مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری

ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک و قیمت گذاری کارخانجات

برآورد هزینه های ساختمانی

تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی

ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی برای مهاجرت

به کشورهای کانادا، آمریکا ، استرالیا و  ...

 

توضیح :

 

با توجه به محدود بودن حوزه فعالیت کارشناس رسمی دادگستری به رشته و صلاحیتهای مندرج در دفترچه و نظر به اینکه در برخی از امور به حضور چندین کارشناس در رشته‌های متعددی نیاز است و چون انجام قرار در امور خارج از رشته و تخصص امکان پذیر نبوده و مجاز هم نیست، لذا مطالب درج شده در ذیل لیست خدمات گروهی متشکل از رشته های کارشناسی صدرالذکر  می‌باشد که در صورت ارجاع موضوع ترکیبی، هر یک از آنها در حوزه تخصصی خود اظهار نظر می‌نمایند. در ضمن سعی شده جهت تعیین مصادیق کاربردی، علاوه بر عناوین اصلی صلاحیتها، موضوعات مرتبط با آن موضوع که معمولاً توسط مراجع قضایی یا بخش دولتی و خصوصی به کارشناسان ارجاع می‌گردد هم ذکر شود .  حق الزحمه کلیه امور مطابق تعرفه دستمزد محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود . نرم افزارهای محاسبه حق الزحمه در این سایت قابل دانلود است. 

 

 

ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک و قیمت گذاری کارخانجات

تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام -  کلیه کاربریها

ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات

ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی

تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله

کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام

تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها

کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های دولت

کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

 

برآورد هزینه های ساختمانی

تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل

محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی

رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا

 

تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر

تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب

تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق

 

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی

تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف

تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه

کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا

تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا

تعیین قدمت املاک

 

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...

برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه

کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور

محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها

تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن

بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها

بررسی مستندات تعلیق  یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها

بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده

ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان

بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن

تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها

تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران

تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 ش ع پ  وصورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و ...

ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه ها

اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع

تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص

تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده

تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها

تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات

تهیه گزارش طرح های توجیهی  و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف

اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان

تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...

تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی

بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی

تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص

محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها

بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور

بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران

رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها

ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی

ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی

تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و ... در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی

طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی

ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی

 

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم

محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی

ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی

تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت

بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

 

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک

محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی

 

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداریها و ...

تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی

محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال 1376

 

تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت  
تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
اعلام نظر در خصوص مواد 140 و 147 و 148 ثبت
بررسی تطبیقی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی

 

سید مهرداد جوادی 

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری