مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

کارشناس رسمی دادگستری | عناوین خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری | مهندسی راه و ساختمان و نقشه برداری | استان آذربایجان شرقی

گروه کارشناسان رسمی دادگستری
ارائه خدمات تخصصی و فنی تمامی رشته ها و صلاحیت ها در کل کشور
توسط  کارشناس رسمی دادگستری
و کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت و عضو رشته تمامی رشته های مرتبط با عناوین خدمات ذکر شده در ذیل
در شهرها و شهرستانهای محدوده

شهرستان نام شهر استان
مراغه خراجو آذربایجان شرقی
بناب بناب آذربایجان شرقی
مرند بناب جدید آذربایجان شرقی
کلیبر خمارلو آذربایجان شرقی
مراغه مراغه آذربایجان شرقی
میانه میانه آذربایجان شرقی
هشترود هشترود آذربایجان شرقی
ملکان ملکان آذربایجان شرقی
آذرشهر آذرشهر آذربایجان شرقی
آذرشهر آذربایجانشرقی
آذرشهر ممقان آذربایجان شرقی
آذرشهر گوگان آذربایجان شرقی
اسکو اسکو آذربایجان شرقی
اسکو آذربایجان شرقی
سراب آذربایجان شرقی
سراب سراب آذربایجان شرقی
سراب دوزدوزان آذربایجان شرقی
اسکو سهند آذربایجان شرقی
تبریز تبریز آذربایجان شرقی
تبریز آذربایجان شرقی
شبستر شرفخانه آذربایجان شرقی
شبستر شبستر آذربایجان شرقی
شبستر آذربایجان شرقی
شبستر خامنه آذربایجان شرقی
هریس هریس آذربایجان شرقی
شبستر صوفیان آذربایجان شرقی
مرند مرند آذربایجان شرقی
مرند آذربایجان شرقی
اهر اهر آذربایجان شرقی
ورزقان ورزقان آذربایجان شرقی
مرند یامچی آذربایجان شرقی
مرند زنوز آذربایجان شرقی
کلیبر کلیبر آذربایجان شرقی
کلیبر آذربایجان شرقی
جلفا جلفا آذربایجان شرقی
اسکو ایلخچی آذربایجان شرقی
اهر هوراند آذربایجان شرقی
بستان‌آباد بستان‌آباد آذربایجان شرقی
بستان‌آباد تیکمه‌داش آذربایجان شرقی
تبریز باسمنج آذربایجان شرقی
تبریز خسروشهر آذربایجان شرقی
تبریز سردرود آذربایجان شرقی
جلفا سیه‌رود آذربایجان شرقی
جلفا هادیشهر آذربایجان شرقی
چاراویماق قره‌آغاج آذربایجان شرقی
سراب شربیان آذربایجان شرقی
سراب مهربان آذربایجان شرقی
شبستر تسوج آذربایجان شرقی
شبستر سیس آذربایجان شرقی
شبستر شندآباد آذربایجان شرقی
شبستر وایقان آذربایجان شرقی
شبستر کوزه‌کنان آذربایجان شرقی
عجب‌شیر عجب‌شیر آذربایجان شرقی
کلیبر آبش‌احمد آذربایجان شرقی
کلیبر آبش‌احمد آذربایجان شرقی
مرند کُشکسرای آذربایجان شرقی
ملکان لیلان آذربایجان شرقی
میانه آقکند آذربایجان شرقی
هریس بخشایش آذربایجان شرقی
هریس خواجه آذربایجان شرقی
هریس باروق آذربایجان شرقی
هریس زرنق آذربایجان شرقی
هشترود ذوالبین آذربایجان شرقی
مراغه آذربایجان شرقی

 عناوین خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری
متشکل از اعضاء
مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ماده 187
و کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ارزیابی ، قیمت گذاری ، تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام با کاربریهای
مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، صنعتی ، کشاورزی ، فرهنگی ، مذهبی ، بهداشتی ، تفریحی و گردشگری و ورزشی ، حمل و نقل ، خدماتی ، تجهیزات شهری ، حریم ، پست ، ارتشی یا نظامی ، معوض شهرداری ، انبار ، خدمات شهری ، فاقد کاربری
بایر ، دایر ، موات ، باغ
ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی
تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام ، تامین وثیقه ، تامین دلیل
تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر ارگانها
کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های دولت
کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت
تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی
نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت
تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانها و برآورد پروژه های عمرانی
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی
تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها
بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک
برآورد هزینه های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بهاء

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری