مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

تعیین قدمت بنا با استعلام از اداره برق

یکی از روش‌های تعیین قدمت بنا استفاده از قبض برق می‌باشد .

در قسمت مشخصات قبض برق می‌توانید تاریخ نصب کنتور را مشاهده نمایید که معمولا و با دقت 90 درصد و صرف‌نظر از موارد خاص ، برابر با تاریخ اتمام ساخت بنا و شروع بهره‌برداری از ساختمان است .

اما گاها در درج این تاریخ اشتباهاتی مشاهده می‌گردد که می‌تواند کارشناس را در تعیین قدمت بنا به خطا اندازد .

این مورد بیشتر مواقعی دیده می‌شود که کنتور برق به دلیل خرابی تعویض می‌گردد و تاریخ نصب کنتور ثانویه در قبض درج می‌گردد .

شرکت توزیع نیروی برق تهران این امکان را ایجاد نموده است که با مراجعه به سایت:

http: // www .tbtb .ir/

و ورود به قسمت پرداخت قبوض و سپس واردکردن شناسه قبض یا رمز رایانه یا شماره پرونده به اطلاعات جامعی از انشعاب برق از جمله؛

اطلاعات عمومی ، نام مالک ، تاریخ قرارداد ، تاریخ نصب اولیه ، تاریخ و تعداد تعویض کنتور ، مبلغ بدهی ، نوع کنتور ، صورت حساب‌ها، مصارف .... دسترسی پیدا نمایید .