

 ۱) اشعه مادون قرمز

۲) کمبود ویتامین

۳) اشعه ماوراء بنفش خورشید

۴) افزایش نیاسین

۴۲- pH قلیایی در حوضچه های پرورش ماهی، در کدام یک از موارد زیر، ممکن است رخ دهد؟

۱) حوضچه های حاوی رویش گیاهی و جلبکی فراوان

 ۲) عبور آب از رگه های معدنی زغال سنگ

 ۳) افزایش میزان مواد معدنی

 ۴) ورود فلزات سنگین

۴۳- در یک استخر ۱ هکتاری با ذخیره سازی ۲۵۰ هزار قطعه پست لارو و بازماندگی ۸۰٪ پس از گذشت ۱۲۰روز و مصرف ۳٫۰۸۰ کیلو غذا، میگوها به طور متوسط ۱۴ گرم شده اند. میزان FCR، کدام است؟

 • 9/0
 • ۱٫۲
 • ۱/۱
 • 5/1

۴۴- کاربرد Hapanet در پرورش میگو چیست و به کدام ابعاد است؟

 ۱) تعیین میزان بازماندگی لارو – ۱ x۱ متر

 ۲) تعیین شفافیت آب - ۳۰x۳۰ سانتی متر

 ۳) تعیین FCR غذا - ۲×۲ متر

۴) تعیین عمق آب - ۱ x5/1 متر

۴۵- دبی آب در کانال یک مزرعه با سطح مقطع جریان ۹۷ مترمربع و سرعت ۲ متر بر ثانیه، چند لیتر بر ثانیه است؟

۷۰ (۱                          ۱۴۰ (۳

۱۰۰ (۲                         ۲۰۰ (۴

۴۶- در پرورش قزل آلا با آب چاه، علت ایجاد وضعیت ریزش آب از ستون و صفحات مشبک چیست؟

 ۱) حذف اکسیژن و جذب دی اکسید کربن

۲) جذب اکسیژن و حذف دی اکسید کربن

 ۳) جذب آمونیاک و کاهش pH

۴) حذف دی اکسید کربن و فلزات سنگین

۴۷- در محاسبه مقدار غذای مصرفی یک استخر، دانستن کدام مورد مهم است؟

 ۱) پروتئین غذا

۲) سایز غذا

 ۳) دفعات غذادهی

۴) بیومس استخر

۴۸- کاربرد تفاله بذر چای در استخرهای پرورش میگو، کدام است؟

 ۱) کاهش موجودات و بچه ماهی های مزاحم

۲) تنظیم آمونیاک استخر

 ۳) تنظیم رنگ آب

۴) تغذیه بچه میگوها

۴۹- مهم ترین بیماریهای شایع ماهیان سرد آبی و میگو در کشور، به ترتیب کدام است؟

۱) باکتریایی دهان قرمز - باکتریایی ویبریوزیس

۲) باکتریایی استرپتوکوکوزیس - ویروسی لکه سفید

۳) ویروسی سپتیسمی خون ریزی دهنده - ویروسی لکه سفید

۴) ویروسی سپتیسمی خونریزی دهنده - باکتریایی ویبریوزیس

 ۵۰- در قزل آلا، بیماری لکه سفید عموما در کدام شرایط، به ترتیب از نظر درجه حرارت و شدت جریان آب رخ می دهد؟

 ۱) زیاد - زیاد

۲) کم – زیاد

۳) کم - کم

۴) زیاد به کم

۵۱- زیست سنجی ماهی باید چگونه انجام شود؟

۱) با سرعت و دقت

 ۲) با آرامش و به آهستگی

 ۳) زمانی که ماهی ها غذا خورده‌اند

 ۴) نیاز به این کار نیست، چون به ماهیها آسیب وارد می کند.

۵۲- کاربرد دستگاه هواده در حوضچه های پرورش ماهی، کدام است؟

 ۱) افزایش اکسیژن محلول در آب و بیرون راندن گازهای سمی

 ۲) مناسب کردن شرایط برای جانداران هوازی

 ۳) مناسب کردن شرایط برای جانداران بی هوازی

 ۴) مناسب نمودن شرایط برای مصرف غذای بیشتر

۵۳- از دلایل مرگ و میر ناگهانی ماهیان در نزدیکی طلوع آفتاب، کدام است؟

 ۱) افزایش آمونیاک

۲) کمبود اکسیژن و کاهش ناگهانی pH

۳) کمبود غذا

۴) افزایش ناگهانی

۵۴- هر چه قطر مواد معلق در آب ورودی استخرها کوچک تر باشد، سطح استخرهای رسوب گیر چگونه است؟

۱) ثابت می ماند.

 ۲) بزرگتر می شود.

 ۳) کوچک تر می شود.

 ۴) اندازه مواد معلق، ارتباطی با اندازه سطح استخرهای رسوب گیر ندارد.

۵۵- در روزهای ابری، در استخرهای پرورش کپور ماهیان ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟

۱) ذخیره ,CO برای شب کاهش می یابد.

 ۲) میزان اکسیژن تولیدی افزایش می یابد.

 ۳) میزان اکسیژن تولیدی کاهش می یابد.

 ۴) مصرف اکسیژن افزایش می یابد.

۵۶- با افزایش درجه حرارت، میزان اکسیژن محلول در آب چه تغییری می یابد؟

 ۱) کاهش می یابد.

۲) تغییر نمی کند.

 ۳) افزایش می یابد.

۴) با گرم شدن هوا، اکسیژن به صفر می رسد.

۵۷- در زمان برداشت کپور ماهیان، کدام ماهیان نسبت به گل آلودگی آب، حساسیت بیشتری دارند؟

 ۱) کپور علف خوار - قزل آلا

۲) / کپور نقره ای - کپور معمولی

 ۳) کپور معمولی - کپور علف خوار

۴) کپور نقره ای - کپور سرگنده

 

۵۸- اضافه نمودن دارو به غذا، معمولا به کدام منظور به کار می رود؟

 ۱) کنترل بیماریهای پوستی

۲) کنترل بیماری های برانشی و پوسیدگی باله‌ها

 ۳) کنترل انگل های داخلی و بیماری های میکروبی

 ۴) افزایش رشد ماهیها در طول دوره پرورش

۵۹- در پرورش کپور ماهیان، باید علوفه موردنیاز کپور علف خوار و ماهی کپور معمولی، در کدام شرایط زیر، در استخرها ریخته شوند؟

 ۱) علف خوار دو ساعت دیرتر از معمولی

۲) علف خوار دو ساعت زودتر از معمولی

۳) هر دو همزمان ولی به صورت جداگانه

۴) هر دو هم زمان و به صورت مخلوط با هم

۶۰- کدام یک از موارد زیر در پرورش کپور علف خوار، صحیح است؟

۱) علوفه موردنیاز باید در جهت وزش باد، در استخرها ریخته شوند.

 ۲) علوفه موردنیاز باید در جهت خلاف وزش باد، در استخرها ریخته شوند.

 ۳) استخرها را با کودهای دامی و شیمیایی غنی می نمایند تا ماهی از ذرات ریز تغذیه نماید.

 ۴) برای جلوگیری از پخش علوفه موردنیاز در اثر باد، علوفه ها در داخل مربع های چوبی شناور در آب ریخته می شوند.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن