مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 

 

مدیر عامل محترم

 

سلام علیکم

احتراماً ، با عنایت به ماده دوم آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور  که اشاره به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها و افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی دارد .در این راستا آماده ارائه خدمات مرتبط با موضوع مذکور را با شرایط ویژه به شرح ذیل اعلام میداریم .


خدمات ارزیابی (ارزیابی دارائیها ، املاک ، دفاتر، کارخانجات) به صورت پکیج انجام تمام مراحل توسط کارشناسان رسمی دادگستری در کلیه استانها جهت :

-      افزایش سرمایه و امور ثبتی مرتبط با ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یا ادارات ثبت  اسناد و املاک

-      گشایش اعتبارات اسنادی در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک، متقاضیان نمایندگی فروش شرکت ها.

-      سرمایه گذاری بین المللی  یا مهاجرت ویژه سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی


سید مهرداد جوادی

کارشناس رسمی دادگستری

ماده دوم آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

 


سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice