مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

معافیت مالیاتی | کارشناس رسمی دادگستری

معافیت مالیلتی ویژه شرکتها سال 90

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

سید مهرداد جوادی
کارشناس رسمی دادگستری

تهران - بلوار میرداماد - تقاطع نفت جنوبی - شماره 268 - واحد 5تلفـن :                  30 86 25 22
.                            38 86 25 22
.                            98 11 76 22
.                            96 11 76 22


فکس :                 49 86 25 22
.                            95 11 76 22


پیغام گیر
:            97 11 76 22


همراه 1 :             3060 - 315 - 0912

همراه 2 :             3060 - 315 - 0919


خدمات ارزیابی و ثبتی ویژه شرکتها و افزایش سرمایه (ارزیابی دارائیها ، املاک ، دفاتر، کارخانجات) به صورت پکیج انجام تمام مراحل امور کارشناسی ، اداری و مالی ، حسابداری و حسابرسی رسمی توسط کارشناسان رسمی و تهیه گزارشات خاص ادارات کل دارائی تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی و موسسات طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانونی و همچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

  • ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته های مورد نیاز مقیم هر استان
  • ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان نمایندگی فروش شرکت ها، گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
  • ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی حسابرسی،  جهت مهاجرت و سرمایه گذاری بین المللی ویژه سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه ( 7 مورد تایید مورد نیاز )   تمامی رشته ها و صلاحیت ها در کل کشور

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice