تعرفه سال 92

بر اساس ابلاغیه شماره 7549 مورخ 1392/02/01 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می گیرد در سال 1392 به شرح زیر تعیین گردیده است:

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

گروه ساختمان

8,289,400 7,712,600 6,862,800 6,290,200 5,717,600 4,974,200 4,568,200

هزینه ساخت هر مترمربع

مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال 1392 به شرح زیر تعیین میگردد:

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

190493,94

213393,18

257863,76

295010,38

360297

394113,86

414470

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

104611,78

117391,12

141796,48

162287,16

198334,92

216724,06

227958,5

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

85882,16

96002,06

116067,28

132723,22

161962,08

177389,8

186511,5

 

مراحل پرداخت حق الزحمه ناظران

برای پروژه های کمتر از 1000 متر مربع زیربنا

صدور پروانه ساحتمانی 40%
گزارش اتمام عملیات سفت کاری 40%
صدور گواهی پایان کار 20%

 

برای پروژه های بالاتر از 1000 متر مربع زیربنا

صدور پروانه ساحتمانی 25%
گزارش اتمام عملیات فونداسیون 20%
گزارش اتمام عملیات سفت کاری 40%
صدور گواهی پایان کار 15%

ارتباط با ما

 
تلفـن
 
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
 
فکس
 
49 86 25 22
95 11 76 22
 
پیغام گیر
 
97 11 76 22
 
تلفن همراه
 
3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
 
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
 
تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب
3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
Arrow
Arrow
دستمزد کارشناس دادگستری
Slider