راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دی 1372

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دی 1372

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_7.10.72

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- قنات را چگونه حفر می­نمائید ؟ (مختصر در سه سطر)

2- تبصره ماده 3 و تبصره 2 ماده 18 چه می­باشد؟

3- ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب را شرح دهید؟

4- چه عواملی موجب تقلیل راندمان آبدهی چاه می­گردد؟

5- جارز در دستگاه حفاری چه کاری انجام می­دهد؟

6 - آیا با دو برابر نمودن عمق اشباعی چاه آبدهی آن اضافه می­شود یا خیر و ازدیاد شعاع چاه  (قطر چاه) نیز چه تاثیری بر آبدهی دارد؟

7- موقعیت خطوط جریان به خطوط هم پتانسیل چگونه است؟

8- سختی کل آب­ها عمدتاً به چه یون­هایی بستگی دارد و حداکثر سختی قابل قبول آب آشامیدنی چه مقدار می­باشد و معمول­ترین واحد اندازه­گیری آن چیست؟

9- ارتباط الیه اشباع را با سطح ایستائی"w. t"  در یک سیستم اکفیر بیان نمائید و توضیح دهید در مرحله هجوم  آب شور وضعیت کرادیان هیدرولیک چگونه است؟

10- دتر جفت­ها و عیار قابل قبول آنها را در مرحله ورود به آبخوان ذکر نمائید؟

11- طبقه­بندی متداول آبرفتهای تر شیر – کواترنر را از قدیم به جدید با ارزش هیدرودینامیکی آنها بیان نمائید؟

12- چرتها و فلیش­ها را با منشأ تشکیل آنها بیان نمائید؟

13- طبقه­بندی میوسن را در ایران مرکزی و جنوب ایران با ذکر ارزش هیدرودینامیکی آنها بیان نمائید؟

14- علل بروز زلزله و کانون­های آنرا اختصاراً بیان نموده و واحد متداول در بیان شدت زلزله را نام ببرید؟

15- لایه آبدار، سفره آب (aquifer)ها را نام ببرید و ضرائب سفره آب را بیان نمائید؟

16- شعاع تأثیر چیست و در کارشناسی مورد استفاده است یا خیر؟

17- یک حلقه چاه در مجاور قناتی حفر شده است، کارشناس آنرا مضر به قنات نمی­داند، چرا؟

18- چگونه ممکن است دو حلقه در دو طرف یک رودخانه آبداری که به فاصله 100 متری از یکدیگر حفر شده روی یکدیگر اثر نداشته باشد؟

19- ضریب قابلیت انتقال و ذخیره یک ناحیه پر باران و حاوی تغذیه زیاد سطحی    t=  4×10 مترمربع در ثانیه و 5×10 = s   می­باشد. در چه فاصله­ای از یک رشته قنات می­توان یک حلقه چاه را با توجه به اینکه بعد از یک روز افت در حالت پایدار قرار گرفته و برای 5 = s  متر بوده و ضخامت سفره معادل 100 = b  متر است؟ (معامله زیشارد در حالت پایدارk r = 3000s .)

20- چاه ناقص و فلمن را شرح دهید؟