دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- عكس­های ماهواره­ای در كدام زمینه كاربرد دارد؟

1) زمین­شناسی عمومی و زمین­شناسی مهندسی

2) كشاورزی

3) منابع آب سطحی و زیرزمین

4) در همه موارد

2- چاه جفت بادو (دمله) برای چه هدفی حفر می­شده است؟

1) استخراج مواد

2) ایمنی در صورت ریزش كوره قنات

3) پائین رفتن تا كوره قنات

4) تهویه قنات در زمان حفاری

3- پساكنی (پینه برداری) چیست؟

1) برداشتن قسمتی از كف كوره قنات

2) حفر كوره قنات

3) حفر كوره در افق بالاتر

4) گشاد كردن كوره قنات

4-بهره­برداری آب توسط چه نوع پمپ و نیرویی به صرفه­تر خواهد بود؟

1) پمپ توربینی و نیروی برق

2) پمپ شناور و نیروی برق

3) پمپ سانتریفوژ و نیروی برق

4) پمپ سانتریفوژ و نیروی باد

5- چرا منطقه­ای را از نظر برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام می­نمایند؟

1) برداشت مداوم از منابع آب زیرزمینی منطقه

2) پائین افتادن سطح سفره آب زیرزمینی منطقه

3) كم شدن آبدهی چاه­ها و قنوات منطقه

4) برداشت آب پیش از میزان تغذیه سفره

6- طبق كدام مواد قانون توزیع عادلانه آب می­توان بدون پروانه از آب زیرزمینی برای شرب و بهداشت استفاده نمود؟

1) ماده 5- فصل دوم

2) ماده 15- فصل دوم

3) ماده 20- فصل سوم

4) ماده 44- فصل پنجم

7-  موارد استفاده نقشه­های توپوگرافی كدام است؟

1) شناسایی ناهموارهای زمین

2) بعنوان نقشه مبنا جهت تهیه نقشه­های زمین­شناسی و زمین­شناسی مهندسی

3) گزینه­های 1 و 2

4) تعیین بیلان آب­های زیرزمینی

8- حفر قنات در دشت­های با شیب كم از مجا شروع می­شود؟

1) اواسط خشكِ كار قنات

2) حدفاصل خشكِه كار و تره كار

3) مادر چاه قنات

4) مظهر قنات

9- پدیده كارستی شدن رسوبات آهكی نتیجه كدام یك از پیامدهای زیر است؟

1) انحلال

2) توسعه شبكه درزه­ها

3) فرآیندهای تكنونیكی

4) هوازدگی

10- نگهداری قنات شامل كدام موارد زیر است؟

1) برطرف كردن موانع از داخل كوره قنات (لایروبی)

2) جلوگیری از ریزش در كوره و میله­های قنات

3) جلوگیری از هرز رفتن آب قنات

4) هر سه مورد مذكور باید رعایت شود.

11- چین خوردگی كنگلومرای بختیاری و هزار دره در نتیجه كدام كوهزائی بوده است؟

1) اوسترین

2) پاسادئین

3) پیرنین

4) والاشین

12- كدامیك از عوامل زیر موجب افزایش تخلخل رسوبات می­شود؟

1) ازدیاد رسوبات دانه ریز

2) تقلیل تراكم دانه­بندی

3) جورشدگی مناسب موارد رسوبی

4) حضور رسوبات دانه درشت

13- تغییرات جانبی رخساره­ها معرف چه مواردی است؟

1) ثبات و مقاومت لایه­ها

2) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی

3) فرآیندهای تكنونیكی

4) نبود چینه­ای

14- پلاتفرم ایران- عربستان طی كدام فاز كوهزایی تشكیل گردیده است؟

1) سیمرین پیشین

2) كاتانگائی

3) كارلین

4) لارامین

15- عامل اصلی تعیین كننده مسیر حركت آب­های زیرزمینی در سفره آبدار كدام است؟

1) جهتی كه بیشترین هیدرولیكی را دارد.

2) خلل و فرجی كه در داخلی لایه آبداری موجود است.

3) مجاری و كانال­هایی كه درتشكیلات زمین­شناسی ایجاد شده است.

4) مسیری كه حداقل انرژی را جهت حركت لازم دارد.

16- در نقشه­های زمین­شناسی مهندسی كدام یك از موارد زیر نشان داده می­شود؟

1) آب زمین­شناسی

2) زمین ریخت­شناسی

3) گزینه­های 1 و 2

4) آتش فشان­شناسی

17- عملیات چاه پیمانی Well Loggingm» به چه منظوری انجام می­شود؟

1) شناخت ضرایب هیدرودینامیك

2) كنترلی لایه اشباع

3) شناخت سطح ایستایی

4) تفكیك مشخصه فیزیكی لایه­های زمین در محل احداث و حفر چاه

18- برای اصلاح توده سنگ به ویژه در شبكه­های درزه و شكاف چه اقدامی صورت می­گیرد؟

1) برداشت توده سنگ

2) تزریق سیمان

3) تغییر مكان عملیات

4) كاربرد مواد عایق

19- كدام یك از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان می­شود؟

1) سولفور

2) سولفور و گاز كربنیك

3) گاز كربنیك ونیترات

4) نیترات و كربنات

20- افزایش كدامیك از عناصر زیر، آب زیرزمینی را از حیث آشامیدن نامناسب می­نماید؟

1) كلسیم

2) كلسیم و منیزیم

3) سدیم و پتاسیم

4) منیزیم و سدیم

21- علت متلاشی شدن سنگ­ها و پیدایش خاك چیست؟

1) انبساط وانقباض غیریكنواخت در اثر تغییر درجه حرارت

2) فشار ناشی از رشد بلورها

3) یخ زدن و ذوب مكرر

4) هر سه مورد مذكور صحیح است.

22- جهش آب از یك لوله لوله 6 افقی با مقطع خالی 1 بطریق «جت یا گونیا» معادل 14 اندازه­گیری شده است. دبی لحظه­ای چند گالن در دقیقه خواهد بود؟

1) 340

2) 350

3) 360

4) 370

23- در یك گاه آرتزین، ارتفاع جهش آب در لوله آبده عمودی معادل 5 و قطر لوله آبده 8 است، دبی چاه برحسب گالن در دقیقه چه مقدار می­باشد؟

1) 650

2) 700

3) 750

4) 800

24- اختلاف بین واحد ریشتر و مركالی در رابطه با رخدادهای لرزه­زمین ساخت چند واحد است؟

1) یك

2) دو

3) سه

4) چهار

25- كدام گزینه از محاسن قنات است؟

1) حفر قنات در دشت­های كم شیب

2) استفاده از نیروی ثقل و عدم احتیاج به وسایل موتوری

3) عدم احتیاج به سوخت و مراقبت شبانه روزی

4) گزینه­های 2 و 3 5

26- در یك لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط «VENTOUSE» به چه منظوری انجام می­گیرد؟

1) ازدیاد سرعت جریان و پالایش آب

2) پالایشی آب

3) حفظ فشار شبكه

4) خارج نمودن هوا و تقلیل مكانیسم خوردگی لوله

27- قانون توزیع عادلانه آب در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟

1) 1360

2) 1361

3) 1363

4) 1370

28- حسب نظریه «شولر» و گرافیك­های كیفی، نمودار تیپ آب در جهت جریان از ارتفاعات حوزه آبریز تا پایانه دشت معرف چه گروه آب­ها با چه تواتر یونی است؟

1) بیكر بناته، سولفاته كلروره

2) بیكربناته، كلروره، سولفاته

3) سولفانه، كلروره، بیكربناته

4) كلروره، بیكربناته، سولفاته

29- علت فرونشست زمین در دشت تهران و شهریار كدام است؟

1) اضافه شدن آب در زیرزمین

2) افت سطح ایستاتیی

3) بالا بودن سنگ كف

4) برداشت سریع از آب­های زیرزمینی

30- آثار فرونشت كدام است؟

1) ازدیاد آب چاه­ها

2) بالا آمدن لوله چاه و تركهای سرتاسری در دامنه كوه‌ها و دشت

3) كم شدن آب چاه­ها و ازدیاد رسوب پشت جدار

4) گرفتگی شبكه چاه­ها

31- علت ضخامت زیاد رسوبات آبرفتی هزار دره چیست؟

1) ارتفاع تقریباً زیاد كو‌ه‌ها­ی البرز

2) بالا آمدن كوه­های البرز

3) بارش شدید و رودخانه­های سیلابی

4) بالا آمدن كوه­های البرز و بارش شدید

32- كدامیك از رسوبات زیر بیشترین ذخیره آب زیرزمینی قابل استخراج را دارد؟

1) آبرفت­های كنونی تهران (هولوسن) D

2) سازند هزار دره A

3) سازند آبرفتی تهران C

4) سازند كهریزك B

33- حداكثر شیب سازنده هزار دره چند درجه است؟

1) 20

2) 50

3) 70

4) 90

34- نوع هوازدگی در نقاط گرم و مرطوب كدام است؟

1) هوازدگی ناچیز

2) هوازدگی مكانیكی (فیزیكی) شدید

3) هوازدگی شیمیائی شدید

4) هوازدگی شیمیایی متوسط و كمی هوازدگی فیزیكی (مكانیكی)

35- در قانون توزیع عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره­برداری از منابع آب برای مصرف شرب، كشاورزی، صنعت و سایر موارد به عهده كدام است؟

1) وزارت نیرو و وزارت كشاورزی

2) وزارت كشاورزی

3) وزارت نیرو

4) شركت های آب منطقه­ای

36- كدام لایه از سنگ­های آهكی ایران منبع آب خوبی را دارا می­باشد؟

1) آسماری

2) تریاس

3) ژوراسیك

4) كربنیفر

37- كدام لایه از آبرفت­های تهران چین خورده و سیمانته شده است؟

1) A

2) B

3) C

4) D

38- كدام لایه از آبرفت­های تهران- كه به A و  B و C و D نامگذاری شده­اند- سن بیشتری دارد؟

1) A

2) B

3) C

4) D

39-  در روش حفاری دورانی در زمین­های بسیار سخت از چه نوع مته­ای استفاده می­شود؟

1) الماسی

2) دنده درشت

3) گل بروفولادی

4) نگین الماسی

40- گراول پكینگ با ایجاد فیلترشنی در كدام مورد بی تأثیر است؟

1) جلوگیری از ریزش بدنه چاه

2) جلوگیری از ماسه دهی چاه

3) حفظ لوله جدار

4) توسعه چاه

41- چاه پیمایی یا الكترولوگینگ معمولاً در چه چاه­هایی انجام می­شود؟

1) چاه­های دستی

2) قنوات

3) چاه­های حفاری شده وسیله دستگاه حفاری رو تاری یا چرخشی

4) چاه­های حفاری شده وسیله دستگاه حفاری ضربه­ای

42- چه نوع سازنده سختی نمی­تواند پدیده كار ستی فیكاسیون یا كارستی شدن را تحمل نماید؟

1) آهك

2) آهك و دولومیت

3) مارن

4) نمك یا ژیپس

43- حوزه­های آبریز اصلی ایران چه تعداد است؟

1) چهار

2) پنج

3) شش

4) هفت

44-  كدام یك از فعالیت­های زیر سبب ناپایداری یك دامنه و ریزش آن می­شود؟

1) خاك­برداری از قسمت پاشنه دامنه

2) خاك­برداری از قسمت بالای دامنه

3) خاك­ریزی در قسمت پاشنه دامنه

4) هیچ كدام

45- حداكثر مجاز مقدار آهن «Fe» در آب آشامیدنی برحسب میلی گرم در لیتر چقدر است؟

1) یك

2) 05/0

3) 1/0

4) 01/0

46- در تعبیه فیلتر شنی قطر دانه­های گراول بستگی به كدام یك از عوامل زیر دارد؟

1) آبدهی لایه­ها

2) جنس زمین

3) عرض شبكه و جنس زمین

4) عرضی شبكه­های لوله جدار

47- مقاومت الكتریكی آب­های زیرزمینی در چه صورت تقلیل پیدا می­كند؟

1) افزایش یون­های كلسیم و منیزیم

2) افزایش مقدار املاح محلول

3) كاهش مقدار املام محلول

4) كاهش یون­های كلسیم و منیزیم

48-  پدیده روانگرایی «میعان ذرات ریزدانه خاك» چه اثرسوئی بر پی­ها و شیب دامنه و شیروانی كانال­ها دارد؟

1) ازدیاد فشار منفذی

2) ازدیاد غلظت و ویسكوزیتی

3) كاهش تنش موثر

4) گزینه­های 1 و 2

49- میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با:

1) درجه پوكی خاك

2) عكس افت فشار

3) ضریب ذخیره

4) ضریب قابلیت نفوذ

50- در مرحله هجوم آب شور وضعیت گرادیان هیدرولیك چگونه است؟

1) از خشكی به طرف دریا شیب دارد

2) از دریا به جانب خشكی شیب دارد

3) گرادیان شیب تند پیدا می­نماید

4) گرادیان شیب ملایم پیدا می­نماید.

51- آبدهی مجاز چاه را با اعمال كدام روش می­توان تعیین نمود؟

1) آبدهی بحرانی

2) جانسون

3) دوپویی و ریشارد

4) همه موارد مذكور

52- حركت آب در محیط­های غیراشباعی چگونه است؟

1) در اثر افشت فشار

2) در اثر كشش سطحی

3) در اثر كشش لوله­های موئی و نیروی وزنی

4) در اثر ضخامت لایه اشباع

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن